HemDigitalisera för hållbarhet inom fastighetsbranschen

Dela i sociala medier

Digitalisera för hållbarhet inom fastighetsbranschen

IoT och Proptech är bara några av teknikerna som ger insikt kring vilken data som kan nyttjas inom fastighetssektorn. Att omvandla data till affärsnytta ger stora fördelar och är avgörande för att driva fastighetsbranschen mot en mer hållbar marknad.

En av de viktigaste prioriteringarna inom fastighetsbranschen nu och framåt är energifrågan. Att extrahera data som leder till att resurser kan optimeras gynnar fastighetsmarknadens tillväxt. Då hållbarhet redan är integrerat i de flesta fastighetsbolags affärsmodeller så blir data ett hjälpmedel för att styra bolagens utveckling i rätt riktning.

Data optimerar fastighetsförvaltning och drift

Det finns en tydlig trend bland fastighetsbolagen att i allt större omfattning koppla system för fastighetsautomation till nätverk för att ta ut data. All data kan ge insikter, men det handlar framför allt om att extrahera den data som ger värde för verksamheten. Genom att ha en skalbar värdekedja med data kan rätt information nyttjas för att förbättra förvaltning och drift.

För fastighetsbranschen handlar det om att få svar på vilka arbetsprocesser som leder till en mer hållbar verksamhet. För att kunna energioptimera bör den data som analyseras ge svar på hur el, värme och ventilation kan effektiviseras. Det leder till att ditt bolag kan göra en långsiktig energiplan och skapar en förståelse för hur ni kan bidra till mer hållbara energisystem.

Energieffektivitet skapar lönsamhet

Att energieffektivisera i samband med underhåll och renovering är lönsamt. Fastighetsbranschen har stora möjligheter att framtidssäkra lösningar med kvalitet och rimliga vinstmarginaler. Driftoptimering förenklar processen att spara resurser som verksamhetsel, fastighetsel och uppvärmning. För din verksamhet handlar det om att hitta rätt lösningsstandarder och ekosystem som upphandlas till rätt pris utifrån behov och önskade funktioner. Genom att investera i de verktyg som energieffektiviserar verksamheten- säkerställer du som IT-ansvarig att verksamheten hänger med i teknologins utveckling.

 

“För att skapa ett hållbart energisystem behöver investeringar göras i de verktyg och tjänster som genererar insikter”

 

Metoder för hållbara energisystem i fastigheter

Målet för 2030 är att utsläppen ska halveras. För att möjliggöra det behöver omvärldens energisystem ställas om. Här har många fastighetsbolag en möjlighet att skapa både affärsnytta och hållbara energisystem. För att skapa ett hållbart energisystem behöver fastighetsbranschen göra investeringar i de verktyg och tjänster som genererar insikter. Det finns flera tydliga exempel på hur det kan gå till. Fastighetsägarna har tagit fram en digital tvilling, en virtuell 3D-modell över fastigheter som ger information om en fastighets skick. Det innebär att man kan redovisa en byggnads klimatpåverkan under hela livscykeln. Det leder i sin tur till att effektivare planering vid bygg och förvaltning. Ett annat exempel på effektiva insatser är fastighetsbolagens investering i Proptech som syftar till att genom data få insikter om energiförbrukning och prestanda samt om hur ytor kan användas mer effektivt.

Strategi för att samla fastighetsbolagens data

Med möjligheterna kommer också utmaningen att kontrollera insamlingen av data från olika källor. För att underlätta arbetet med energioptimering bör data från olika system samlas på en central plats. En digitaliseringspartner kan vägleda ert arbete och ge råd kring vilken strategi som är bäst för er verksamhet.

Läs mer i vår rapport om hållbar digitalisering