HemDigitala försörjningskedjor skapar konkurrenskraft för industri och logistik
digitala försörjningskedjor

Dela i sociala medier

Digitala försörjningskedjor skapar konkurrenskraft för industri och logistik

Industri och logistik är branscher som är tight sammanflätade, vilket gör att de ofta spiller över på varandra. Och när den ena branschen står inför en utmaning blir det nästan direkt en utmaning för den andra. Branschens senaste prövningar har visat exakt hur utsatta och känsliga våra försörjningskedjor är. I den här artikeln läsa mer om fördelar med digitala försörjningskedjor, hur de kan optimeras och göras mer stryktåliga. Vi har dessutom sammanfattat en lista med några av de digitala trender som vi ser fram emot, och tror är framtiden för verksamheter inom branscherna industri och logistik.

Under pandemin blev utmaningen att snabbt behöva anpassa sin verksamhet efter den unika kombinationen av både fallande utbud och efterfråga. Men lyckligtvis är konjunktursvängningar inget ovanligt för branscherna i fråga. Det gjorde att många tog tillfället i akt och valde att skynda på övergången till att integrera ny teknik i den traditionella systemmiljön där administrativa funktioner länge dominerat.

Digitala försörjningskedjor - ett krav för den som vill upprätthålla konkurrenskraft

Digitala försörjningskedjor har alltmer blivit ett krav för den som vill upprätthålla konkurrenskraft. Till skillnad från analoga processer möjliggör digitala kedjor en helt annan typ av flexibilitet och förutsägbarhet. Och de aktörer som tidigt digitaliserade sina processer har haft ett helt annat försprång i jämförelse med de som har kvar analoga processer.

Inom tillverkande industri har vi sett ett tydligt behov av en moderniserad IT-portfölj med standardiserade lösningar som ger utrymme för flexibla och nya leveransformer. Därmed har användandet av molntjänster mer eller mindre blivit en förutsättning för att kunna möta disruptiva störningar.

Rätt sak på rätt plats med hybridlösningar 

Molnet hjälper företag att nå skalfördelar, integrationer och datamängder som tidigare bara varit tillgänglig för de allra största av organisationer. Idag går det att dra nytta av dessa fördelar, oavsett verksamhet och förutsättningar, genom så kallad hybrid IT. En hybrid lösning möjliggör att viss drift och data kan skötas och lagras i det publika molnet medan annan data och drift kan skötas on-prem via lokala installationer och/eller via privata molnlösningar. Man skulle kunna säga att det är IT:s svar på ”rätt sak på rätt plats”. Medan verksamheten kan maximera befintliga investeringar kan du samtidigt lägga till molnbaserade tjänster när behovet uppstår. En sådan lösning är mer komplex men ger samtidigt det bästa av två världar: en trygghet i de lokala lösningarna samt flexibilitet och innovation i de molnbaserade.

Innovationerna och inställningarna som kommer göra försörjningskedjorna mer stryktåliga

Idag har tillverknings- och logistikjättarna blivit mycket skickliga på att producera enligt maxkapacitet, så kallat LEAN manufacturing, och lova kunden leveranser på utsatt tid, så kallat Just-In-Time-Deliveries. Det här har gjort försörjningskedjorna extremt sårbara för oförutsägbara händelser. Det kan till exempel handla om att hantera containerbrist och enkelriktning i containertrafiken eller akut materialbrist. Vilket det senare är ett exempel där vi nu ser hur bristen på halvledare/chip har skapat förseningar för många tillverkare.

Lösningen till problemen är att ständigt jobba med något som heter Supply Chain Resilience, eller motståndskraftiga och mer tåliga försörjningskedjor som är digitala och mer dynamiska. Genom att försöka förutsäga det oförutsägbara med säkra prognoser, flexibla transportalternativ och frigöra så mycket data som möjligt mellan maskiner och system kan man bättre analysera vad som sker i realtid. Vägen till tåligare försörjningskedjor kan alltså sammanfattas som digitalisering.

