HemBergab outsourcar sin IT-miljö till Nordlo

Driftsäkerhet och flexibilitet i fokus när Bergab outsourcar sin servermiljö  till Nordlo

Dela i sociala medier

Utmaning

Bergab, med kontor i Göteborg och Stockholm, har under de senaste åren haft en lokal servermiljö som de hanterat med egen personal. Under 2019 togs ett beslut att se över vilken typ av lösning som var rätt för Bergab avseende infrastruktur och servermiljö. Målet var att skapa en ny infrastruktur och servermiljö med fokus på skalbarhet, driftsäkerhet och stort ansvarstagande från den nya IT-partnern.

”Nordlos erbjudande med fokus på ansvarstagande och kontinuerlig utveckling av vår IT-miljö passade bra in på vår kravbild. Genom ett nära samarbete med dem skapar vi nu själva en effektivare IT-organisation där fokus flyttas från daglig drift till utveckling och fokus på vår kärnverksamhet.”, säger Jörgen Nilsson, IT-chef på Bergab.

”Nordlos erbjudande med fokus på ansvarstagande och kontinuerlig utveckling av vår IT-miljö passade bra in på vår kravbild. Genom ett nära samarbete med dem skapar vi nu själva en effektivare IT-organisation där fokus flyttas från daglig drift till utveckling och fokus på vår kärnverksamhet.”

Lösning

Nordlos idé om en komplett outsourcinglösning för servermiljön stämde väl in på Bergabs krav på skalbarhet och driftsäkerhet. Med nya fiberförbindelser från Nordlo möjliggjordes en komplett flytt av samtliga serverroller, från Bergab till Nordlos datacenter. Projektet sattes upp med målet om minimal driftstörning för Bergabs anställda. Nyckeln till framgången av migreringsprojektet var det nära samarbetet mellan Nordlos konsulter och Jörgen Nilsson, IT-chef på Bergab.

Nordlo ansvarar nu för de centrala Bergab-systemen i sitt datacenter och möjliggör säker åtkomst för de anställda vid arbete hemifrån. Nordlo hjälper även Bergab med all licensiering, utvecklingsstöd och eventuella supportbehov gällande Office 365.

Kundnytta

Idag har Bergab en IT-plattform som är helt anpassad efter verksamheten. I takt med Bergabs vidareutveckling av företaget finns Nordlo med som en stark samarbetspartner, redo att kontinuerligt anpassa och förbättra IT-miljön efter Bergabs behov.

Om Bergab
Bergab är ett fristående specialistföretag som sedan år 1980 erbjuder tekniska konsulttjänster inom områdena berg, mark och vatten baserat på nytänkande, lång erfarenhet och ett starkt engagemang. Bergab har cirka 90 medarbetare på kontoren i Stockholm och Göteborg. Läs mer om Bergab

Relaterade kundcase

Vill du uppleva samma resultat som Bergab?

Vill du komma i kontakt med oss för att diskutera IT-lösningar för ditt företag? Använd detta kontaktformulär så återkommer vi till dig.

Karl Nilja 
Operativ chef, Nordlo Göteborg City
Tel. 0709-52 92 18
karl.nilja@nordlo.com

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare