HemFramtidssäkra er verksamhet med hjälp av våra fyra råd

Dela i sociala medier

Framtidssäkra er verksamhet med hjälp av våra fyra råd

Ni behöver inte en kristallkula för att se hur er bransch förändras. Ofta finns mönstren rakt framför näsan, det gäller bara att kunna upptäcka dem. Vi kan inte förutspå framtiden men vi kan definitivt förbereda vår verksamhet på framtida utmaningar. Här är fyra råd som ni kan använda för att framtidssäkra er verksamhet på ett bättre sätt.

Förlita er inte på en del av er verksamhet – diversifiera

Många företag har en produkt som säljer riktigt bra, framförallt om de agerar på en nischad marknad. Även om produkten är riktigt populär och har en uppåtgående trend är det en riskabel situation att befinna sig i. Samma sak gäller för verksamheter som förvisso har ett flertal kunder men där en av deras kunder utgör över 50 % av företagets totala intäkter. 

För att lösa den situationen krävs det ofta diversifiering, det vill säga att man som företag använder sina tillgångar för att fokusera på fler produkter, trots att den nuvarande starka produkten troligen hade gett mer värde för pengarna om tillgångarna istället hade investerats i den starka produkten. Hoppet är att ger resultat på lång sikt och att risken med en enda stark produkt minskar. Det här rådet går ibland tvärsemot det många har hört om att man bör fokusera på en liten del, en nisch, för att nå framgång. Medan rådet fortfarande är sunt när det kommer till att etablera sig, måste detta fokus spridas mot fler områden för att verksamheten ska få en större chans att överleva långsiktigt.

Diversifiering är inte alltid en enkel uppgift, särskilt inte för små företag som vill fokusera på att växa. Faktum är dock att en av de bästa strategierna för hållbar tillväxt ligger i just diversifiering. Vi rekommenderar därför att alla företag spenderar tid och resurser på detta.

Identifiera risker och börja jobba med dem

Det är inte den lättaste uppgiften i världen att förutspå framtiden men med en tydlig plan kan ni minska de risker som kan påverka er verksamhet negativt. Det vi precis pratade om, osäkerheten med att bara ha en eller ett par produkter, är en tydlig risk som många företag kan jobba med. Men hur upptäcker ni och jobbar med de risker som är relevanta för ert företag? Här är en process i fem steg som ni kan följa:

 1. Identifiera riskerna
  Det är viktigt att ägna resurser åt att upptäcka era risker. Troligtvis finns det både uppenbara och dolda risker, och båda kategorierna är lika viktiga att identifiera.
 2. Minimera eller eliminera riskerna
  När ni har identifierat riskerna skapar ni en strategi för att minimera dem.
 3. Identifiera vem som ska göra vad om olyckan är framme
  Det bästa sättet att återhämta sig efter en olycka är att vara förberedd på att olyckan kan uppstå. Det kan till exempel handla om dataförlust, en offentlig kontrovers eller liknande. Ha en punktlista som ni kan bocka av när en olycka sker.
 4. Kommunicera planen till alla berörda parter
  Se till att alla på företaget är medvetna om vad som händer ifall en olycka sker. Involvera även era anställda i arbetet med att identifiera risker.
 5. Ha en plan för fortsatt riskhantering
  Glöm inte att även ha en plan för hur ni ska arbeta med framtida risker. Er verksamhet står inte still, ni ingår hela tiden i nya samarbeten, släpper nya produkter och anställer ny personal. Se till att ni jobbar kontinuerligt med riskhantering.

 

Lyssna på och studera era kunder

Ofta är vi företagare så upptagna med produktutveckling, försäljning och marknadsföring att vi helt glömmer vår viktigaste framgångsfaktor: våra kunder. För att framtidssäkra er verksamhet måste ni fokusera på hur era kunder och deras beteende ser ut samt hur det kan komma att förändras i framtiden.

Många företag tog inte risken med internethandel på allvar. Vi behöver inte titta längre än Netflix och Blockbusters för att se hur stor skillnaden är på ett företag som lyckas identifiera nya kundbeteenden (folk vill i större utsträckning se på film genom att ladda ner eller strömma den, snarare än att hyra). Företag som lyckas identifiera dessa skiften i kundbeteenden är företag som bäst är utrustade för framtiden.

För att lyckas med arbetet bör ni göra regelbundna marknadsundersökningar i er kundbas. Vad uppskattar de i era produkter? Vad vill de se mer av? Vilka andra produkter gillar de? Glöm inte att prata med kunder som har valt att lämna er! Varför valde de att göra det och vad hade ni kunnat göra för att förhindra det? Om ni är nyfikna på era kunder kommer ni att ha en större chans att behålla dem i framtiden.

Gör en ordentlig omvärldsanalys

Den här punkten går hand i hand med vår förra på så sätt att det är viktigt att ni höjer blicken och inte bara fokuserar på vad ni själva producerar och säljer. Det är centralt att ni även har koll på vad era konkurrenter gör och vad som händer i samhället i allmänhet.

För 20 år sedan hade det exempelvis varit svårt att övertyga kameratillverkare eller spelutvecklare att deras största konkurrent om ett par år skulle vara mobiltelefonen. Kodak var en gång i tiden ett företag värt över en miljard dollar, men 2012 var de tvungna att försätta företaget i konkurs. Poängen är att det är viktigt att ha koll på vad som sker både i er bransch men även i närliggande branscher för att upptäcka såväl risker som möjligheter.

Er framtid börjar nu!

Saker och ting förändras snabbt. Både tekniken och samhället skiftar varje år, och det som är populärt i dag är inte alltid det som säljer nästa år. Se till att er verksamhet är framtidssäkrad genom att följa de här råden. Hör gärna av er till oss så pratar vi mer om hur ni kan framtidssäkra er verksamhet!

Guide - 3 steg till digital transformation