HemDärför är det viktigt att prioritera er digitala arbetsplats

Dela i sociala medier

Därför är det viktigt att prioritera er digitala arbetsplats

Det är ett måste för företag som vill vara konkurrenskraftiga och följa med i utvecklingen att prioritera sin digitala arbetsplats. Det har särskilt visat sig under rådande kris att det i många branscher till och med varit ett krav att erbjuda en välfungerande digital arbetsplats för att överleva.

Idag finns det ett stort behov av att snabbt kunna skala upp och ner sin IT-miljö. Samtidigt ökar behovet av att kunna erbjuda medarbetarna att arbeta hemifrån. Många företag väljer därför att outsourca sin IT för att kunna skapa en effektiv och säker digital arbetsplats som både är skalbar och tillåter distansarbete.

Vad innebär en digital arbetsplats?

I en digital arbetsplats drar man nytta av tekniken för att kunna arbeta när man vill, oavsett var man befinner sig. Den innefattar och samlar allt inom information och samarbete för att öka den interna produktiviteten. För att en digital arbetsplats ska fungera krävs det att man arbetar efter väl genomtänkta strategier samt med omsorg väljer ut de digitala verktyg som stödjer arbete, informationsdelning och samarbete.

Digitala arbetsplatser kan se väldigt olika ut beroende på företagets behov och förutsättningar. En av de vanligaste delarna som efterfrågas är en samarbetsyta där man enkelt håller koll på arbetsuppgifter och prioriteringar för att underlätta arbetet. Med digitala samarbetstjänster kan man förbättra sin interna och externa kommunikations- och samarbetsförmåga, bli mer miljövänlig, attrahera nya och behålla befintliga medarbetare samtidigt som man sänker kostnaderna. SharePoint från Microsoft 365 är ett exempel på verktyg för att sprida den interna informationen och Teams ett annat exempel på en kommunikations- och samarbetskanal.

Framtidens arbetsplats köps som tjänst

Den tydligaste trenden för den digitala arbetsplatsen är att man går över mer och mer till tjänster. Det kan dels vara tjänster för olika applikationer, och dels tjänster som beställs från en leverantör genom IT-outsourcing. Genom att outsourca sin IT får man en problemfri IT-miljö som gör att de interna tekniska resurserna istället kan fokusera på att utveckla digitala processer som både stöttar företagets interna verksamhet och kundaffär. Genom IT-outsourcing kan valda lösningar skalas upp och ner efter behov, samtidigt som man drar ner på kostnaderna.

Att börja tänka i tjänster gör att fokus flyttas från produkter och tekniska plattformar till en möjlighet att skapa en arbetsplats med användaren och värdeskapande i fokus. Då kan man istället koncentrera sig på att transformera arbetsplatsen i den takt som verksamheten och medarbetarna förmår.

Citrix menar att målet med en digital arbetsplats är att förbättra kundupplevelsen. Men för att göra det måste organisationerna först förbättra medarbetarnas upplevelse. Anställda är mer villiga att samarbeta och ta på sig utmanande projekt om de trivs på sin arbetsplats. När man outsourcar IT-underhållet och ökar automatiseringen av administrativa sysslor, skapas utrymme för medarbetarna att ta egna initiativ, tänka utanför boxen och interagera mer med kollegor och kunder. Arbetsmiljön, i form av den digitala arbetsplatsen, skapar därmed medarbetare som blir mer effektiva i det enskilda arbetet, bättre på att samarbeta, delar sin kunskap, jobbar mer flexibelt och har roligare på jobbet. Den digitala arbetsplatsen hjälper alltså era medarbetare att utvecklas och ni skapar en ännu attraktivare arbetsplats. 

Hur Nordlo hjälper till att skapa er digitala arbetsplats

På Nordlo kallar vi detta för IT som tjänst. Med IT som tjänst hjälper vi er att skapa den digitala arbetsplatsen genom att ta hand om hela, eller delar, av er IT-miljö. Vi anpassar tjänsten efter era önskemål och förutsättningar för att hitta den bästa lösningen för just er organisation.

Med IT som tjänst slipper ni investeringar i infrastruktur och undviker oförutsedda kostnadsökningar. Ni kan dessutom enkelt skala er IT upp eller ned när behoven förändras och ni behöver inte binda upp er över tid eller tänka på att ha rätt kapacitet eller rätt kompetens tillgänglig. Det gör att din verksamhet kan fokusera på kärnverksamheten, värdeskapande och fortsatt digitalisering.

Om du vill veta mer om hur Nordlo kan hjälpa din verksamhet kan du anmäla dig till en kostnadsfri workshop. I Nordlos arbetsmetodik för att hjälpa ditt företag med förflyttningen från ert nuläge till ert önskade läge ingår tre steg:

  • Steg 1, ett kort inledande möte där vi presenterar oss för varandra och går igenom era behov.
  • Steg 2, en workshop, med dig, representanter ur ledningsgruppen och/eller andra nyckelpersoner, där vi går igenom ert nuläge och önskade läge.
  • Steg 3, ett uppföljningsmöte där vi presenterar resultatet från workshopen och ger förslag på åtgärder.

Anmäl dig till en kostnadsfri workshop!