Hem5 grundpelare för en hållbar organisation

Dela i sociala medier

5 grundpelare för en hållbar organisation

Att jobba med hållbarhet kan anta många skepnader. Kanske vill ni ändra på hur ni arbetar för att nå mer hållbara resultat, eller så letar ni kanske efter sätt att framtidssäkra era processer. Oavsett vilket krävs det en förståelse för vad hållbarhet innebär för att skapa en hållbar organisation. För att lättare förstå begreppet hållbarhet har vi därför delat upp ämnet i fem grundpelare som vi kommer att studera närmare i det här inlägget.

1. Hållbar personal

Kulturen i er organisation kommer till stor del att skapas och formas av er personal. Att satsa på att skapa rätt arbetsklimat- och kultur är därför första prioritet. Ju mer ni kan uppmuntra hållbara attityder och praktiker hos era medarbetare, desto mer kommer det här att sprida sig genom hela organisationen.

Det är viktigt att era medarbetare känner anknytning till era affärsmål. Ofta uttrycks dessa affärsmål i slagkraftiga slogans eller motton, men vad betyder egentligen dessa ord för era medarbetare? Hur visar era ledare vad som är viktigt för företaget?

När arbetsgrupper delar med sig av information och resultat skapar det en positiv arbetskultur som leder till hållbara samarbeten. När vi skapar mänskliga relationer blir det betydligt lättare att jobba tillsammans mot gemensamma mål.

Företag kommunicerar ofta resultat genom statistik och data men det är inte alltid det inspirerar era medarbetare. Försök att hitta ett mer lockande sätt att kommunicera era affärsmål, försök förstå vad som intresserar era medarbetare och vad som får era arbetsgrupper att jobba så effektivt som möjligt.

2. Hållbar design

När ni har utformat en hållbarhetsplan för era medarbetare är det dags att se över hur era produkter och/eller tjänster ser ut. Hållbar design handlar inte bara om vilka material ni använder för att skapa era produkter, eller vilka metoder ni använder för att skapa och sälja era tjänster, det handlar även om vad era produkter och tjänster gör.

Hållbar design handlar heller inte alltid om att göra så miljövänliga alternativ som möjligt. Det kan även handla om att framtidssäkra era produkter. Om ni exempelvis använder ett visst material, som över tid inte kommer finnas tillgängligt i lika stora volymer, till era produkter kan det vara en bra idé att gå över till ett annat material innan kostnaden för det nya materialet har gått upp.

Utvärdera ständigt era designval för att hitta en så hållbar väg framåt som möjligt.

3. Hållbara processer

När det kommer till hållbara affärsprocesser har mycket sagts om de strategier och taktiker som man kan använda för att förbättra företags effektivitet. Ofta är det dock inte lika enkelt i verkligheten som det kan framstå på papper, så vad är nyckeln till att skapa hållbara processer?

Precis som med alla andra komplexa problem har denna fråga inte ett enkelt svar. Ni som företag måste titta systematisk på alla processer i er organisation och kartlägga dem från grunden. Hållbara processer handlar om att skapa ett kretslopp av feedback och förbättringsarbete. Oavsett hur väl utformad en process än är kommer den inte att se ut som den gjorde på planeringsstadiet, när den börjar användas i verkligheten. Just därför det är viktigt att ni hela tiden övervakar hur era processer presterar.

“Hållbar tillväxt handlar inte bara om att växa snabbt utan snarare om att växa i en realistisk takt som kan bibehållas
under en längre tid”

4. Hållbara kunder

Nu när vi har talat om företagets medarbetare, produkter och processer är det dags att ta upp de som faktiskt ser till så att företaget går runt; våra kunder. Hur skapar vi en långvarig relation med kunderna, och hur ser vi till så att de inte går till våra konkurrenter?
Den här punkten kan utformas som en 3-stegsprocess:

Steg 1: Uppmuntra lojalitet

Premiera era kunder för deras köp så kommer de att återvända. Enligt en studie av SumAll återvänder 27 % av alla kunder efter sitt första köp medan någon som har gjort fyra köp har 59 % chans att återvända. Det innebär att det kan löna sig att erbjuda en bra rabatt på de tre första köpen.

Steg 2: Bli inte bortglömd

Varumärkesigenkänning är ett begrepp som alla marknadsförare predikar om. Kortfattat handlar det om kunders förmåga att känna igen dina produkter när de ser ditt budskap. Det finns många sätt att sticka ut, exempelvis genom snygg paketering, konsekvent användande av färger eller genom att ta ställning i frågor som är viktiga för er verksamhet. Det är hursomhelst viktigt att era kunder inte glömmer bort er.

Steg 3: Satsa på er kundtjänst

Medan många tror att priset eller kvaliteten på produkten är den mest avgörande faktorn när det kommer till hållbara kunder, är faktiskt kundtjänsten en av de viktigaste aspekterna. Det är fyra gånger mer troligt att kunder går över till en konkurrent om deras problem har varit servicerelaterat. Satsa på er kundtjänst genom att utbilda er personal, investera i en livechatt på er hemsida och var närvarande på sociala medier. Att faktiskt ha kontakt med era kunder är inte helt oväntat en av de viktigaste aspekterna när det kommer till hållbara kunder.

5. Hållbar tillväxt

Vi har nu pratat om fyra viktiga grundpelare men för många företag är det ändå denna sista grundpelaren som är den allra viktigaste. Hållbar tillväxt handlar inte bara om att växa snabbt utan snarare om att växa i en realistisk takt som kan bibehållas under en längre tid. Här är två tips för hur ni kan uppnå en hållbar tillväxt:

Tips #1: Skapa ett bra varumärke

Ett bra varumärke innebär en bra anknytning till era kunder, vilket i sin tur leder till lojala kunder. Om ni har en lojal kundbas blir det betydligt lättare att växa då ni kan räkna med att era kunder följer med på resan.

Tips #2: Analysera och utvärdera ständigt era strategier

När det kommer till hållbar tillväxt kan man aldrig vara nöjd. Omständigheterna för er företagsamhet förändras ständigt. Genom att skapa en feedback-loop i er verksamhet ökar ni chanserna att er tillväxt blir hållbar.

Mot en hållbar organisation

Vi har nu pratat om de fem grundpelarna för en hållbar organisation. Genom att arbeta vidare med dem kommer ert företag att ha en större chans att lyckas även i framtiden. Hör gärna av er till oss så pratar vi mer om hållbarhet!

Läs mer om hållbar digitalisering