Rapport:
Den digitala verksamheten

I vår rapport tar du del av aktuella insikter och
framtidsspaningar om digitala innovationer och
lösningar som kan tillämpas direkt i er verksamhet. 

Läs rapport  

Ta tillvara på den digitala kraften

Digital verksamhetsutveckling handlar om att effektivisera processer och affärsmodeller med hjälp av digitala verktyg. Genom att nyttja kraften i befintlig data kan nya intäkter och tjänster skapas. Samtidigt uppnås stora effektiviseringar med hjälp av digitala tillämpningar som exempelvis automation eller självlärande processer.  

Det är viktigt att man som beslutsfattare inte bara förstår möjligheten, utan också risk och konsekvens av digital verksamhetsutveckling. I vår rapport, framtagen i samarbete med analysföretaget Radar, tar du del av aktuella insikter och framtidsspaningar som går att applicera direkt i er verksamhet.