HemDärför är IT-säkerhet en ledningsfråga

Dela i sociala medier

Därför är IT-säkerhet en ledningsfråga

IT-säkerhet handlar om att säkerställa att de tjänster och verktyg som ditt företag använder skyddas. Även om det kan verka självklart för den som är verksam inom IT, så behöver säkerhetsfrågor prioriteras och förstås av hela verksamheten. Inte minst behöver IT-säkerhet bli en ledningsfråga.

Hybridarbete och det geopolitiska läget har påverkat IT-säkerheten i omvärlden. Nu är det inte bara Malware och Ransomware-attacker som utgör de största hoten för företag och privatpersoner. Supply chain-attackerna är idag fler än någonsin. Det innebär att angripare utnyttjar de svaga länkarna inom organisationers arbetsprocesser. De sårbarheter som många verksamheter har kan kopplas till informationen som lagras i system och i digitala tjänster.

Integrera riskhantering i verksamheten

Cyberriskincidenter kan få operationella, finansiella och strategiska konsekvenser. Ofta är bristfälliga kontroller orsaken till att det uppstår incidenter. En åtgärd som kan bidra till att lösa problemet är att integrera riskhantering i affärsmässiga och tekniska processer. Med andra ord behöver sårbarheter identifieras och prioriteras. Genom att gå från ett fokus på tekniska åtgärder till ett strategiskt IT-säkerhetsarbete finns möjligheter för en ökad mognad och en säkrare verksamhet.

Med de strategiska insatserna formas de insatser som behöver göras inom teknisk och operationell säkerhet. Organisationer kan inte kontrollera en pågående Ransomware-attack, men genom att se till att verksamheten har backup och möjlighet till återställning tas ett första viktigt steg. Ytterligare kontroller för att hantera risk är att se över kontinuiteten i verksamheten. Dessutom kan man öka medvetenheten kring phishing genom övningar och träningsprogram, och etisk hackning kontroller som reflekterar hur väl förberedd din verksamhet är på attacker. Genom att sätta upp rutiner för riskhantering kan ledningen vara med och styra riktningen och involveras i arbetet.

“Styrelsen, ledningen och
operationellt ansvariga bör
samspela för att kunna jobba
effektivt och heltäckande
med säkerhetsfrågor”

Undersök informationstillgångar och potentiella attackytor

Det är viktigt att förstå vad det finns för potentiella attackytor. Gör en undersökning där ni tar fram alla informationstillgångar som finns i verksamheten och identifiera riskerna. Ni bör veta om var den lägst skyddade och mest känsliga informationen finns. Skapa dig en bild över vilka informationstillgångar som organisationen är beroende av. Genom att ta hjälp av partners till verksamheten och göra en säkerhetsanalys kan många tillgångar identifieras och skyddas.

Samspel mellan olika delar i organisationen

Driv IT-säkerhetsfrågan tillsammans med ledningen samt resterande delar av verksamheten, det är viktigt att ni står enade och arbetar tillsammans för att skydda känsliga data. Styrelsen, ledningen och operationellt ansvariga bör samspela för att kunna jobba effektivt och heltäckande med säkerhetsfrågor. Tillsammans med en betrodd partner som innehar spetskompetens inom IT-säkerhet kan ni utföra intrångstester, bli utbildade inom säkerhet och göra övningar för kriser och incidenter. Planera ert säkerhetsarbete och säkerställ en plan för varje steg i processen. Vad görs vid en incident? Hur förebygger ni incidenter? Hur begränsar ni ett pågående intrång?

Läs mer i vår rapport om cybersäkerhet

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare