Greencarriers
resa med innovation
och hållbarhet

Idag stöttar Nordlos servicedesk och kundteam alla Greencarriers kontor globalt.

Från enstaka projekt till globalt samarbete

Samarbetet mellan Greencarrier och Nordlo inleddes redan 2012 genom olika projekt och konsultinsatser. 2014 ledde detta till att Greencarrier valde Nordlo som strategisk partner för sin globala IT-infrastruktur. Idag stöttar Nordlos servicedesk och kundteam alla Greencarriers kontor globalt. I ett nära samarbete med den dagliga logistikverksamheten pågår flera förbättringsprojekt för att ytterligare effektivisera den centrala infrastrukturen och vidare implementering av molntjänster.

"Sedan resan startade har ett flertal förbättrningsprojekt genomförts för att harmonisera och förenkla en tidigare komplex IT-miljö."

Lösning

Logistikindustrin präglas av ständiga förändringar med ökande behov för effektiv hantering av transporter, transparens och interaktion med kunder och leverantörer i värdekedjan. IT utgör en viktig bas för Greencarriers kunderbjudande med ambition att ligga i framkant vad gäller innovativa, hållbara och kundfokuserade logistiklösningar. Sedan resan startade har ett flertal förbättringsprojekt genomförts för att harmonisera och förenkla en tidigare komplex IT-miljö. En skalbar IT-plattform med standardiserade IT-tjänster utgör en viktig bas för Greencarriers fortsatta tillväxt där ett flertal bolagsförvärv annonserats under senaste året.

En av utmaningarna har varit att hitta smartare lösningar för en global IT-miljö, där Nordlo bidragit med effektiva tjänster som svarar mot höga säkerhets- och tillgänglighetskrav. Aktiviteterna har inneburit en successiv konvertering från en egenägd IT-miljö till infrastruktur som tjänst.
– Samarbetet har präglats av en öppen och konstruktiv dialog där Nordlos dedikerade medarbetare bidrar med djup kompetens för att upprätthålla och vidareutveckla våra IT-tjänster. Därför har det också varit naturligt att fortsätta resan och samarbetet, säger Simon Hellmuth, IT-chef på Greencarrier.

Kundnytta

– Vi är givetvis glada för att Greencarrier ger oss fortsatt förtroende samtidigt som samarbetet både breddas och fördjupas. På Nordlo har vi en uttalad ambition att etablera nära samarbeten med kunder som är verksamma internationellt. Vi har all den kompetens och de resurser som krävs för att vara en stark IT-partner till globala företag där det ställs höga krav på en väl fungerande och kostnadseffektiv IT-infrastruktur, säger Mats Franzén, VD Nordlo Improve AB.

Relaterade kundcase

Pagero utökar samarbetet med Nordlo för att framtidssäkra sin IT-plattform

Med Nordlo kan Bräcke diakoni bidra till ett medmänskligare samhälle

Digitaliseringen fortsätter för Konsumentföreningen

Orio – trogen kund redo för framtiden

Stadsmissionens Skolstiftelse väljer Nordlo

Montico väljer IT som tjänst från Nordlo

Gekås i Ullared väljer Nordlo som IT-partner och rådgivare

Störningsfri drift för Svenska Kulturpärlor

Norsk Tur upplever hög driftsäkerhet med Nordlo

Sveriges Ingenjörers vinnande koncept

Nordlo hjälper Trosa Stadshotell att digitalisera varsamt

HSB investerar i moderna mötesrum med Nordlos hjälp

Gina Tricot har full koll på sin IT med hjälp av Nordlo

Flexibilitet ger Vårdförbundet kontroll över sin IT

Vill du uppleva samma resultat som Greencarrier?

Med digitala lösningar hjälper vi din organisation komma närmare en bättre arbetsplats, rikare kundupplevelse och snabbare tillväxt. Tillsammans skapar vi en fungerande vardag och en blomstrande framtid.

Mats Franzén
VD, Nordlo Improve
Tel: 0704-47 29 09
mats.franzen@nordlo.com