HemDistansarbete i offentlig sektor

Dela i sociala medier

Distansarbete i offentlig sektor

De senaste årens situation kring Covid-19 har lett till att skolan och sjukvården har behövt införa nya arbetsrutiner, inte minst inom offentlig sektor. Undervisning sker i större utsträckning på distans och vården effektiviseras genom digitala möten. Vilka krav ställs på IT-säkerheten och vilka arbetssätt blir rätt även i framtiden?

Inom sjukvården ökar tillgängligheten och kötiderna kortas ner när sjukvården nu erbjuder besök till läkare och sjuksköterskor direkt i mobilen. I vårdapparna fylls hälsoformulären i av patienten vilket underlättar administrationen för sjukvårdspersonalen och gör besöken mer effektiva. Vad gäller skolans distansutbildning så kan individanpassad undervisning möjliggöras, miljön blir mindre störande och verksamheten kan effektiviseras.

Samtidigt är säkerheten och hanteringen av persondata inom sjukvården och skolan en central fråga. Hur kan vi främja utvecklingen och undvika riskerna som uppstår när elever och anställda arbetar hemifrån? När organisationer har sina anställda på plats går det att säkerställa att den lagrade informationen håller sig inom organisationen, men när arbetet följer med de anställda hem finns en stor risk i att de nätverk som de anställda är uppkopplade på är helt oskyddade och öppnar upp för nya attackytor.

Använd rätt verktyg

För att undvika intrång och ransomware-attacker på din arbetsplats så behöver säkerhetsverktyg anpassas efter verksamheten. Säkerhetsskydd som VPN och multifaktorautentisering är vanligt förekommande inom Sveriges regionala nät och är viktigt att tillämpa inom alla organisationer för att skydda IT-system och persondata. Konceptet Zero-Trust är en modell som i takt med utvecklingen blir viktig att implementera i organisationer och som kommer bli än viktigare i framtiden. Den utgår från att aldrig lita på någon, däribland andra enheter och okända nätverk. Modellen blir också ett verktyg för att hantera insiderhot.

Sätt upp regler för rutiner

Inom skola och sjukvård är det viktigt att sätta regler för användningen av organisationens IT-system. Det handlar om kontroll över det arbetssätt som används, där dialogen kring organisationens kapacitet för distansarbete behöver föras. Dessutom är det viktigt att man i grunden har rutin för säkra inloggningar, som rutinen kring E-tjänstekort. Och även om det arbete som bedrivs hemma effektiviserar många arbetsprocesser så är fysiska möten också viktiga för att kunna upptäcka problem och lösa det oväntade.

Att se till att sätta regler för vilken typ av arbete som kan bedrivas på distans och vilket som måste ske lokalt kan vara en lösning både inom skola och vård och hjälper både anställda och chefer att bidra till IT-säkerheten. Dessutom är det lättare att individanpassa lärande och utveckling om det finns förutsättningar för en flexibel arbetsmiljö. Genom att förstå de unika utmaningar och möjligheter som offentlig sektor står inför med distansarbete kan vi på Nordlo vägleda er så att ni hittar de verktyg som passar bäst och utbilda i hur ni kan använda dem på lämpligast sätt. Med hänsyn till både verksamhet, medarbetare och säkerheten.

Läs hela Nordlos rapport om cybersäkerhet.

Rapport: Kom närmare framtidens cybersäkerhet