HemGlobe Technologies laddar för hög tillväxt med IT från Nordlo

Globe Technologies
laddar för hög tillväxt med IT från Nordlo

Dela i sociala medier

Flexibla helhetslösningar inom IT

Globe Technologies producerar laddningsbara batteridrivna produkter för hem, garage och trädgård, och är delaktiga i teknikskiftet från fossildrivna trädgårdsprodukter till batteridrivna. Som ett modernt internationellt bolag med ambitioner att växa kraftigt behöver de en IT-struktur som stödjer expansionen och en IT-partner som är strategiskt proaktiv.

Tillsammans med Nordlo har Globe Technologies minskat administrativa kostnader samtidigt som datautbyte mellan bolagets enheter går snabbare. Drift sker numera från Nordlos serverhallar i Sverige och Nordlo levererar datorer med tillbehör tillsammans med olika typer av licenser samt support vilket ger bolaget flexibilitet att snabbt kunna skala upp vid exempelvis nyanställningar.

Nordlo har också nyligen lanserat ett projekt som syftar till att höja säkerhetsnivån och säkerhetsmedvetandet i hela Globe Technologies-koncernen.

“Vi är ett internationellt bolag med bas i Asien där tempot är högt. Då måste vi ha en strategisk IT-partner som är på tårna, det har vi i Nordlo, de är lika framåt som vi är”

Med säkerhet högt på agendan

”Batteriprodukter är ett kraftigt växande segment. Vi är ett internationellt bolag med bas i Asien där tempot är högt. Då måste vi ha en strategisk IT-partner som är på tårna, det har vi i Nordlo. De är lika framåt som vi är”, säger Ralf Pankalla Vice President Operations Europe på Globe Technologies.

Globe Technologies erbjuder batteridrivna trädgårdsprodukter inom proffs-och konsumentsegmentet. Bolaget har cirka 6000 anställda, med produktions- och logistikcenter i Asien och kontor i Sverige, Tyskland, Nordamerika och Asien, och håller för närvarande på att sätta upp dotterbolag i Frankrike och Italien.

”Vi växer kraftigt och har planer på att börja leverera till Frankrike och Italien. Det är en konkurrensutsatt bransch med stora aktörer där batterisegmentet ökar mer och mer. Vi har letat efter en lokal och nära IT-partner som aktivt kommer med strategiska råd och är engagerad.”

IT-drift sköts från svenska serverhallar

Samarbetet påbörjades 2019 och med Nordlos hjälp har Globe Technologies bland annat implementerat en självbetjäningsportal för exempelvis byte av lösenord samt ett identitets- och access managementsystem, för att reglera vad organisationens användare ska ha tillgång till. IT-driften för hela Globe Technologies sker numera från Nordlos serverhallar i Sverige.

Nordlo levererar även tjänsten Modern arbetsplats i Sverige, Frankrike, Italien och Tyskland. Globe Technologies medarbetare får dator och tillbehör samt löpande support och stöd med utvalda applikationer och licenser.

Mikroutbildningar ökar säkerhetsmedvetenheten hos personalen

För att höja koncernens säkerhetsmedvetande och stötta medarbetarna har Nordlo lanserat en Security Awareness-lösning för bolagets anställda i Europa. I den ingår bland annat kortare utbildningar för personalen, så kallade mikroutbildningar, för att proaktivt arbeta med säkerhetsfrågor. Utbildningarna är anpassade efter aktuell hotbild, och översätts till lokala språk för Globe Technologies medarbetare i Europa och även Asien.

”Nordlo har hjälpt oss att öka säkerhetsmedvetenheten i hela koncernen, inte bara Sverige utan också USA och Asien”, säger Ralf Pankalla. Nordlo arbetar kontinuerligt med att säkra IT-infrastrukturen.

”Vi håller på att ytterligare säkra bolagets nätverk och brandväggar i Sverige, Frankrike och Italien. Kontoren får då samma lösning vilket minskar risken för störningar och ökar koncernens säkerhetsnivå”, säger Magnus Abrahamsson, affärsutvecklare på Nordlo i Jönköping.

Rolf Pankalla, Vice President Operations Europe på Globe Technologies

En nära partner inom digital verksamhetsutveckling

Nordlo är en nära partner inom digital verksamhetsutveckling och till våren lanseras ett nytt intranät. On- och offboarding av medarbetare är idag till stor del automatiserat, och ett arbete som fortskrider för att ytterligare minimera manuell handpåläggning. Medarbetare integreras i HR-systemen, där konton och säkerhetsflöden automatiskt läggs in.

”Det har eliminerat flera risker för felkällor. I framtiden ser vi att nya anställda läggs in en gång i HR-systemet, därefter förses automatiskt IT-miljön med rätt behörigheter”, säger Magnus Abrahamsson.

Utveckling framåt

Det löpande samarbetet mellan Globe Technologies och Nordlo är både proaktivt och strategiskt med regelbundna kvartalsmöten för planering och utvärdering hur IT-funktionen på bästa sätt kan stödja Globe Technologies expansion och affärsmål.

”Tack vare att Nordlo tar ett helhetsåtagande inom IT har vi kunnat frigöra kapital och minska administrativt arbete. De har hjälpt oss bygga upp ett effektivt samarbete mellan våra olika enheter, vilket gör att vi kommer åt data snabbare och till lägre kostnad än tidigare”, säger Ralf Pankalla.

Ralf Pankalla ser närheten till Nordlo som en stor fördel. Han arbetar på Globe Technologies kontor i Jönköping, och Nordlo har kontor i samma stad. Varannan vecka är en konsult från Nordlo på plats hos Globe Technologies för support.

”Vi blir hörda och uppmärksammade, samarbetet är enkelt och lösningsorienterat. Vår bransch är under konstant utveckling där nya digitala tjänster är viktiga att hela tiden utveckla. Då måste vi ha en IT-partner som reagerar snabbt, vilket Nordlo alltid gör.”

Om Globe Techonlogies
Globe Technologies producerar laddningsbara batteridrivna produkter för hem, garage och trädgård, och är delaktiga i teknikskiftet från fossildrivna trädgårdsprodukter till batteridrivna.

I portföljen finns varumärken som Greenworks, Powerworks, Cramer och Greenworks Commercial. Bolaget har cirka 6000 anställda, med produktions- och logistikcenter i Asien och kontor i Sverige, Tyskland, Nordamerika och Asien, och håller för närvarande på att sätta upp dotterbolag i Frankrike och Italien.

Läs mer på Globe Technologies.

Relaterade kundcase

Vill du komma i kontakt?

Denna webbplats använder cookies och personuppgifter

När du besöker https://nordlo.com använder vi på Nordlo Group AB cookies och dina personuppgifter. Vissa cookies och vissa personuppgiftsbehandlingar är nödvändiga medan du själv väljer om du vill samtycka till andra, du gör ditt val här nedan. Ditt samtycke är helt frivilligt.

Du har vissa rättigheter, till exempel, rätt att återkalla ditt samtycke och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Läs mer i vår cookiepolicy och vår integritetspolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Cookies och personuppgifter vi använder för analys

För att analysera hur du använder vår hemsida används cookies från Googles analysverktyg Google's analytics service och HubSpot. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter, bl.a. din krypterade IP-adress, din geografiska plats och annan information om hur du använder hemsidan.

Cookies och personuppgifter vi använder för marknadsföring

Vi använder cookies och dina personuppgifter för att visa dig relevant marknadsföring och för att följa upp sådan marknadsföring när du besöker andra hemsidor eller sociala medier. Vi gör detta med hjälp av Google, Facebook, HubSpot och LinkedIn. De personuppgifter vi behandlar av marknadsföringsskäl är bl.a. din IP-adress, information om hur du använder hemsidan och information som dessa tjänster har om dig sedan innan. 

Cookies och personuppgifter vi använder för personlig marknadsföring

För att visa relevanta annonser placerar vi cookies för att skräddarsy annonser för dig.

Cookies och personuppgifter vi använder för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att erbjuda unika erbjudanden som är anpassade efter dina användardata.