HemDigital risk – balansera risk och innovation

Digital risk – balansera risk och innovation

Idag investerar allt fler företag i att bygga kapacitet för att främja den digitala utvecklingen. Däremot missar många verksamheter att lägga resurser på säkerhetsfrågor. Här diskuterar vi hur man bör tänka kring IT-investeringar och den digitala risken som uppstår.

När din organisation investerar i digital teknik är det viktigt att sätta upp rutiner så att investeringarna inte går förlorade på grund av bristande säkerhet. Det senaste året har 82 procent av stora och medelstora företag investerat mer i cybersäkerhet. Mindre företag har också ökat sina investeringar, men har inte samma kompetens internt som större organisationer. Det finns idag en stor efterfrågan på utbildningar och program för att få in rutiner för säkerhetsarbete. I relation till något så centralt som molntjänster så är det bristen på kunskap som gör det svårt för verksamheter att förstå riskerna. Det här är några åtgärder som gör det enklare att kunna balansera risk och innovation:

Ta fram ett business case

IT-investeringar kräver ett väl genomarbetat business case. Det är inte bara ett ekonomiskt underlag utan behöver också visa att det finns en plan för de projekt som verksamheten tar sig an. Det är viktigt att säkerställa god kravställning, projektledning och kostnadskontroll för alla större projekt. Syftet är att minimera både de ekonomiska och tidsmässiga kostnaderna. Lika viktigt som att ha ett väl genomarbetat business case, är att kontinuerligt följa upp det underlag som business caset bygger på. För mindre företag kan det handla om att en säkerhetskunnig person hjälper till genom att sätta sig in säkerhetsaspekter och företagsspecifika frågor.

”Om IT-strategin och den
övergripande strategin inte
hänger ihop finns det en stor
risk att investeringen blir
kostsam”

Investera i backup och skyddsnät

För att se till att de pengar som investeras i IT-infrastruktur faktiskt säkras är det också viktigt att ha backuper. Utan backup utsätts din organisation för en allvarlig risk om data skadas eller blir stulen. 3-2-1-regeln säkerställer att verksamheten har tre fullkomliga kopior, två stycken backup-kopior från olika medietyper, samt en off-site. Det möjliggör för organisationer att fortsätta det dagliga arbetet utan att data går förlorad. Ofta är digitala intrång inte lika direkt synliga som fysiska, vilket gör det viktigt att ha ett skyddsnät i form av VPN med 2FA - så kallad tvåstegsautentisering - som utgår från Zero Trust. Det ger ett bra skydd av företagsenheterna och nätverken.

Säkerställ att IT-strategin är förankrad i verksamhetens övergripande strategi

Att balansera risk och innovation innebär också att man måste förstå vad digital transformation innebär för den övergripande strategin. Enligt studier har de mest mogna företagen etablerat ett aktivt samarbete mellan risk, säkerhet, IT och olika affärsenheter. De har en övergripande förståelse för de förändringar som behöver genomföras på verksamhets-, teknik- och kulturnivå och ett samordnat förhållningssätt till de åtgärder som ska vidtas och i vilken ordning.

Om IT-strategin och den övergripande strategin inte hänger ihop finns det en stor risk att investeringen blir kostsam. Kostnader uppstår ofta till följd av förseningar eller när man missar att förutse risker, vilket i sin tur leder till att värdet av investeringen går förlorad.

Läs mer i vår rapport om cybersäkerhet

Daniel Cronström
CISO, Umeå & Lycksele
Läs mer

Om Nordlos experter

Vi är stolta att ha medarbetare med bred kunskap och specialkompetens inom alla typer av IT-lösningar. Några av dem har med hjälp av sin expertis valt att dela med sig av sin kunskap i form av guider, bloggar, poddar med mera.

Läs mer om våra experter