HemNordlo hjälper Falköpings kommun med digital satsning på högkvalitativ demensvård

Nordlo hjälper Falköpings 
kommun med digital satsning
på högkvalitativ
demensvård

Dela i sociala medier

Utmaning

I Falköpings Kommun sker just nu stora förändringar inom äldreomsorgen med bland annat etablering av nya boenden. Senast i raden är färdigställandet av Tåstorps äldreboende som är inriktat på demensvård. Boendet har tidigare varit utspritt på flera geografiska platser inom kommunen men målsättningen har varit att istället samla en högkompetent personalstyrka på en och samma plats.

I samband med nybyggnationen ville kommunen skapa en miljö som erbjuder en trygg och säker vistelse där brukarna får stimulans och erbjuds aktiviteter i kombination med en hemtrevlig miljö. Detta för att ge ökad trivsel med minskat vårdbehov som följd. En central del i arbetet var att få till en väl fungerande IT-miljö där Nordlo som avtalsleverantör spelat en viktig roll.

”De tekniska lösningarna används på ett smart sätt och underlättar tillvaron för alla, de ger även trygghet och värnar om integriteten. Vi är otroligt nöjda med resultatet av samarbetet och med lösningarna som tagits fram.”

Lösning

Nordlo Skaraborg har; försett personalen med nya datorer, levererat och installerat AV-utrustning samt installerat en printerlösning. AV-utrustningen består av skärmar och utrustning till konferensrum, projektor och styrpanel till utbildningssal samt utrustning för trådlös bildöverföring i form av Barco ClickShare. Dessutom ingår digitala informationsskärmar som styrs och schemaläggs med hjälp av plattformen Playipp.

För att öka boendekvaliteten har ett antal olika digitala lösningar tagits fram, t ex videokonferensutrustningen i ett av konferensrummen. Brukarna kan genom rummet ha digital kontakt med sina anhöriga som bor längre bort. En annan lösning är att det på varje avdelning finns en skärm som är kopplad till Apple-TV. Ett slentrianmässigt tittande av nyhetsinslag som rapporterar om ”negativa” händelser kan skapa oro hos demenspatienter, men med Apple-TV får man nu istället möjlighet att visa anpassade nyheter. 

”Vi är både stolta och glada över att ha bidragit med produkter och tjänster till Tåstorp och Falköpings Kommun. Det är också glädjande att man även i offentlig verksamhet vågar satsa på att skapa en fungerande digital vardag. Det har varit intressant att hjälpa Falköpings kommun att ta fram teknik som på ett smart sätt både ökar tryggheten hos de boende, och också förenklar arbetsdagen för personalen.” säger Jan Doverfors, försäljningschef på Nordlo Skaraborg.

Ett exempel på en lösning som tagits fram för personalen är att det nu finns intelligenta värmekameror på rummen som känner av onormala beteenden och larmar vid behov. På så vis undviks risken att en boende råkar ut för incidenter. Personalen har också fått tillgång till larmfunktioner och information om medicintilldelning via sina telefoner. I entrén sitter nu en skärm som ger allmän information till besökarna, och på varje avdelning finns det en digital skärm som bland annat informerar om dagens aktiviteter och matsedel.

Kundnytta

För personalen har det dagliga arbetet förenklats genom digitaliserade och effektivare arbetsmetoder och nya informationslösningar. Informationsskärmar i personalrummen visar t ex personalinformation samt resurs- och bemanningsscheman. Det finns också en central informationsskärm som informerar anställda när de anländer till jobbet var de ska arbeta och deras aktuella arbetsuppgifter.

”Tåstorp kan med Nordlos hjälp erbjuda en fantastisk miljö både för personal och brukare. De tekniska lösningarna används på ett smart sätt och underlättar tillvaron för alla, de ger även trygghet och värnar om integriteten. Vi är otroligt nöjda med resultatet av samarbetet och med lösningarna som tagits fram.” säger Kerstin Jangbrand, Enhetschef på Falköpings kommun.

Om Falköpings kommun och Tåstorp
Falköpings kommun, med drygt 33 000 invånare, är vackert belägen mellan platåbergen Mösseberg och Ålleberg. För att möta framtidens krav på äldreomsorg togs beslutet att utveckla vården, däribland Tåstorps äldreboende. Tåstorps äldreboende består av åtta vårdavdelningar, 80 lägenheter för långtidsboende, tio lägenheter för korttidsboende och dagverksamhet. Totalt arbetar nära 100 personer på Tåstorp. Mer om Falköpings kommun

Relaterade kundcase

Vill du uppleva samma resultat som Falköpings Kommun och Tåstorps äldreboende?

Vill du komma i kontakt med oss för att diskutera IT-lösningar för ditt företag? Använd detta kontaktformulär så återkommer vi till dig

Jan Doverfors
Försäljningschef, Nordlo Skaraborg
Tel. 0500-44 46 28
jan.doverfors@nordlo.com

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare