HemFem anledningar till att outsourca sin IT

Dela i sociala medier

Fem anledningar till att outsourca sin IT

Med IT-outsourcing kan verksamheten få de bästa lösningarna på marknaden utan att behöva lägga kostnader på en egen IT-avdelning. Genom att överlåta ansvaret till en leverantör behöver företaget inte längre lägga egen tid, energi eller pengar på att anställa och underhålla en egen IT-avdelning samtidigt som man kan välja en förutbestämd servicenivå med en tydlig prissättning. Detta är några av fördelarna som gör att IT-outsourcing blir ett allt vanligare alternativ för många företag.

Varför ska man outsourca sin IT?
Det finns många anledningar till att övergå till IT-outsourcing, bristande intern kompetens eller svårigheter att attrahera kompetent personal är vanliga orsaker till det. Om man anlitar en leverantör, som har IT som expertområde, får man oftast bättre möjlighet att utveckla verksamheten än om man ska göra det på egen hand.

Outsourcing av en IT-miljö är olika omfattande och innefattar olika tjänster beroende på verksamhetens behov. Den kan innehålla flera olika tjänster med allt från systemutveckling, systemförvaltning, infrastruktur, integration, klienter till processer, hårdvara och support. Gemensamt för alla lösningar är att man inte längre behöver släcka bränder utan istället kan fokusera helt på sin kärnverksamhet – samtidigt som man sparar tid och får ökad kostnadskontroll.

Fem anledningar till att outsourca sin IT

  1. Genom att outsourca sin IT uppnås minskade kostnader och ökad kostnadskontroll. Man slipper investeringar i infrastruktur och undviker oförutsedda kostnadsökningar. Kostnadsminskningen eller besparingen består egentligen av att företaget endast betalar för det som nyttjas, och slipper de fasta kostnaderna med köpt hårdvara. Man får dessutom en fast månadskostnad vilket gör det enklare att planera sin budget.
  2. Man kan skala upp eller ned sin IT när behoven förändras och slipper binda upp sig över tid eller tänka på att ha rätt kapacitet eller rätt kompetens tillgänglig. När verksamheten växer eller krymper finns det många fördelar med att ha outsourcat sin IT-drift eller klienter till en leverantör. Hos leverantören som man väljer bör det finnas en flexibilitet i snabba skiftningar vad gäller diskutrymme, serverkapacitet och datorpark. Genom att outsourca sin IT kan man från en månad till en annan göra utökningar eller minskningar efter det behov som krävs av verksamheten.
  3. Företagets medarbetare kan fokusera på kärnverksamheten samtidigt som medarbetarna får både snabbare och bättre support. Med tillgång till större kompetens och mer resurser för företagets IT kan medarbetarna istället fokusera på det som är verksamhetsnyttigt. Det gör att verksamheten blir mer konkurrenskraftig och en bättre möjlighet till att utvecklas.
  4. Cirkularitet och kontroll över miljöpåverkan. Genom att lämna över ansvaret för sin IT, inklusive produktförsörjning och livscykelhantering av hårdvara, har ni möjlighet att säkerställa att er verksamhet arbetar enligt en cirkulär modell för datorer och andra elektroniska enheter. En partner som hanterar hela produktens livscykel innebär att elektronikavfall minskar, produkternas livslängd ökar och möjligheten till att säkra tillgången till viktiga råvaror som finns i dessa enheter blir större. 
  5. Behov av kompetensförsörjning minskar. Det är ingen hemlighet att kompetensbristen i techsektorn är stor. Techsverige menar att det finns risk för ett underskott med 70 000 personer inom sektorn år 2024. Konkurrensen om expertis är stor, och för företag utan en egen IT-avdelning kan det vara svårt att hitta personer med den breda kompetens och expertis som krävs inom olika teknologier. I en outsourcingmodell där partner arbetar nära er verksamhet och känner till era utmaningar, får ni den breda kompetensen som krävs, men också specialistkompetens inom olika områden, när ni behöver det.

Utmaningar med outsourcing av IT
Den största utmaningen med att outsourca sin IT är att hitta en leverantör som förstår företaget verksamhetsbehov och klarar av att leverera de tjänster som efterfrågas. Det är viktigt att involvera hela ledningsgruppen från början för att se till att kraven på leverantören är i paritet med vad som ska uppnås i verksamheten. Ibland när förhållandet till leverantören upplevs som dåligt, dvs att IT-miljön är rörig och IT-chefen får skulden för ett dåligt resultat, finns det en risk för att det är avtalet som är felformulerat eller felkommunicerat.

Sammanfattning
För att sammanfatta det hela så kan IT-outsourcing sänka företagets IT-kostnader rejält. Detta tillsammans med mervärden som ökad säkerhet, ökad kompetens och kvalitetsnivå samt bättre tillgänglighet gör outsourcing av IT till ett smart och framtidssäkert alternativ för de flesta verksamheter.

Om outsourcing är en del av ditt företags framtidsplaner är det viktigt att välja en stabil partner, och att tillsammans göra en analys av er verksamhet för att se var effektivitetsmöjligheter finns för just er.

Vi träffar dig gärna för att berätta mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet genom outsourcing av er IT till oss, och mer om de fördelar som just ditt företag kan dra nytta av.

Kontakta oss för en konsultation för en framtidssäkrad IT

 

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare