HemGreencarriers resa med innovation och hållbarhet

Greencarriers
resa med innovation
och hållbarhet

Idag stöttar Nordlos servicedesk och kundteam alla Greencarriers kontor globalt.

Dela i sociala medier

Från enstaka projekt till globalt samarbete

Samarbetet mellan Greencarrier och Nordlo inleddes redan 2012 genom olika projekt och konsultinsatser. 2014 ledde detta till att Greencarrier valde Nordlo som strategisk partner för sin globala IT-infrastruktur. Idag stöttar Nordlos servicedesk och kundteam alla Greencarriers kontor globalt. I ett nära samarbete med den dagliga logistikverksamheten pågår flera förbättringsprojekt för att ytterligare effektivisera den centrala infrastrukturen och vidare implementering av molntjänster.

"Sedan resan startade har ett flertal förbättrningsprojekt genomförts för att harmonisera och förenkla en tidigare komplex IT-miljö."

Lösning

Logistikindustrin präglas av ständiga förändringar med ökande behov för effektiv hantering av transporter, transparens och interaktion med kunder och leverantörer i värdekedjan. IT utgör en viktig bas för Greencarriers kunderbjudande med ambition att ligga i framkant vad gäller innovativa, hållbara och kundfokuserade logistiklösningar. Sedan resan startade har ett flertal förbättringsprojekt genomförts för att harmonisera och förenkla en tidigare komplex IT-miljö. En skalbar IT-plattform med standardiserade IT-tjänster utgör en viktig bas för Greencarriers fortsatta tillväxt där ett flertal bolagsförvärv annonserats under senaste året.

En av utmaningarna har varit att hitta smartare lösningar för en global IT-miljö, där Nordlo bidragit med effektiva tjänster som svarar mot höga säkerhets- och tillgänglighetskrav. Aktiviteterna har inneburit en successiv konvertering från en egenägd IT-miljö till infrastruktur som tjänst.
– Samarbetet har präglats av en öppen och konstruktiv dialog där Nordlos dedikerade medarbetare bidrar med djup kompetens för att upprätthålla och vidareutveckla våra IT-tjänster. Därför har det också varit naturligt att fortsätta resan och samarbetet, säger Simon Hellmuth, IT-chef på Greencarrier.

Kundnytta

– Vi är givetvis glada för att Greencarrier ger oss fortsatt förtroende samtidigt som samarbetet både breddas och fördjupas. På Nordlo har vi en uttalad ambition att etablera nära samarbeten med kunder som är verksamma internationellt. Vi har all den kompetens och de resurser som krävs för att vara en stark IT-partner till globala företag där det ställs höga krav på en väl fungerande och kostnadseffektiv IT-infrastruktur, säger Mats Franzén, VD Nordlo Improve AB.

Relaterade kundcase

Vill du komma i kontakt?

Denna webbplats använder cookies och personuppgifter

När du besöker https://nordlo.com använder vi på Nordlo Group AB cookies och dina personuppgifter. Vissa cookies och vissa personuppgiftsbehandlingar är nödvändiga medan du själv väljer om du vill samtycka till andra, du gör ditt val här nedan. Ditt samtycke är helt frivilligt.

Du har vissa rättigheter, till exempel, rätt att återkalla ditt samtycke och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Läs mer i vår cookiepolicy och vår integritetspolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Cookies och personuppgifter vi använder för analys

För att analysera hur du använder vår hemsida används cookies från Googles analysverktyg Google's analytics service och HubSpot. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter, bl.a. din krypterade IP-adress, din geografiska plats och annan information om hur du använder hemsidan.

Cookies och personuppgifter vi använder för marknadsföring

Vi använder cookies och dina personuppgifter för att visa dig relevant marknadsföring och för att följa upp sådan marknadsföring när du besöker andra hemsidor eller sociala medier. Vi gör detta med hjälp av Google, Facebook, HubSpot och LinkedIn. De personuppgifter vi behandlar av marknadsföringsskäl är bl.a. din IP-adress, information om hur du använder hemsidan och information som dessa tjänster har om dig sedan innan. 

Cookies och personuppgifter vi använder för personlig marknadsföring

För att visa relevanta annonser placerar vi cookies för att skräddarsy annonser för dig.

Cookies och personuppgifter vi använder för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att erbjuda unika erbjudanden som är anpassade efter dina användardata.