HemMed Nordlo kan Bräcke diakoni bidra till ett medmänskligare samhälle

Med Nordlo kan
Bräcke diakoni bidra till ett medmänskligare
samhälle 

Dela i sociala medier

Utmaning

”Ett medmänskligare samhälle” är visionen för Sveriges största ideella vårdgivare, Bräcke diakoni. För att Bräcke diakonis verksamhet skall kunna leva upp till detta och leverera en hög vårdkvalitet är det avgörande att ha en stabil och säker IT-miljö för de dryga 50 befintliga verksamheterna.

”Med en hög tillgänglighet och bra funktioner i våra kritiska verksamhetssystem blir arbetsdagarna effektivare för våra medarbetare. När vi inledde dialogen med Nordlo var så inte fallet, vi stod inför flera stora utmaningar. Dels behövde vi en IT-miljö som kunde uppfylla våra krav på tillgänglighet och funktionalitet, dels ville vi utveckla en plattform som möjliggjorde både ökad produktivitet och mobilitet samt möjlighet för vår planerade tillväxt”, berättar Bräcke diakonis IT-avdelning.

Då Bräcke diakonis IT-miljö inte var byggd på ett skalbart sätt, var verksamhetsnära IT inte anpassat för den kraftiga planerade tillväxttakten. I jakten på nya och effektiva IT-system som kunde möta verksamhetens behov kom Bräcke diakoni i kontakt med Nordlo.

”Vårt mål är att vi ska kunna koncentrera oss på vår kärnverksamhet. Hit hör inte IT men vi är beroende av att ha ett effektivt IT-stöd som svarar upp mot behoven i alla våra verksamheter.”

Lösning

Efter att ha skapat en förståelse för Bräcke diakonis krav planerades överflyttningen från den tidigare leverantören till Nordlo. Tack vare Nordlos projektmetodik, som följer en rak och tydlig plan, blev det en minimal inverkan på det dagliga arbetet för vårdgivarens medarbetare.

”Vi startade med att etablera en gemensam målbild runt övertagandet och samtliga förbättringsprojekt. Målet var att genomföra en genomgripande förändring av den tekniska miljön och den underliggande arkitekturen för att möjliggöra en driftssäker och kostnadseffektiv IT-miljö som stödjer stiftelsens framtida tillväxt. 

Vidare ingick att skapa en stabil och kontrollerad hantering av den totala IT-miljön, dvs att utveckla processer och rutiner som kan hanterar incidenter och förändringar på ett kontrollerat sätt,” förklarar Ola Hammarstedt, affärsansvarig på Nordlo Improve.

Efter avslutat transitionsprojekt levererar Nordlo en komplett tjänstebaserad IT-miljö med tillhörande användarsupport med fokus på att effektivisera och förbättra verksamhetsnära IT. Detta ger Bräcke diakoni möjligheten att fokusera på sin kärnverksamhet.

Kundnytta

Med Nordlo som leverantör har Bräcke diakoni idag en skalbar IT-miljö som ger stöd och trygghet för den fortsatt stora tillväxten inom organisationen. Nordlo ansvarar för att hantera utveckling och effektivisering av miljön och ser till att lösningen både är driftsäker och kostnadseffektiv. Bräcke diakoni kan idag fokusera på sin kärnverksamhet och lämna över IT-driften till Nordlo.

Om Bräcke diakoni
Stiftelsen Bräcke diakoni startades 1923 och är idag Sveriges största ideella vårdgivare med fler än 1 200 medarbetare. Bräcke diakoni har sin bas i Göteborg men har utöver det fler än 50 olika verksamheter över hela landet. Verksamheterna täcker flera olika områden men är indelade i de tre huvudområdena: Äldreomsorg & Hospice, Rehab & Funktionshinder samt Hälsa & Vård. Vårdgivaren fokuserar på fortsatt utveckling av kvalitet och innehåll i de befintliga verksamheterna men även på en fortsatt tillväxt både geografiskt och i verksamhetsvolym. Mer om Bräcke diakoni.

 

Relaterade kundcase

Vill du uppleva samma resultat som Bräcke diakoni?

Vill du komma i kontakt med oss för att diskutera IT-lösningar för ditt företag? Använd detta kontaktformulär så återkommer vi till dig

Ola Hammarstedt
Affärsansvarig /Key Account Manager and sales, Nordlo Improve
Tel. 0736-84 04 09
ola.hammarstedt@nordlo.com

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare