Digitalisering

Digitalisering är ett förändringsarbete för att vara fortsatt aktuell inom sin bransch, möta nya behov och följa marknadens utveckling. Idag är det som ett måste för företag som vill växa och vara relevanta att genomgå en digitalisering.

Fördelar för ert företag om ni digitaliserar

Att digitalisera ett företag ger många fördelar, nedan listar vi de fördelar vi anser vara viktigast och mest fördelaktiga:

1

Era processer blir säkrare, smartare och effektivare

Detta dels för att processen som digitaliseras har fått en genomgripande överblick av hur den ser ut och funkar och därefter förbättrats, dels för att det blir mindre risk för mänskliga fel.

2

Era tjänster ger en bättre kundupplevelse 

En digitalisering skapar ett enklare arbetssätt för er men också för era kunder. Era produkter och tjänster blir mer användarvänliga, och för er kommer det bli lättare att hjälpa kunderna. 

3

Era beslut kommer ha bättre underlag och leda till bättre beslut

Med ett digitaliserat företag får ni bättre underlag och data för att fatta korrekta beslut. Det kommer i sin tur positivt påverka era kostnader och intäkter.

4

Ni sparar tid och kan fokusera på det ni vill

I större utsträckning kommer ni att kunna fokusera på er kärnverksamhet och därför arbeta mer effektivt och profitabelt.

Varför är det viktigt att digitalisera?

SAP har tillsammans med Oxford Economics författat rapporten ”Digital Transformation leaders are few and far between”, i den framgår det att en majoritet av de företag som genomför en digital transformation anser att det positivt påverkat verksamheten till en ökad lönsamhet. Det visar sig också att 70% av de tillfrågade kan se en ökad kundnöjdhet samt att det blivit enklare att rekrytera och behålla talanger. För några år sedan var det många som ansåg att digitalisering var en trend, men detta är tydliga indikationer på att det lönar sig och är en god investering.

IHM Business School uttrycker att om ett företag väljer bort att digitalisera finns det en risk att organisationen successivt kommer dö ut. Detta då omvärlden förändras snabbare än någonsin, och för att hänga med och vara fortsatt relevant på arbetsmarknaden krävs det att välja att följa med i förändringen.

Jag vill veta mer om digitalisering

Vad är skillnaderna mellan digitalisering, digitisering och digital transformation?

Digitalisering, digitisering och digital transformation är tre ord som låter väldigt lika men betyder helt olika saker. Nedan går vi igenom skillnaden mellan begreppen.

Vad är digitalisering?

En definition av ordet är när processer förändras och effektiviseras med hjälp av digital teknik. Ett exempel på detta är kundtjänst. För många verksamheter har det gått från att vara en telefonbaserad tjänst till att ha digitaliserats i form av chattar man direkt kan nå via nätet. Vissa kundtjänster är idag en AI-baserad chattlösning som inte behöver bemannas av personal. Metoden för att ge bra kundservice är densamma som den alltid har varit, men processen för att skapa ett ärende har blivit smidigare sen processen genomgick en digital förändring.

Digitalisering av företag behöver inte vara detsamma som att hela verksamhet digitaliseras, utan är vanligtvis ett sätt att göra utvalda processer enklare och snabbare. 

Vad är digitisering?

Digitisering är när man gör om analoga objekt till digitala representationer, till exempel om du skannar in dokument som blir till PDF:er eller spelar in musik som görs om till en ljudfil. En digitisering kan vara valet av verktyg ni väljer för att genomföra en digitalisering. 

Vad är en digital transformation?

En digital transformation är när ett företag genomgår en digitalisering av hela verksamheten och blir därför en mer omfattande och djupgående omvandling. En digital transformation kan bestå av att interna processer stegvis digitaliseras tills dess att företaget har genomgått en total digitalisering. Det finns ingen mall på exakt hur en digital transformation ser ut eller hur lång tid det tar, men gemensamt i alla resor är att det sker strategiskt och målmedvetet.

Läs mer i guiden: Digital transformation i tre steg

Vad ska man tänka på innan man digitaliserar?

Innan ni genomgår en digitalisering eller digital transformation behöver ni identifiera var era hinder, problem, frustration och tidstjuvar finns. Ni behöver också lyssna på vad era kunder har för förväntningar på er framöver, där finns det ofta stora möjligheter till förbättringspotential.

Se till att ni stämmer av era nuvarande processer för att säkerställa att de är korrekta, bra dokumenterade och att de efterlevs. Detta är viktigt för att processerna inte ska riskera att försvinna i den förändringsprocess som digitalisering innebär. Därför behöver ni också vara särskilt uppmärksamma på de processer som inte är officiella. Det är oerhört viktigt att ni är ärliga med vilka era befintliga processer är för att digitaliseringen ska lyckas.

Hur du förbereder dig för en lyckad digitalisering

För att genomföra en lyckad digitalisering är planering och utbildning A och O. Förändringsarbetet behöver vara välförankrat i ledningsgruppen och finns på agendan på varje möte. Man gör klokt i att börja smått och skaffa erfarenhet genom att arbeta med de i företaget som är intresserade och vill förändra, innan ni involverar hela företaget.

När ni besitter rätt erfarenhet och är redo för att genomföra förändringar som påverkar hela företaget behöver ni se till att alla kollegor är med på tåget och förstår och vet vad som förväntas av dem. Bra att ha med sig är att digitalisera ett företag skall ses och hanteras som ett förändringsarbete med de utmaningar som följer med det. Det kan innebära en del risker, därför är det klokt att ta hjälp av en leverantör som är insatt i ämnet och kan minimera dem.

Det är viktigt att ni känner er trygga och sedda samt att leverantören är redo att skapa lösningar som fungerar just för er.

Använd en check för att
digitalisera er verksamhet

Som ett företag som vill digitalisera sin verksamhet bör ni veta att det finns en möjlighet att ansöka om digitaliseringscheckar. En digitaliseringscheck är en check ni kan få av tillväxtverket som möjliggör finansiering för köp av tjänst eller projektanställning som hjälper till att digitalisera processerna i ert företag.

Om ni vill se ifall ni uppfyller kraven för en digitaliseringscheck kan ni testa er här.

Nordlo hjälper att digitalisera ert företag

En digitalisering är en process som ser olika ut beroende på behoven i en organisation. Det är en process som kräver erfarenhet och kunskap i området.

Nordlo vägleder ert företag genom både digitaliseringar och digital transformation med ambitionen att skapa lösningar som både utvecklar och skapar värde för ert företag.

Vill du komma i kontakt?

Vi älskar kunddialoger och utmaningar. Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Behöver du support så leta upp ditt lokala Nordlo-kontor på vår kontaktsida >>

Author:

Weronica Sjögren

Productivity consultant, Växjö Sweden