HemDigitalisera för hållbarhet inom fastighetsbranschen

Dela i sociala medier

Digitalisera för hållbarhet inom fastighetsbranschen

Bebyggelse står för ca 40% av energianvändningen i Sverige och Europa. Men med resurseffektiv driftoptimering finns potential att minska energianvändningen. Vägen dit går bland annat genom smarta systemlösningar kopplat till AI och IoT. Att omvandla data till insikter och åtgärder är därför avgörande för en mer hållbar fastighetssektor.

Data för en mer hållbar verksamhet

Riksdagen beslutade 2021 om lagen om klimatdeklaration med syfte att minska klimatpåverkan vid uppförandet av nya byggnader. Nästa steg är redovisning av klimatpåverkan av byggnadens hela livscykel börjar gälla 2027. Något som gör insamling av data allt viktigare.

Energifrågan prioriteras förstås högt inom fastighetsbranschen. De flesta inom branschen, hela 98%, samlar redan in data om sina fastigheter idag. Främst kopplat till energianvändning, men även kring koldioxidutsläpp, brand och larm. Vidare svarade 90% av respondenterna att energioptimering är det område där digitaliseringen kommer spela störst roll framåt.

Hållbarhet är integrerat i affärsmodellen hos de flesta fastighetsbolag och data är ett hjälpmedel för att styra bolagens utveckling i rätt riktning. Därför har företagen under flera år kopplat system för fastighetsautomation till administrativa nätverk för att ta ut olika slags data. Till exempel hur nyttjandet av el, värme och ventilation ser ut. Detta för att förbättra förvaltning och drift, och för att se vilka arbetsprocesser och system som drar mest energi. Allt för att optimera och skapa mer hållbara energisystem och fastigheter.

 

“Hållbarhet är integrerat i affärsmodellen hos de flesta fastighetsbolag och data är ett hjälpmedel för att styra bolagens utveckling i rätt riktning”

Rätt verktyg för resurseffektivisering

Med rätt verktyg för datainsamling och analys på plats har fastighetsbranschen alltså stora möjligheter att skapa framtidssäkrade och hållbara verksamheter. Driftoptimering gör det enklare att spara på resurser som el och värme. Genom att investera i de verktyg som mäter och effektiviserar verksamhetens energianvändning säkerställer ni dessutom att ert företag förblir konkurrenskraftiga framåt.

PropTech är ett samlingsbegrepp för tekniska lösningar, ofta i form av AI och IoT, som samlar in och analyserar data från fastighetens olika system. Informationen används sedan för att övervaka, managera och optimera fastigheter, få insikter om energiförbrukning och prestanda samt om hur resurser kan användas mer effektivt.

 

“Med rätt verktyg för datainsamling och analys på plats har fastighetsbranschen alltså stora möjligheter att skapa framtidssäkrade och hållbara verksamheter.”

Ett annat exempel är användandet av digitala tvillingar, det vill säga en virtuell 3D-modell med information om fastighetens skick. Verktyget förenklar rondering, övervakning och styrning av fastighetsbeståndet. Vidare ska den digitala tvillingen kunna förutse en fastighets troliga koldioxidavtryck och energieffektivitet redan innan bygget drar igång.

Värdet av en proaktiv IT-partner

Att investera i innovativ teknik för datainsamling, analys och automation är avgörande för att skapa en mer hållbar fastighetsbransch. På så sätt kan resurser optimeras, byggfel och reparationer minska samt säkerheten för personal och hyresgäster öka både inom byggnationer, kommersiella fastigheter och bostäder. Med rätt kompetens, intern eller från en proaktiv IT-partner, kan det dessutom öppna upp för nya innovationer och hållbara affärsmodeller framåt.

Läs mer i vår rapport om hållbar digitalisering

Denna webbplats använder cookies och personuppgifter

När du besöker https://nordlo.com använder vi på Nordlo Group AB cookies och dina personuppgifter. Vissa cookies och vissa personuppgiftsbehandlingar är nödvändiga medan du själv väljer om du vill samtycka till andra, du gör ditt val här nedan. Ditt samtycke är helt frivilligt.

Du har vissa rättigheter, till exempel, rätt att återkalla ditt samtycke och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Läs mer i vår cookiepolicy och vår integritetspolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Cookies och personuppgifter vi använder för analys

För att analysera hur du använder vår hemsida används cookies från Googles analysverktyg Google's analytics service och HubSpot. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter, bl.a. din krypterade IP-adress, din geografiska plats och annan information om hur du använder hemsidan.

Cookies och personuppgifter vi använder för marknadsföring

Vi använder cookies och dina personuppgifter för att visa dig relevant marknadsföring och för att följa upp sådan marknadsföring när du besöker andra hemsidor eller sociala medier. Vi gör detta med hjälp av Google, Facebook, HubSpot och LinkedIn. De personuppgifter vi behandlar av marknadsföringsskäl är bl.a. din IP-adress, information om hur du använder hemsidan och information som dessa tjänster har om dig sedan innan. 

Cookies och personuppgifter vi använder för personlig marknadsföring

För att visa relevanta annonser placerar vi cookies för att skräddarsy annonser för dig.

Cookies och personuppgifter vi använder för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att erbjuda unika erbjudanden som är anpassade efter dina användardata.