HjemGina Tricot har full koll på sin IT med hjälp av Nordlo

Gina Tricot
har full koll på
sin IT med hjälp
av Nordlo

Gina Tricot hade problem med sin IT-leverans, både på huvudkontoret i Sverige och mellan de olika landskontoren och butiker.

Dela i sociala medier

Utmaning

Den tekniska infrastrukturen – nätverk, servermiljö och backuplösning – hade för dålig prestanda, klienterna var långsamma, tillgången till applikationer var bristfällig och användarupplevelsen var dålig i största allmänhet. IT-leveransen var i klartext allt annat än stabil.

När ingen av de involverade IT-leverantörerna kunde tala om vad problemen berodde på tog man kontakt med Nordlo som fick i uppdrag att göra en total genomlysning av IT-miljön, från klienter till servrar, både hård- och mjukvara. Eller som Peter Lilja uttrycker det: ”Nordlo hjälpte mig med att sätta fingret på problemet”.

"Det är naturligtvis inte bra om kassasystem eller e-handel ligger nere, vi är beroende av tillförlitliga IT-system från att vi skissar plaggen till att de säljs i butik eller via nätet"

- Joakim Florin, driftchef för Gina Tricots IT-verksamhet med.

Lösning

Genomlysningen resulterade i en rad rekommendationer som Nordlo också fick i uppdrag att genomföra. Nyckelordet för insatserna var och är rightsourcing, det vill säga att rätt funktion hostas på rätt ställe. System för system flyttas hem och till nya HP-servrar där man inte behöver samsas med andra om prestandan, vilket har ökat kapaciteten kraftigt; hem innebär i det här fallet Nordlo:s lokala drifthall.

– Vi är inte färdiga, men nu har vi en bra grund att stå på. De system som hittills har flyttats hem uppvisar enastående prestationer. De förväntningar vi hade har överträffats, säger Peter Lilja

Nordlo har också installerat ett nytt SAN, ett nytt trådlöst nätverk, ny backuplösning och hjälpt till med att förhandla ned priserna på hårdvaran.

– Specialfunktioner och filservar körs på egen hårdvara medan exempelvis mejl och en del andra funktioner kan läggas i molnet. Det här tar vi ställning till funktion för funktion, säger Joakim Florin.

Kvinna diskuterar med sina kollegor

Kundnytta

Nu funkar IT-miljön som den ska i hela kedjan, den är snabbare, säkrare och mer flexibel och kan enkelt växlas upp. Dessutom är användarna nöjdare.

– Nu har vi full koll, från att ha varit en kund bland många är vi nu herrar i vårt eget hus. Det är svårt som IT-avdelning att ha spetskompetens inom alla områden, säger Joakim Florin och tillägger:

– Jag och mina medarbetare på driftavdelningen står för den breda kompetensen, medan Nordlo skjuter till spets. Det fungerar jättebra.

Relaterade kundcase

Vill du uppleva samma resultat som Gina Tricot?

Med digitala lösningar hjälper vi din organisation komma närmare en bättre arbetsplats, rikare kundupplevelse och snabbare tillväxt. Tillsammans skapar vi en fungerande vardag och en blomstrande framtid.

Christian Fast
Försäljningschef, Nordlo Borås
Tel: +46 (0)76-643 04 88
christian.fast@nordlo.com