HemAutomation med fokus på RPA

Dela i sociala medier

Automation med fokus på RPA

Idag kan mycket av det mänskliga arbetet ersättas med automatiserad teknologi. I dialogen kring framtidens automatisering så är Robotic Process Automation centralt. Här går vi igenom hur RPA skapar värde för ditt SaaS-bolag.

Konkret erbjuder RPA robotmjukvara som ditt SaaS-bolag kan bygga och utveckla sin verksamhet genom. Begreppet RaaS - Robots as a Service bygger på erbjudandet om robotar som en tjänst. Till skillnad från AI som följer ett mönster och gör bedömningar efter analys så efterliknar robotteknik det mänskliga arbetsflödet vilket gör vissa åtgärder mer genomtänkta och effektiviserar mer komplexa arbetsuppgifter.

Efterfrågan på molntjänster skapar tryck på SaaS-bolagen att leverera och skapa effektivare arbetsprocesser. Under 2022 beräknar Gartner att användningen av SaaS-tjänster kommer att öka med drygt 20% från föregående år. Flera stora SaaS-bolag har därför mött behovet genom att öka både användbarheten och skalbarheten i den egna organisationen med RPA. Varför ska du som IT-chef integrera RPA i den dagliga verksamheten?

Minskar manuellt och repetitivt arbete

RPA leder till att ditt bolag kan jobba med mer värdeskapande arbetsuppgifter, där manuellt och repetitivt arbete kan ersättas med automation. Att kunna frigöra tid för dina medarbetare bidrar till att verksamheten i stället kan lägga fokus på att följa upp efterfrågade behov, driva innovation och sätta kunden i fokus.

Reducerar mänskliga misstag och inkonsekvent arbete

RPA minskar inkonsekvent arbete och misstag som annars riskeras vid mänskliga integrationer. Det ökar i sin tur noggrannheten och skapar värde för din verksamhet då ni kan skala ner och skala upp där det behövs. Genom schemalagda robotar sparas både tid och pengar då ni slipper lägga resurser på att rätta till sådant som har blivit fel.

Förbättrar ledningens arbete och kontroll över verksamheten

Genom att automatisera med hjälp av robotteknik så kan all data styras och granskas. All data kan lagras på en central databas vilket ger möjlighet till granskning av varje access och output. Det innebär att ledningen kan få en överblick över all information och kan styra kontrollen över all data som samlas inom organisationen. Det kan i sin tur leda till viktiga insikter om vad som skapar nytta för er verksamhet.

Att integrera RPA i er verksamhet behöver inte vara komplicerat. Det krävs oftast inte några stora investeringar då tjänsterna som erbjuder RPA är flexibla. Många gånger kan ditt Saas-bolag använda redan kända programvaror och integrera tekniken.10 För att få med era medarbetare på tåget så bör en kommunikationsstrategi sättas upp av ledningen. Syftet med kommunikationen är att skapa trygghet för era medarbetare och kommunicera kring vilka arbetsområden som i stället blir aktuella för att på så sätt få med hela organisationen i skiftet. Nordlo hjälper er på resan mot en mer digital verksamhet.

Rapport: Digital verksamhetsutveckling

Denna webbplats använder cookies och personuppgifter

När du besöker https://nordlo.com använder vi på Nordlo Group AB cookies och dina personuppgifter. Vissa cookies och vissa personuppgiftsbehandlingar är nödvändiga medan du själv väljer om du vill samtycka till andra, du gör ditt val här nedan. Ditt samtycke är helt frivilligt.

Du har vissa rättigheter, till exempel, rätt att återkalla ditt samtycke och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Läs mer i vår cookiepolicy och vår integritetspolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Cookies och personuppgifter vi använder för analys

För att analysera hur du använder vår hemsida används cookies från Googles analysverktyg Google's analytics service och HubSpot. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter, bl.a. din krypterade IP-adress, din geografiska plats och annan information om hur du använder hemsidan.

Cookies och personuppgifter vi använder för marknadsföring

Vi använder cookies och dina personuppgifter för att visa dig relevant marknadsföring och för att följa upp sådan marknadsföring när du besöker andra hemsidor eller sociala medier. Vi gör detta med hjälp av Google, Facebook, HubSpot och LinkedIn. De personuppgifter vi behandlar av marknadsföringsskäl är bl.a. din IP-adress, information om hur du använder hemsidan och information som dessa tjänster har om dig sedan innan. 

Cookies och personuppgifter vi använder för personlig marknadsföring

För att visa relevanta annonser placerar vi cookies för att skräddarsy annonser för dig.

Cookies och personuppgifter vi använder för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att erbjuda unika erbjudanden som är anpassade efter dina användardata.