Hem5 IT-trender och strategier i fokus

Dela i sociala medier

5 IT-trender och strategier i fokus

Det nya året är i full gång och således är det dags att lista de IT-trender och strategier som kommer dominera det kommande året. Många av de tekniker och strategier som tas upp har varit på tapeten ett tag, men enligt Gartner är det detta år de verkligen bör tas på allvar.

Kravet på digitaliserade affärsmodeller och strategier genomlyser de olika trenderna. Det visar på hur viktigt det är att fortsätta satsningar på digitalisering i företag. Här är fem IT-trender och strategier värda att hålla ögonen på:

 

1: Internet of Behaviors (IoB)

Vi har tidigare skrivit om Internet of Things (IoT). IoT är ett nätverk av sammankopplade fysiska objekt som samlar in och utbyter information och data via internet. Internet of Behaviors (IoB) däremot är en teknik där man använder sig av insamlad data för att hitta och förändra beteendemönstren hos konsumenter. Alltså är det en kombination av: teknologi, dataanalys och beteendestudier. IoB kan, förutom att påvisa beteenden, göra välkalkylerade gissningar på framtida scenarion. Därför kan IoB användas som en bas när man planerar utveckling, marknadsföring och försäljning.

 

2: Total Experience (TX)

Den totala upplevelsen, eller total experience (TX) som det oftast benämns, är en strategi där man kombinerar kund-, användar-, medarbetar- och multiupplevelser för att påverka och omvandla affärsresultat. Genom att sammanfläta dessa upplevelser, i motsats till att individuellt förbättra var och en, särskiljer man sin verksamhet från konkurrenter på ett sätt som är svårt att replikera. Alltså är det en bra strategi för att skapa en hållbar konkurrensfördel.

Att TX uppmärksammas och prioriteras nu har mycket att göra med den påverkan Covid-19 haft hos många företag. Affärsmodeller har varit tvungna att göras om för att uppfylla nya digitala krav som tidigare inte varit självklara. Gartner påstår att en TX-strategi krävs för att framtidssäkra sin verksamhet och är en naturlig följd när interaktioner blir mer mobila och virtuella.

 

3: Privacy-Enhancing Computation (PET)

Integritetshöjande teknik, eller Privacy-Enhancing Computation (PET) är en teknik för att minimera innehav av personuppgifter utan att riskera att förlora informationssystemens funktionalitet. PET hjälper alltså användare att skydda deras personligt identifierbara information som tillhandahålls och hanteras av olika tjänster eller applikationer. Istället maskerar processen användarnas personliga information och ersätter informationen med en pseudodata eller en anonym identitet.

Att PET är en trend som belys går väl i hand med de satsningar som görs för integritet, såväl som på nationell och internationell nivå. För att fortsätta vara ett attraktivt alternativ för sina användare blir detta därför en teknik som är viktig för organisationer att ta efter.

 

4: Anywhere Operations

”Anywhere Operations”, eller ”var-som-helst-verksamhet” är en IT-verksamhetsmodell. Den är utformad för att stötta kunder, möjliggöra anställningar och hantera distribution av företagstjänster oavsett var användaren befinner sig. Modellen är mer än att ”bara” arbeta hemifrån eller interagera med kunder virtuellt. Det ger också unika värdeupplevelser över fem kärnområden: samarbete och produktivitet, säker fjärråtkomst, moln- och nätinfrastruktur, kvantifiering av digital upplevelse och automatisering för att stödja fjärroperationer.

Många företag har redan applicerat detta i sin verksamhet, framförallt på grund av den snabba övergången till distansarbete. Den stora trenden framåt är snarare att ”tänka utanför boxen” och använda verksamhetsmodellen på sätt som inte känns helt självklara. Det kan vara att använda modellen i verksamheter där man inte kan arbeta hemifrån, såsom vård eller utbildning, för att skapa fördelar för specifika uppgifter i arbetet.

 

5: Hyperautomation

Affärsdriven hyperautomation är ett tillvägagångssätt som organisationer använder för att snabbt identifiera och automatisera så många affärs- och IT-processer som möjligt. Eftersom ett enskilt automatiserat verktyg inte kan ersätta en hel process krävs det även att man automatiserar stadierna; upptäcka, analysera, skapa, automatisera, mäta, övervaka och omvärdera.

Hyperautomatisering är en kombination av maskininlärning, artificiell intelligens (AI), robotstyrd processautomation (RPA). Att förstå alla automatiseringsmekanismer och hur de förhåller sig till varandra är huvudfokus för hyperautomatiseringen.

 

Vill ni ha hjälp att applicera nästa trend i er verksamhet?

Vill du ha hjälp att navigera rätt i digitala trender och få stöttning i hur ni applicerar det direkt i ert företag? Kontakta oss i formuläret nedan så hjälper vi er med skräddarsydda förslag som passar er verksamhet.

Under tiden kan du läsa mer om vår modell förflyttningsresan som hjälper ditt företag identifiera sitt nuläge och önskade läge samt stöttar er på resan dit!

Förflyttningsresan