HemFörenklad och förbättrad IT-miljö för advokatfirman Glimstedt

Förenklad och
förbättrad IT-miljö
för advokatfirman
Glimstedt

Dela i sociala medier

Utmaning

Under våren 2020 gick advokatfirman Glimstedt ut i en upphandling av ny IT-partner. Målet var att Glimstedt skulle få möjlighet att fullt ut fokusera på sin kärnverksamhet istället för att hantera IT-relaterade frågor. Därför ville man hitta en proaktiv IT-partner som genom regelbundna avstämningar, kunde vara med och utveckla verksamheten. Genom ett nära samarbete med en ansvarsfull IT-partner önskade Glimstedt att både förenkla och förbättra IT-miljön.

”Vårt mål inför upphandlingen var att hitta en IT-partner som är smidig att arbeta med och samtidigt kan vara en framåtriktad partner med stor förståelse för de digitaliseringsfrågor vi driver. Efter upphandlingen, med flera kandidater, var vi eniga om att Nordlo var vad vi sökte”, säger Sabine Söndergaard, VD på Advokatfirman Glimstedt.

”Vårt mål inför upphandlingen var att hitta en IT-partner som är smidig att arbeta med och som samtidigt kan vara en framåtriktad partner med stor förståelse för de digitaliseringsfrågor vi driver”

Lösning

Glimstedt tog beslutet att inleda ett samarbete med Nordlo tack vare en flexibel lösning med stort ansvarstagande och hög servicegrad, till rätt pris. Utöver löpande IT-arbete fick Nordlo uppdraget att direkt ta fullt ansvar för ett förändringsprojekt, som inleddes med en förstudie för att få ett tydligt underlag för båda parter. Med detta underlag skapades sedan ett komplett förslag på åtgärder samt tidsplan och budget. Nordlos konsultteam genomförde förändringsprojektet på rekordtiden tre veckor. 

När projektet var klart hade Nordlo byggt en helt ny outsourcad servermiljö i Nordlos datahall, levererat en fiberförbindelse med direkt anslutning mot datahallen samt bytt ut den lokala IT-infrastrukturen. Nordlo lade stort fokus på användarupplevelsen för medarbetarna under projektet och gav tydlig information om vilka förändringar som skedde och hur dessa påverkade användarna.

Kundnytta

Advokatfirman Glimstedt har fått en tydlig överblick och kontroll över sin IT-miljö. Kontinuerliga operativa möten, tillsammans med långsiktiga strategiska möten, har skapat en möjlighet för Nordlo och Glimstedt att tillsammans arbeta för att kontinuerligt anpassa och utveckla IT-miljön efter Glimstedts behov och önskemål.

Advokatbyrån har nu en driftsäker IT-miljö med bättre flexibilitet och har därtill fått ökad kostnadskontroll. Då det kostar Glimstedt mycket pengar om advokaterna inte kan arbeta på grund av IT-problem, har Nordlo fokuserat på hög tillgänglighet och en bra support. I framtiden kommer Nordlo och Glimstedt fortsätta arbeta för ett nära samarbete med stort engagemang från Nordlo i de IT-relaterade projekt som Glimstedt ska genomföra.

Om Glimstedt
Advokatfirman Glimstedt är en affärsjuridisk fullservicebyrå med en unik geografisk spridning då de har sexton kontor i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. De är en av Sveriges största advokatbyråer med över 250 medarbetare. Läs mer om Glimstedt.

Relaterade kundcase

Vill du uppleva samma resultat som Advokatfirman Glimstedt?

Vill du komma i kontakt med oss för att diskutera IT-lösningar för ditt företag? Använd detta kontaktformulär så återkommer vi till dig.

Joakim Torgerson 
Kundansvarig, Nordlo Göteborg City
Tel. 031-703 56 09
joakim.torgerson@nordlo.com

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare