HemKom närmare den digitala verksamheten

Rapport: Kom närmare den digitala verksamheten

Digital verksamhetsutveckling handlar om att effektivisera processer och affärsmodeller med hjälp av digitala verktyg. Genom att nyttja kraften i befintlig data kan nya intäkter och tjänster skapas. Samtidigt uppnås stora effektiviseringar med hjälp av digitala tillämpningar som exempelvis automation eller självlärande processer.  

”I förlängningen
kommer allt företagande
att vara datadrivet”

Det är viktigt att man som beslutsfattare inte bara förstår möjligheten, utan också risk och konsekvens av digital verksamhetsutveckling.

I vår rapport, framtagen i samarbete med analysföretaget Radar, tar du del av aktuella insikter och framtidsspaningar som går att applicera direkt i er verksamhet.

Tre anledningar till att prioritera digital utveckling

I en alltmer datadriven värld är det allt för få som utvecklar sina arbetssätt. Organisationer som arbetar med digital verksamhetsutveckling kan ta del av en rad olika fördelar, inte minst konkurrensmässiga.

Här är tre anledningar till positiva effekter man uppnår när man prioriterar den digitala utvecklingen. I rapporten kan du läsa mer utförliga beskrivningar om dessa effekter.

  • Mätbarhet
    Med digital verksamhetsutveckling möjliggörs mätning och utvärdering av verksamheten på ett djupare plan än tidigare.
  • Säker utveckling
    När alltmer görs digitalt kommer den mänskliga faktorn för fel att minska och det kommer vara enklare att skapa backup för företaget.
  • Datadrivna beslut är effektiva beslut
    Varje medarbetare ges potential att bli effektivare och ta bättre beslut med hjälp av data.

 

Ladda ner rapporten