Innovationer och trender för industri och logistik

Det senaste årets händelser har gett upphov till innovationer som siktar på att öka flexibilitet och effektivitet i våra leveranskedjor. Här är några av de innovationer som vi ser fram emot:

Virtual first och Contactless

Två trender som vi sett i handeln och som spillt över ordentligt på tillverkande industri, men särskilt logistik är virtual first och contactless. Under 2020 avstod vi från fysisk kontakt och utgick hellre ifrån det digitala. Det märktes i e-handeln som ökade med 40 procent men också drog med sig en ökad efterfråga på kontaktfria leveranser. Paketboxar är redan implementerade i samhället men nya innovationer är att vänta som exempelvis självkörande transportfordon, robotleveranser och paketbrevlådor.

Industri 4.0

Den fjärde industriella revolutionen eller Industri 4.0 kan kännas lite uttjatat som begrepp men är så mycket mer än det vi ser. I grund och botten handlar det om att frigöra data längs med hela försörjningskedjan. Data mellan maskiner, arbetsprocesser, transportmedel med mera kommer kunna skicka data och information mellan varandra som exempelvis kommer kunna diagnostisera och lösa problem utan mänsklig handpåläggning.

Smart Manufacturing

Smarta fabriker där visionen är fabriker och logistiska system som sköter sig helt utan mänsklig intervention. Maskinerna kommunicerar med varandra via Internet of Things samt Internet of Services vilket skapar automation på en högre nivå. Idag satsar man mycket på automatisering inom just logistisk, där manuella processer är nästintill borta i vissa verksamheter.

Analys i realtid

I anslutning till att frigöra data längs produktionslinjen kan analys i realtid ske vilket gör att problem kan upptäckas tidigt och åtgärdas. Det här gör att man ganska snabbt kan se vilka delar av försörjningskedjan som är känsligare för yttre faktorer och då skapa alternativ om något skulle gå fel. 

AR i fabriker 

Tänk att kunna lära ut 100-tals fabriksarbetare komplexa tillverkningsmetoder hemma från vardagsrummet. Tidigare har ingenjörer och utbildare rest världen över för att lära ut medarbetare mer komplexa sammansättningsprocesser. AR tillåter video, bilder, animationer, ljud, text och andra typer av data för att omringa användaren på ett responsivt sätt. Vi känner igen konceptet från sjukvården med avancerad distanskirurgi men också privat där många, såväl barn som vuxna, testat spel som Pokemon Go. Nu kan komplexa sammansättningsprocesser göras genom AR vilket reducerar tiden för inlärning, tolkning av instruktioner, kostnader samt ökar produktivitet och säkerhet.  

PLM - Product lifecycle management 

Ansvar för produkt/tjänst från början till slut, allt ifrån att idéen kläcks till utveckling, tillverkning, demontering, återvinning och skrot. Eftersom det oftast är en rad olika aktörer som är involverade i framtagning av en produkt bildas ofta isolerade öar av information som gör det svårt att ta del av informationen genom alla led. Med produktionslivscykelhantering blir det enkelt för alla aktörer att ta del av information som standardiseras och kan delas enkelt mellan organisationer. Stora effektivitetsvinster finns att hämta här eftersom informationen enkelt kan spåras.  

Kom närmare morgondagens lösningar

Vi vet att ett nära samarbete och god verksamhetsförståelse lägger grunden för allt vi gör. Genom att förstå de möjligheter och utmaningar som tillverkande industri och logistik står inför så kan vi på Nordlo erbjuda branschens bästa lösningar för just er verksamhet.

Vill du ta del av mer djupgående insikter om hur ni genom rätt IT-satsningar kan ta er verksamhet inom tillverkande industri eller logistik till nästa steg? Läs då vår rapport, framtagen i samarbete med Radar, Kom närmare innovation för industri & logistik.

Raport: Kom närmare innovation för industri & logistik

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare