HemNordlo agerar förlängd arm när Bengt Dahlgren Göteborg outsourcar sin IT

Nordlo agerar
förlängd arm när Bengt Dahlgren
Göteborg 
outsourcar sin IT

Dela i sociala medier

Utmaning

Bengt Dahlgren Göteborg AB, med kontor i Göteborg, Borås och Växjö, har under de sex senaste åren haft en outsourcingpartner för IT-infrastruktur, drift och användarsupport. Under 2019 togs beslut om att se över dåvarande samarbete för att på så sätt göra en genomlysning av aktuell IT-miljö.

Målet med genomlysningen var att höja driftsäkerheten, användarsupporten och samarbetsnivån med den befintliga eller nya IT-partnern. Bengt Dahlgren Göteborg har en tydlig expansionsplan under 2020 och en hög tillväxttakt kräver en stabil och skalbar IT-plattform som matchar de framtida krav som skapas i takt med expansionen.

”Nordlo har ett tydligt erbjudande och förstår vår bransch. Samarbetet är därför en bra lösning som ger oss en förlängd IT-avdelning".

Lösning

Valet av leverantör för IT-outsourcingen föll på Nordlo, som skötte uppstartsprojektet och flytten av IT-miljön både smidigt och effektivt. Nordlos genomgång av hela IT-miljön hos Bengt Dahlgren Göteborg resulterade i omgående möjligheter till effektivisering och förbättringar. Nordlos fokus på närhet och personlig kontakt har varit avgörande för Bengt Dahlgren Göteborg vid val av leverantör.

Nordlo ansvarar för de centrala systemen i eget datacenter och hjälper till med servicedesk och IT-infrastruktur, så som nätverkslösningar och serverdrift.

”Genom att outsourca vår IT-infrastruktur så får vi ökade möjligheter att fokusera på vår kärnverksamhet. Vi har efterfrågat ett nära samarbete med fokus på en säker, skalbar och stabil IT-infrastruktur samt en engagerad servicedesk. Nordlo har ett tydligt erbjudande och förstår vår bransch. Samarbetet är därför en bra lösning som ger oss en förlängd IT-avdelning”, säger Patrick Liljeroth, IT-manager på Bengt Dahlgren Göteborg.

Kundnytta

Idag har Bengt Dahlgren Göteborg en stabil och skalbar IT-plattform som matchar de krav som skapas i takt med företagets expansion. Samarbetet kommer att utvecklas från de direkta förbättringsåtgärderna i uppstartsfasen till en rådgivande och proaktiv leverans där fokus ligger på nära samarbete, både på operationell och taktisk nivå.

Om Bengt Dahlgren
Bengt Dahlgren är ett av de största teknikkonsultbolagen i Sverige som är verksamt inom hela samhällsbyggnadsprocessen. Sedan starten 1952 har företaget vuxit till att bli ett av Sveriges ledande oberoende konsultföretag utan bindningar till vare sig entreprenörer eller tillverkare.

Bengt Dahlgren-koncernen har drygt 550 medarbetare som verkar i hela Sverige men även internationellt. De har blivit utsedda till branschens bästa arbetsgivare vid flera tillfällen och 2018 utsågs de till Sveriges bästa arbetsgivare. Mer om Bengt Dahlgren.

Relaterade kundcase

Vill du uppleva samma resultat som Bengt Dahlgren?

Vill du komma i kontakt med oss för att diskutera IT-lösningar för ditt företag? Använd detta kontaktformulär så återkommer vi till dig

Karl Nilja 
Operativ chef, Nordlo Göteborg City
Tel. 070-952 92 18
karl.nilja@nordlo.com

Joakim Andersson
Kundansvarig, Nordlo Göteborg City
Tel. 073-817 87 00
joakim.andersson@nordlo.com

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare