HemDigitalisera smartare med en digitaliseringscheck

Dela i sociala medier

Digitalisera smartare med en digitaliseringscheck

Vill du digitalisera processer, skapa digitala strategier eller börja arbeta mer digitalt? Då bör du veta att du med en digitaliseringscheck kan få ekonomiskt stöd för att få hjälp med att digitalisera din verksamhet. I det här blogginlägget går vi igenom exakt vad en digitaliseringscheck är, hur du går tillväga för att ta emot en sådan och tre olika typer av projekt du kan använda den för.

Vad är en digitaliseringscheck?

En digitaliseringscheck är ett bidrag som tillväxtverket, eller andra regionförbund, ger till mindre företag för att möjliggöra finansiering vid köp av tjänster eller projektanställningar som hjälper till att digitalisera verksamheten.

För att du enkelt ska kunna se om ditt företag uppfyller kraven för en check har Tillväxtverket skapat en lista med de kriterier som krävs. Här följer en något förenklad och förkortad version av listan:

 • Din verksamhet är ett aktiebolag, enskild firma, handelsbolag, ekonomisk förening eller kommanditbolag.
 • Ni omsätter minst 3 miljoner SEK och som mest 10 miljoner euro, eller så har ni en årlig balansomslutning under 10 miljoner euro.
  Omsättningen gäller senaste årsbokslut.
 • Ni är mellan 2–49 heltidsanställda.
 • Syftet med projektet är att digitalisera er verksamhet.
 • Verksamheten ingår inte i en koncern med fler än 249 anställda.
 • Kompetensen som tas in för projektet är ny.
 • Projektet är utöver ordinarie verksamhet.
 • Ni har inte tagit emot samma typ av check tidigare.
  Eller så ska det tidigare projektet varit avslutat i minst ett år.

Du kan läsa hela listan hos Tillväxtverket.

Att ansöka om en digitaliseringscheck kan se olika ut beroende på vilken region du tillhör och här hittar du en lista med kontaktuppgifter till ansvariga personer för regionerna som är med i satsningen. Där står det även mer ingående om exakt hur du går tillväga för att ansöka.

Syftet med checken är att möjliggöra digitaliseringsprojekt för att öka företagets digitala mognad och därigenom skapa nya värden i företaget. För att ge exempel på hur du kan använda checken har vi valt att skriva om vad en digital strategi och digitaliserade processer är samt hur du kan identifiera nya affärsmodeller.

Vad är en digital strategi?

Vad en digital strategi är och hur den ser ut kan variera beroende på vem du frågar. En del för tankarna direkt mot sociala medier och digital marknadsföring, andra ser det som ett sätt att omvandla den befintliga affären till nya affärsmöjligheter och vissa fokuserar helst på att ta fram en strategi för att digitalisera interna processer, såsom att göra papperssystem digitala.

Du kan se en digital strategi som en formulerad plan som är baserad på fakta och djupgående insikt av verksamheten. Oavsett ditt slutmål rekommenderar vi att du skapar en digital strategi utifrån syftet med projektet och det mål du vill uppnå. Likt andra förändringsprocesser krävs det att ledningen är involverad i projektet och hjälper till att arbeta fram strategin för att säkerställa att hela företaget omfattas av förändringen.

Vad är digitaliserade processer?

Finns det en långsiktig plan med att öka företagets digitala mognad kan nästa steg bli att fokusera på att digitalisera processer och genom digitaliseringscheckarna få stöd till detta. Några exempel på digitalisering av processer kan vara att:

 • göra dokumenthanteringen digital, vilket gör den spårbar och mer lätthanterlig.
 • börja arbeta med automatiserad marknadsföring – som marketing automation.
 • utveckla applikationer för exempelvis tidsrapportering, projekthantering eller vidareutveckla funktioner i befintliga system som idag inte fungerar som önskat.

Digitaliserade processer är precis som det låter – en digitalisering av redan existerande processer. Det görs för att skapa en effektivare och smidigare arbetsplats och leder också ofta till att processerna blir mer ekonomiskt lönsamma. Det är dock bra att ha med sig att de processer som kräver mest arbete inte alltid är de som är mest vinstgivande att digitalisera.

Läs också: Vägen mot en kostnadseffektiv IT-miljö

Det viktigaste steget i en digitaliseringsprocess är att ha full kontroll på era nuvarande processer, även de som inte är officiella. Det är lätt hänt att processer inte dokumenteras ordentligt och även om de har gjort det överensstämmer de inte alltid med verkligheten.

Identifiera nya affärsmöjligheter

Du kan även använda digitaliseringschecken för att identifiera och utveckla era affärsmöjligheter. Ett exempel på affärsmöjligheter som uppkom med digitalisering är när Uber slog igenom. Deras nytänkande upplägg ledde till att många taxibolag var tvungna att börja fokusera på sin egen digitalisering för att hänga med i den nya efterfrågan från kunderna. Uber inspirerade till nya affärsmöjligheter för andra taxibolag vilket har lett till att flera taxibolag låter kunden se via en app var taxin befinner sig och betala direkt via en app.

Dessutom uppger en majoritet av de företag som genomför en digital transformation att det positivt påverkat verksamheten till ökad lönsamhet och kundnöjdhet. Det är tydliga indikationer på att det lönar sig för företag att digitalisera och är därför också en god investering för att fortsätta vara ett konkurrenskraftigt bolag.

Sammanfattning – digitaliseringscheck

En digitaliseringscheck ger dig möjlighet att digitalisera och framtidssäkra din verksamhet för kommande utmaningar, och om du fyller i alla kriterier för en check finns det egentligen ingen anledning för dig att inte ansöka om en.

Nordlo är gärna er IT-leverantör i er digitalisering, vi brinner för att ta med våra kunder in i effektiva och framtidssäkra lösningar. Vi kan hjälpa er med att göra en förstudie eller en digital analys av hela er verksamhet för att skapa ett bra utgångsläge i er fortsatta digitalisering.

Om du är intresserad av detta rekommenderar vi att du också läser vår guide om hur du genomför en digital transformation i tre steg. Du kan ladda ner den via den gula knappen nedan.

Guide – "Digital transformation i tre steg"