HemDigitalisering som genererar affärsnytta
Viktor Gustavsson, digitalisering

Dela i sociala medier

Digitalisering som genererar affärsnytta

Digital verksamhetsutveckling och digitalisering genererar smidiga arbetsprocesser och i det längre perspektivet affärsnytta – det är helt enkelt oerhört viktigt för att framtidssäkra organisationen i en allt mer digital samtid.

– Möjligheterna med digital verksamhetsutveckling är oändliga; det handlar om att utnyttja tekniken till fullo, som att automatisera det monotona och repetitiva arbetet så att medarbetarna kan ägna sig åt det som är värdeskapande, säger Viktor Gustavsson, digital verksamhetsutvecklare på Nordlo.

Digital verksamhetsutveckling handlar om att nyttja digitaliseringens kraft och innefattar egentligen allt som traditionell verksamhetsutveckling är men med ett digitalt synsätt. De senaste två åren har inneburit en accelerering av den digitala utvecklingen. Tekniken har funnits länge, menar Viktor Gustavsson, men i och med coronapandemin har människan hunnit ikapp.

– Digitisering är tekniken medan digitalisering är beteendet. Det är först de senaste åren som digitaliseringen tagit fart på riktigt – och därmed också behovet av digital verksamhetsutveckling.

Förutsättningar för en flexibel arbetsplats

Digital verksamhetsutveckling innebär stora möjligheter, såväl ur affärssynpunkt som ur ett medarbetarperspektiv. Det senare glöms ofta bort till förmån för det digitala fokuset, menar Viktor Gustavsson. Men båda behövs för ett framgångsrikt resultat.

– Att digitalisera verksamheten skapar förutsättningar för en flexibel och tvärfunktionell arbetsplats där människor kan inspirera och utmana varandra med hjälp av digitala verktyg anpassade efter den specifika organisationen. Vi stöttar våra kunder på ledningsnivå och försöker alltid erbjuda lösningar som är hållbara över tid, och som därmed genererar affärsvärde.

Att se över verksamheten och de delar som kan automatiseras och effektiviseras är också viktigt av andra anledningar – inte minst för att attrahera ny arbetskraft.

– Risken med att inte hänga med i utvecklingen är att man tappar människor. Kunskap och lojalitet försvinner och det blir dyrt att rekrytera ny personal. Långsiktigt blir det svårt att överleva när andra aktörer gör saker bättre – man slutar vara relevant och tillför inte längre samma värde. Genom att automatisera monotona arbetsuppgifter skapas möjligheter för utveckling och att jobba mer värdebaserat – det ger de anställda mer tid till kreativa uppgifter istället för traditionella.

Data tillför relevans och timing

En annan viktig hörnsten i den digitala verksamhetsutvecklingen är tillgången till och hanteringen av data. Ju mer data, desto större kunskap, underlag och i förlängningen – affärsvärde.

– Historiskt har vi inte haft samma tillgång till data, vilket inneburit att många beslut tagits på andra underlag, som känsla och intuition. Jag tycker inte att man ska underskatta magkänslan men med data kan man addera ytterligare en motor. Människans kompass behöver finnas men framgångsrika bolag adderar data som ett extra verktyg och viktig komponent i affärsdrivandet, då den tillför relevans och timing, säger Viktor Gustavsson.

Fokus på organisationen

Nordlo vill, i egenskap av leverantör och verksamhetspartner, tänka bortom IT och fokusera på organisationen. Genom att jobba nära dig som kund och verkligen förstå din verksamhet på djupet kan vi identifiera utmaningar och möjligheter, och erbjuda lösningar anpassade för just dig och din verksamhet – oavsett teknik. Med över 850 specialister inom digitalisering över hela landet besitter vi en bred erfarenhet av konsultation, IT-stöd, molntjänster och applikationer såväl som strategisk rådgivning. Viktor Gustavsson lyfter vikten av att ha en samsyn inom organisationen, och att låta förändringarna ske successivt.

– Det är viktigt att inte förändra allt på en gång, utan att hitta en nivå som är hållbar över tid. Nordlos styrka är vår erfarenhet av att kunna identifiera drivkrafter och målbilder som är gemensamma för såväl medarbetarna som ledningen. Genom att förmedla syftet med förändringen samtidigt som vi ger dem tid och rätt verktyg lyckas vi nå framgång med våra kunder, avslutar han.

Läs mer i vår rapport om digital verksamhetsutveckling