HemFramtidens digitala verktyg inom fastighetssektorn

Dela i sociala medier

Framtidens digitala verktyg inom fastighetssektorn

Fastighetssektorn ligger i framkant när det kommer till digitala verktyg. Den löpande, digitala förflyttningen kräver därför en snabb omställning. Vilka är framtidens verktyg och hur ska ditt bolag hänga med i den snabba utvecklingen?

Utmaningar och möjligheter

Fastighetsbranschen har störst potential på marknaden att utvecklas digitalt men har svårt att använda de digitala verktygen rätt. För mindre fastighetsägare är det dessutom en utmaning att kostnadseffektivt och säkert erbjuda samma digitala funktioner och möjligheter som de stora fastighetsägarna. Bilden många har är att branschen är traditionell och inte tillräckligt förändringsbenägen, men ofta handlar det om vilka prioriteringar som görs. Att ta fram nya erbjudanden och nya affärsmodeller för tillväxtmarknader har visat sig vara en framgångsfaktor för att lyckas med den digitala transformationen.

Trots utmaningarna så är det flera mindre och större bolag som har påbörjat transformationen mot en mer digitaliserad verksamhet. Inom bygg och fastighetssektorn har över 60% av företagen ökat sin användning av branschspecifika digitala verktyg. Riksbyggen går mot automatisering av tjänster i allt större utsträckning, och ökar sin affärsnytta genom innovation av befintliga affärstjänster. HSB gör en digital förflyttning som ska effektivisera det dagliga arbetet, göra det enklare att samla mätbara data och minska energiförbrukningen. Med rätt verktyg har fastighetsbranschen stora möjligheter att utveckla sina verksamheter och öka tillväxten.

Digitala modeller av
fastigheter underlättar
arbetet då fastighetsägare
kan kontrollera drift och 
 förvaltning på distans”

Vilka verktyg ska fastighetsbranschen nyttja och hur ska de implementeras?

Informationsteknik hjälper fastighetsmarknaden

Av de digitala verktygen som erbjuds på marknaden så ger proptech, eller property technologies, en stor flexibilitet för fastighetsbranschen. Proptechsektorn nyttjar informationstekniken vilket ger fastighetsägare möjlighet att digitalisera alla delar av affären. Allt ifrån uthyrning och fastighetsförvaltning till visualisering, drift och underhåll digitaliseras. För att det ska ge en mer effektiv förvaltning och skapa affärsnytta krävs däremot kompetens.

Det är viktigt att ha en projektledning som vet hur verktygen ska implementeras och i hur stor skala. Med implementeringen av nya verktyg följer även risker. När branschen vill kunna utföra snabbare och effektivare transaktioner hamnar säkerheten i fokus. Därför måste alla inom verksamheten medvetandegöras om IT-säkerheten och ha en etablerad säkerhetsarkitektur. Om det saknas en tydlig ledning kan en IT-partner underlätta genom att ta över ansvaret för delar eller hela det digitala förändringsarbetet.

Artificiell Intelligens

Sett till utvecklingspotentialen för fastighetsbranschen är AI med och bidrar till att skapa den största affärsnyttan på marknaden. I arbetet med AI diskuteras det kring intelligenta fastigheter där resursförbrukningen kan optimeras. Digitala modeller av fastigheter underlättar arbetet då fastighetsägare kan kontrollera drift och förvaltning på distans. När data sammanförs kan tjänster formas för att skapa ett digitalt ekosystem.

Fastigheterna kan då styra ventilationen, elen och värmen digitalt. Genom att samla informationen från de centrala elektroniska systemen skapas förutsättningar att jobba med AI. AI kräver däremot en hög kapacitet, med rätt kompetens och kunniga personer inom teknikområdet. För att kunna använda det på rätt sätt behövs personer som är ansvariga för IT-driften och som jobbar systematiskt med genomförandet.

Läs mer i vår rapport om digital verksamhetsutveckling