HemDatadriven kundförståelse

Dela i sociala medier

Datadriven kundförståelse

Tillgång till mer och bättre data gör att vi enklare kan utöka vår kunskap och därmed basera fler av verksamhetsbesluten på faktiska analyser och slutsatser. Data har helt enkelt kommit att bli en viktig tillgång och konkurrensmedel. Men värdefulla insikter kan bara skapas om företagens grundsystem kommunicerar med varandra på rätt sätt.

Kommande generation är den första generationen som har varit uppkopplade sedan barnsben. Dom är vana vid att hantera information i en mängd olika kanaler och att allt är tillgängligt dygnet runt. Det innebär att förväntningarna och inte minst kraven ställs därefter. Tillgänglighet och kanaler som harmoniserar med varandra för att skapa en integrerad och sömlös kundupplevelse är viktigt för att lyckas framåt.

Använd datadriven kundförståelse för att utveckla verksamheten

Det finns många olika sätt att skapa direkta värden för verksamheter inom detaljhandeln. Datainsamling är ett sätt att lära känna kunderna och deras beteende för att bättre förstå behoven och erbjuda en upplevelse som matchar det. Till exempel kan man genom insamlad försäljningsdata se mönster i kundernas köppreferenser och lära sig vad de köper tillsammans. Därefter kan verksamheten basera sin försäljningsstrategi, butikslayout eller e-handel efter detta för att optimera sin försäljning. Med hjälp av AI kan man dessutom få insikter och en tydlig visualisering av insamlad data som gör det lättare att  fatta värdeskapande beslut.  Genom att hantera stora mängder data kan detaljhandlare individanpassa erbjudanden till kunder i realtid eller när de väntas vara som mest mottagliga. Den tid det tar att lära sig om sina kunder till att agera på dessa insikter kommer i praktiken helt att försvinna.

Virtual first

De flesta som besöker en butik idag har redan gjort sin research online. Att synkronisera upplevelsen på nätet med den fysiska kommer att bli essentiellt för att lyckas framöver och mobilen kan bli den sammanhållande länken. Med Virtual First som utgångspunkt och en väl utvecklad omnikanalstrategi kommer vi se mer av virtuella omklädningsrum, VR-applikationer som exempelvis tillåter dig att se hur en soffa kommer passa i ditt vardagsrum. Vi kommer även se säljassistenter med flexibla POS-system som möjliggör för både kundmöte och transaktionen att ske ute på butiksgolvet.

Dagens kunder vill ha mer valfrihet och mer snabbhet i sina köpresor. De kräver flera olika alternativ för att passa sina specifika behov, behov som ofta ser helt olika ut och som förändras snabbt. Det gör att höga krav ställs på att logistik och leverans fungerar felfritt. Med realtidsanalys är det möjligt att optimera arbete och logistik och effektivt förutse efterfrågan, och genom en moderniserad IT-infrastruktur optimera logistiken. Det minskar förlusten genom att spåra tillgångar i hela leveranskedjan. 

Mer datainsamling ställer större krav på säkerhet

Mer information än någonsin måste skyddas samtidigt som företag inom detaljhandeln bygger en stor del av sin verksamhet på förmågan att använda insamlad data på ett sätt som ger varje besökare anpassade erbjudanden. Kunden måste i sin tur kunna lita på säljarens förmåga att erbjuda en säker köpprocess – tillförlitlighet är avgörande.

En stabil infrastruktur sätter grunden 

Det datadrivna kräver mer och bättre bakomliggande infrastruktur samt resurser för att både läsa och tolka all data som vi samlar in. De mer avancerade konsumtionsvanorna ställer en allt större press på en fungerande IT som verkar som ryggraden för hela verksamheten. 

Kundernas höga krav på köpupplevelsen, oavsett om den sker i en butik eller online, kräver samverkande system som underlättar och förenklar det interna arbetet. För att vara fortsatt konkurrenskraftig och möta sina kunders behov blir en flexibel partner med god verksamhetsförståelse viktigare än någonsin.

Vi på Nordlo har hjälpt flera av Sveriges största kedjor att ta klivet in i framtiden. 

Vill du veta mer om vilka utmaningar och trender som kommer växa sig allt starkare inom detaljhandeln? Läs mer i vår rapport: Kom närmare framtidens detaljhandel.

Rapport: Kom närmare framtidens detaljhandel

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare