HemFyra enkla tips för att öka er IT-säkerhet

Dela i sociala medier

Fyra enkla tips för att öka er IT-säkerhet

Med att allt idag digitaliseras i högre takt har en säker IT-miljö blivit en av de mest prioriterade frågorna för många företag. När fler personer söker sig till digitala lösningar blir också risken att råka ut för en IT-attack större än vad den tidigare varit och för att undvika att bli måltavla för en IT-attack är det viktigt att investera i tillförlitliga system med hög säkerhet som skyddar en verksamhets data och information.

En säker IT-miljö innebär skydd i flera steg och i olika lager och blir lätt komplex, men för att förenkla processen har vi valt att lista fyra enklare tips som du kan applicera på ditt företag för att höja den interna IT-säkerheten.

1. Använd ett tillförlitligt backup-system

Något som de flesta av oss tyvärr har varit med om, är att viktiga filer eller data försvunnit. Det kan ha berott på allt från stöld till en uppbrunnen hårddisk, men oavsett orsak så är det en förlust som kan vara svår att återhämta sig från. För att undvika att förlora information är det därför fördelaktigt att använda sig av en backuplösning som sparar din data på ett säkert sätt. Det finns olika varianter av backuplösningar, men allra vanligast är att använda sig av molnlagring eller interna servrar som är dedikerade för just detta.

På Nordlo rekommenderar vi ofta en hybridlösning där du kompletterar din molnlagring med andra lagringsalternativ. En hybridlösning innebär kortfattat en backuplösning som sprider ut lagringsinformationen till olika geografiska platser. Det kan innebära att vissa delar ligger lokalt, en del hos en lokal partner och andra till exempel i det publika molnet. Hybridlösningen gör att även om något skulle hända den ena backupen så har du den andra backuplösningen att falla tillbaka på.

2. Genomför rekommenderade uppdateringar

Känner du igen det där pop-up fönstret som dyker upp i hörnet på din skärm emellanåt och ber dig att starta om datorn? Irriterande tycker många, men det är faktiskt en nödvändig påminnelse. Återkommande brukar nämligen datorer, surfplattor och mobiltelefoner uppmärksamma nya uppdateringar, men trots det är det tyvärr vanligt att många sitter på enheter med gamla uppdateringar. Anledningen till det kan vara allt från att man i stunden inte har möjlighet att starta om sin enhet, eller att man känner sig osäker på att uppdateringen faktiskt tjänar något syfte.

Innan du genomför en större uppdatering är det smart att kolla upp och läsa på vad den handlar om, då det i ett tidigt stadie kan innehålla en del buggar. Men trots det är det nästan alltid lönt att uppdatera dina enheter när det rekommenderas. Uppdateringar täpper igen säkerhetshål och därför är det viktigt att uppdateringar installeras snabbt och på samtliga datorer i ett nätverk. En dator eller server som inte har uppdaterats utgör en risk för andra datorer.

3. Använd ett primärt nätverk för medarbetare och ett annat för gäster

För att öka din IT-säkerhet är det klokt att ditt företag segmenterar det trådlösa nätverket med minst två nätverk, och särskilt viktigt är det att skilja på det nätverk som används av de som jobbar på företaget och det som gäster använder. Användarna för gästnätverket är de som är på besök hos er och kan vara kunder, partners och dylikt. Ett bra sätt att tänka är att alla som inte arbetar på ditt företag som en del av sin vardag istället ska använda gästnätverket.

Den största fördelen med att segmentera nätverken är begränsar attackytan och minskar risk för att till exempel att spridning av skadlig kod, du kommer bl.a. att lättare kunna kontrollera vem som har tillgång till era servrar, lagringsytor, printers och andra interna system. En annan fördel är att det primära nätverket slipper överbelastas. Om en kollega exempelvis har ett möte med flera kunder och alla använder samma nätverk finns det en risk för att det blir långsamt, vilket ni slipper med separata nätverk.

När du skapar ett gästnätverk är det viktigt att inställningarna blir rätt. Ett råd är att med jämna mellanrum testa gästnätverket för att kontrollera att du inte kommer åt system som gästnätverket inte ska kunna komma åt, och att det i övrigt fungerar som det ska. Se till att vara noga med att det primära nätverket är helt segregerat från gästnätverket för att minimera risken för intrång.

4. Se till att ha IT-kompetens nära

Att ha en person med IT-kompetens nära är enligt oss den viktigaste faktorn för att skapa en säker IT-miljö. En person med förståelse för vikten av säkerhet och innehar kunskap om vilka verktyg som behövs samt hur man applicerar dem är av störst vikt. Hen är förmodligen någon som kommer med tips och lösningar som dem vi listat ovan. En person med sådan kompetens kan vara en kollega eller en extern aktör, t ex en leverantör eller en konsult.

Läs även: 5 viktiga saker att tänka på vid val av IT-leverantör

Detta är särskilt viktigt om du känner att IT-säkerhet är ett område som du själv inte har bred kunskap inom. Med en påläst och välinformerad person i din närhet skapar du en större chans till att er verksamhet är uppdaterad med de senaste säkerhetslösningarna. 

Läs mer om IT-säkerhet