HemCEVT samarbetar med Nordlo för en skalbar och stabil IT-plattform

CEVT samarbetar 
med Nordlo för en 
skalbar och stabil 
IT-plattform

Dela i sociala medier

Utmaning

Göteborgsbaserade CEVT (China Euro Vehicle Technology AB) har genomgått en unik expansion sedan starten år 2013. Expansionen har ställt extrema krav på skalbarhet och stabilitet för hela IT-miljön. Målet vid uppstart var att så snabbt som möjligt etablera en komplett IT-plattform innehållande alla komponenter för att ge organisationen och därmed verksamheten en IT-miljö som håller jämna steg med tillväxttakten.

“Idag har CEVT en stabil och skalbar IT-plattform som matchar de framtida krav som skapas i takt med vår expansion”

Lösning

Mångårig erfarenhet och kompetens av utvecklingsmiljöer inom Automotive-området fick stor betydelse när CEVT under 2014 valde Nordlo som IT-partner. Beslut togs att låta Nordlo lösa utmaningen att etablera och överta driften och utvecklingen av den globala utvecklingsplattformen för företagets dryga 2 000 användare.

”För att vi skulle få en fullständig bild av verksamhetens krav hade vi inledningsvis en tät dialog med utvecklingsansvariga hos CEVT. Med vår projektmetodik som grund arbetade vi sedan metodiskt fram en ny IT-plattform tillsammans med CEVT:s IT-avdelning och externa leverantörer”, säger Ola Hammarstedt, affärsansvarig på Nordlo Improve.

CEVT har med Nordlo som IT-partner genomfört ett flertal olika effektiviserings- och förbättringsprojekt för att stegvis få till en skräddarsydd lösning som både är hållbar och höjer IT-miljöns kvalitet och säkerhet. Lösningen har resulterat i en IT-miljö som möter verksamhetens krav och i sin tur skapar möjligheter för ett smidigare utvecklingsarbete med en effektivare utvecklingsprocess.

Nordlo Improve har varit med sedan CEVT startades och har sedan dess arbetat nära verksamheten som en självklar del runt effektivisering och utveckling av IT. I dagsläget ansvarar Nordlo för en applikation- och utvecklingsplattform för ett stort antal globala användare med höga krav på prestanda och tillgänglighet.

Leveransen sker dygnet runt och innefattar ett övergripande ansvar på alla ingående komponenter samt leverans av kundunika plattforms- och applikationstjänster. Den dagliga leveransen hålls samman genom Nordlo Improves kundteam som för en nära dialog med ett flertal olika enheter inom CEVT för att förstå verksamhetens alla krav och behov.

Kundnytta

”Idag har CEVT en stabil och skalbar IT-plattform som matchar de krav som skapas i takt med CEVT:s expansion. Samarbetet har övergått i att Nordlo idag har en rådgivande och proaktiv roll där fokus ligger på en fortsatt utveckling och effektivisering samt leveranser av SaaS-tjänster som stöttar vår snabba tillväxttakt”, säger Patrik Fredlund, Director IT Operations på CEVT.

Om CEVT
CEVT är ett dotterbolag till Zhejiang Geely Holding Group som äger företag som Volvo Cars och biltillverkaren Geely. CEVT:s uppdrag har breddats från att inledningsvis enbart tillverka bottenplattan till mindre Volvo- och Geely-bilar till att idag omfatta tillverkningen av hela bilar. När produktionen blev mer omfattande ökade även CEVT:s personalstyrka, som på kort tid gick från 150 till över 2 000 anställda i drygt 20 olika länder. Mer om CEVT. 

Relaterade kundcase

Vill du uppleva samma resultat som CEVT?

Vill du komma i kontakt med oss för att diskutera IT-lösningar för ditt företag? Använd detta kontaktformulär så återkommer vi till dig

Ola Hammarstedt
Affärsansvarig /Key Account Manager and sales, Nordlo Improve
Tel. 0736-84 04 09
ola.hammarstedt@nordlo.com

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare