HemÖka motståndskraften: AI inom cybersäkerhet

Dela i sociala medier

Öka motståndskraften: AI inom cybersäkerhet

AI är ett kraftfullt verktyg som kan effektivisera och förbättra cybersäkerheten på svenska företag, men det kan också utnyttjas av hotaktörer för att automatisera och effektivisera intrång och cyberattacker. Men hur används AI inom cybersäkerhet och vilka risker och möjligheter medför verktyget?

Hur används AI inom cybersäkerhet?

När AI implementeras i säkerhetsverktyg finns möjlighet till alltmer effektiva och automatiserade cybersäkerhetstjänster. En av de större utmaningarna för företag kopplat till cybersäkerhet är att snabbt nog kunna identifiera och agera på attacker. Med avancerade algoritmer och maskininlärning bearbetas och tolkas data för att snabbt identifiera hot som är svåra att upptäcka med traditionella metoder. På så vis automatiserar och optimerar AI processer som övervakning, detektion, respons och återhämtning. Verktyget kan dessutom lära sig av tidigare erfarenheter och anpassa sig till nya hotscenarion.

”Högre medvetenhet och snabbare agerande kan uppnås genom att man som IT-ansvarig får en helhetsbild av cyberläget och förslag på lämpliga åtgärder. Dessutom minskas den mänskliga faktorn och felmarginaler genom att automatisera rutinuppgifter”, säger Johan Swahn, affärsutvecklare på Nordlo.

Högre medvetenhet och snabbare agerande kan uppnås genom att man som IT-ansvarig får en helhetsbild av cyberläget och förslag till lämpliga åtgärder.”

Säkerhetstjänster och produkter som använder sig av AI ger en högre nivå av skydd och verkar förebyggande mot intrång, innan attackerna orsakar skada eller störningar. Detta leder till att effektivitet och produktivitet ökar samt att tid och resurser som annars går till incidenthantering, och konsekvenserna av dem, kan läggas på annat.

För att företag ska ha möjlighet att agera på de snabbt växande riktade attackerna är det nödvändigt att uppdatera och förbättra sitt cyberförsvar med ny teknologi för att skydda företagets tillgångar.

Se videon: Vilka är de största IT-hoten?

Hur används AI för cyberattacker?

Användningen av AI är inte begränsad till goda krafter, utan används även på för att automatisera tidskrävande, manuella aspekter av till exempel spear phishing-kampanjer. Detta i kombination med en minskad kostnad för planering och genomförande av cyberbrott, har resulterat i en ökning av riktade attacker mot företag. Framför allt ökar mindre sofistikerade försök som också är enklare att upptäcka. Detta pratar vi mer om i vår cybersäkerhetsrapport.  

”En nackdel med snabb utrullning och utbredd användning av ny AI-teknik är att det ännu inte riktigt finns tydliga lagar och regelverk kring tekniken.  Utvecklingen går snabbt och för många företag är det helt avgörande att ha en kunnig IT-partner som stöttar med expertis inom området”, fortsätter Johan.

Har ditt företag endast grundläggande säkerhetslösningar på plats, så är det dags att tänka om”

Tre tips till företag som vill säkra verksamheten

För företag som vill säkra verksamheten har Johan följande råd:

  • Har ditt företag endast grundläggande säkerhetslösningar på plats, som ett antivirus eller enkel backup som inte är kryptosäkrad, så är det dags att tänka om. Att investera i sin cybersäkerhet, till exempel i form av endpointskydd där AI analyserar data för att snabbt fatta beslut och agera på hot, har blivit avgörande för att matcha den hotbild som finns idag.

  • AI implementeras i allt fler produkter, bland annat i nätverk och brandvägg. Många företag behöver göra en säkerhetsanalys för att fastställa sin säkerhetsnivå och se till att deras säkerhetstjänster är konfigurerade på rätt sätt och nyttjas till sin fulla potential.

  • Arbeta förebyggande mot cyberhot. Genom att tidigt upptäcka och stoppa attacker innan de orsakar skada eller störningar, kan du förhindra kännbara konsekvenser som intrång och kostsamma verksamhetsavbrott.

En av de viktigaste förändringarna för en mer säker verksamhet är att budgetera för att kunna hantera säkerhetsrisker och attacker. Tiden från intrång till en helt krypterad miljö krymper men genom en holistisk syn på cybersäkerheten ökar ditt företags motståndskraft.

Genom en säkerhetsanalys kan du få en tydlig bild av din nuvarande cybersäkerhetsstatus och identifiera potentiella sårbarheter. Detta är ett proaktivt steg som kan förebygga kostsamma incidenter och avbrott i verksamheten.

Boka en säkerhetsanalys med Nordlo