HemDistansarbete i offentlig sektor

Dela i sociala medier

Distansarbete i offentlig sektor

Efter pandemiåren är hybridarbete det nya normala. Skolan och sjukvården har nya arbetsrutiner, inte minst inom offentlig sektor. Föreläsningar och undervisning sker i större utsträckning online och vården effektiviseras genom digitala möten. Vilka krav ställer detta på IT-säkerheten och vilka arbetssätt blir rätt även i framtiden?

Inom sjukvården ökar tillgängligheten och kötiderna kortas ner när sjukvården nu erbjuder besök till läkare och sjuksköterskor direkt i mobilen. I vårdapparna fylls hälsoformulären i av patienten vilket underlättar administrationen för sjukvårdspersonalen och gör besöken mer effektiva. Vad gäller distansutbildning breddas valmöjligheterna för studenter och verksamheten effektiviseras.

Samtidigt är säkerheten och hanteringen av persondata inom sjukvården och skolan en central fråga. Hur kan vi främja utvecklingen och undvika riskerna som uppstår när studenter och anställda arbetar hemifrån? När organisationer har sina anställda på plats är det lättare att säkerställa att känsliga data håller sig inom organisationen. Men när arbetet följer med de anställda hem är risken större att osäkra och oskyddade nätverk öppnar upp för nya attackytor.

Använd rätt verktyg

För att undvika intrång och ransomware-attacker på din arbetsplats så behöver säkerhetsverktyg anpassas efter verksamheten. Säkerhetsskydd som VPN och multifaktorautentisering är vanligt förekommande inom Sveriges regionala nät och är viktigt att tillämpa inom alla organisationer för att skydda IT-system och persondata.

Zero trust är ett koncept som i större utsträckning börjar implementeras i organisationers säkerhetsstrategi och som kommer bli än viktigare i framtiden. Den utgår från att aldrig lita på någon, varken personer, enheter eller nätverk. Säkerhetskonceptet blir också ett verktyg för att hantera insiderhot.

Sätt upp regler för rutiner

Inom skola och sjukvård är det viktigt att sätta regler för användningen av organisationens IT-system. Distansarbete kräver en löpande dialog kring medarbetarnas säkerhetsmedvetenhet och kontroll över vilka arbetssätt som används. Dessutom är det viktigt att man har rutin för säkra inloggningar, som rutinen kring E-tjänstekort. Trots att distansarbete många gånger effektiviserar arbetsprocesser, är fysiska möten också viktiga för att kunna upptäcka och lösa problem.

Att sätta regler för vilken typ av arbete som kan bedrivas på distans och vilket som måste ske på plats hjälper både anställda och chefer att stärka IT-säkerheten. Det är lättare att individanpassa lärande och utveckling om det finns förutsättningar på plats för en flexibel arbetsmiljö. Genom att förstå de unika utmaningar och möjligheter som offentlig sektor står inför med distansarbete kan vi på Nordlo vägleda er så att ni hittar verktyg och lösningar som passar er bäst. Med hänsyn till både verksamhet, medarbetare och säkerheten.

Läs hela Nordlos rapport om cybersäkerhet.

 

Denna webbplats använder cookies och personuppgifter

När du besöker https://nordlo.com använder vi på Nordlo Group AB cookies och dina personuppgifter. Vissa cookies och vissa personuppgiftsbehandlingar är nödvändiga medan du själv väljer om du vill samtycka till andra, du gör ditt val här nedan. Ditt samtycke är helt frivilligt.

Du har vissa rättigheter, till exempel, rätt att återkalla ditt samtycke och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Läs mer i vår cookiepolicy och vår integritetspolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Cookies och personuppgifter vi använder för analys

För att analysera hur du använder vår hemsida används cookies från Googles analysverktyg Google's analytics service och HubSpot. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter, bl.a. din krypterade IP-adress, din geografiska plats och annan information om hur du använder hemsidan.

Cookies och personuppgifter vi använder för marknadsföring

Vi använder cookies och dina personuppgifter för att visa dig relevant marknadsföring och för att följa upp sådan marknadsföring när du besöker andra hemsidor eller sociala medier. Vi gör detta med hjälp av Google, Facebook, HubSpot och LinkedIn. De personuppgifter vi behandlar av marknadsföringsskäl är bl.a. din IP-adress, information om hur du använder hemsidan och information som dessa tjänster har om dig sedan innan. 

Cookies och personuppgifter vi använder för personlig marknadsföring

För att visa relevanta annonser placerar vi cookies för att skräddarsy annonser för dig.

Cookies och personuppgifter vi använder för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att erbjuda unika erbjudanden som är anpassade efter dina användardata.