HemFramtidens digitala verktyg inom fastighetssektorn

Dela i sociala medier

Framtidens digitala verktyg inom fastighetssektorn

Bygg- och fastighetsbranschen är i otakt när det kommer till digitalisering, både vad gäller tekniken i fastigheterna och utveckling av nya processer och affärsmodeller. Men på senare år har investeringstakten ökat och intresset för IT och digitala verktyg växer. Detta visar att man ser IT som en avgörande faktor för att skapa en smart och mer hållbar bransch. Men hur ser framtidens verktyg ut?

Fastighetsbranschen har stor potential att utvecklas digitalt, men den digitala mognadsgraden varierar. Men förändringsvilja finns. Redan för några år sedan såg vi att över 60% av företagen inom branschen ökade sin användning av branschspecifika digitala verktyg under pandemin. När vi tittar på hur bygg- och fastighet prioriterar sina IT-investeringar hamnar automatisering av nyckelprocesser högt. Allt fler börjar alltså arbeta proaktivt med digitala verktyg och automatisering av processer för att skapa en bättre vardag för medarbetarna samtidigt som det bidrar till företagets resurseffektivitet.

“Allt fler börjar arbeta proaktivt med digitala verktyg och automatisering för att skapa en bättre vardag för medarbetarna samtidigt som det bidrar till företagets resurseffektivitet.”

Hur ser framtidens digitala verktyg ut inom fastighetssektorn?

Vad är PropTech?

Man kan inte prata om framtidens digitala verktyg för fastighetsbranschen, utan att prata om PropTech. Redan idag används tekniska lösningar kopplade till exempelvis IoT, AR/VR och AI för att utveckla, underhålla och analysera hur fastigheterna fungerar och används. Det kan handla om digitala verktyg och system kopplade till byggprojekt som design och projektering. Men även tjänster kopplade till fastighetsförvaltning som övervakning, energiförbrukning, digitala lås eller applikationer för uthyrning och kommunikation med hyresgäster.

För att kunna nyttja möjligheterna och skapa affärsnytta med hjälp av PropTech krävs förstås rätt kompetens. Det är viktigt att ha koll på hur verktygen implementeras, i hur stor skala och vilka risker detta medför. En risk är att det öppnar upp fler attackytor för hotaktörer. Därför är det viktigt att ha en etablerad säkerhetsarkitektur på plats och att höja säkerhetsmedvetenheten i hela organisationen. Om det saknas intern kompetens kan en IT-partner hjälpa er ta er an utmaningarna.

Hur kan fastighetsbranschen jobba med AI?

AI, IoT, machine learning och analys av data håller på att transformera fastighetsbranschen. Tekniken kan användas för att bygga och förvalta smarta fastigheter med produkter som kommunicerar med andra delar av systemet. Implementeringen av denna typ av teknik har ökat, speciellt på konsumentsidan med vanliga lösningar som digitala lås, smart belysning samt uppkopplade vitvaror, eluttag och brytare. Inom B2B handlar det främst om centraliserade system för att analysera värme, el och ventilationen för att skapa optimerade, resurseffektiva och hållbara fastigheter.

“Med rätt kompetens på plats kan tekniken, utöver automatisering av befintliga processer och system, också ha en positiv klimatpåverkan samtidigt som det öppnar upp för nya innovationer och affärsmodeller.”

Även byggbranschen har stor nytta av IoT och AI för att effektivisera byggarbetsplatsen. Bland annat i form av digitaliserade verktyg för byggnadsdesign, betonggjutning, prediktivt och förebyggande underhåll samt leverans av klimatsmarta byggnader. Olika former av kroppsnära teknik och drönare används även för att monitorera och effektivisera byggprojekt samtidigt som det gynnar personalens säkerhet och produktivitet.

Ett annat exempel är byggnadsinformationsmodellering (BIM) som redan nu är på god väg att revolutionera design och produktion inom byggbranschen. Med BIM kan man skapa en digital, intelligent modell av ett byggprojekt, med integrerad information från olika källor om varje enskilt objekt som är en del av anläggningen. Verktyget möjliggör ett mer precist och effektivt arbete genom ökad kontroll, minskad risk, säkrare kalkyler och minimerad förekomst av byggfel. Allt för en snabbare leverans av projekt, men med bibehållen kvalitet och säkerhet för alla inblandade.

Med rätt kompetens på plats 

Sett till utvecklingspotentialen för bygg- och fastighetsbranschen är AI med och bidrar till att skapa en enorm affärsnytta på marknaden. Med rätt kompetens på plats kan tekniken, utöver automatisering av befintliga processer och system, också ha en positiv klimatpåverkan samtidigt som det öppnar upp för nya innovationer och affärsmodeller.

Så här kan vi hjälpa dig som aktör inom bygg- och fastighet.