Molntjänster

Med molntjänster slipper din verksamhet investera i egna lokala servrar, personal för detta eller annan infrastruktur. Det gör att det enda ni behöver för att skapa en fungerande arbetsplats är en internetuppkoppling. Molntjänster är en flexibel och kostnadseffektiv lösning som dessutom har möjligheten att anpassas efter just ditt företags behov och preferenser.

Jag vill veta mer om molntjänster

Utveckla din verksamhet med molntjänster

Molntjänster har funnits på marknaden en längre tid, men användningen av dessa ökade explosionsartat förra decenniet. Analysföretaget Gartner spår att trenden kommer att fortsätta kommande år, och anledning till detta är för de många positiva egenskaper som molntjänster har. De mest fördelaktiga är att man kan skapa flexibla lösningar som skräddarsys efter ditt företags specifika behov och preferenser.

Er verksamhet får chans till att skapa ökad kostnadseffektivitet, ta del av innovationer, öka er IT-säkerhet och automatisera delar av verksamheten. På grund av de många fördelarna har molntjänster blivit ett måste att investera i för företag som vill utveckla och framtidssäkra sin verksamhet.

För att bättre förstå vad molntjänster är kommer vi i denna artikel gå igenom:

  1. Vad är molntjänster?
  2. Vad är skillnaden mellan det publika, privata och hybrida molnet?
  3. Hur migrerar man till molnet?
  4. Vilka fördelar och nackdelar som finns med att använda molnet?
  5. Vilken molnlösning är bäst för ditt företag?

 

Vad är molntjänster?

Det som utmärker en molntjänst är att du som användare har åtkomst till tjänsterna från olika typer av enheter och att det endast krävs en internetuppkoppling och inloggning för att det ska fungera.

Molntjänster delas normalt in i tre nivåer; IaaS (infrastruktur som tjänst), PaaS (plattform som tjänst) och SaaS (mjukvara som tjänst). Exempel på IaaS är virtuella maskiner, servrar, lagring och backup, medan exempel på PaaS är databaser, webbservrar och utvecklingsverktyg. SaaS är tjänster som e-postverktyg, Office 365, Google Education och olika spel.

Läs om hur mobila lösningar kan öka er effektivitet

Vad är skillnaden mellan det privata, publika och hybrida molnet?

Datamängden som företag skapar och konsumerar har ökat explosionsartat, vilket gör att det är en dyr och tidskrävande utmaning att hantera lokalt. Därför är molnlösningar ett bra alternativ då driften av IT-miljön sker någon annanstans än i egen serverhall. För detta kan man använda det privata, publika eller hybrida molnet, nedan går vi igenom skillnaden mellan dessa.

Vad är det publika molnet?

Microsoft Azure förklarar det publika molnet som något som ägs och sköts av en tredje-parts leverantör. Tjänsterna nås enkelt via en webbläsare där de är öppna och tillgängliga för alla företag att använda. Av den anledningen delas servrarna med andra verksamheter, men gör också att leverantören tar hand om support och säkerhetsfrågor. Några exempel på publika molntjänster är: e-postlösningar som Outlook eller G-mail, fillagringstjänster som OneDrive eller Google Drive och kommunikationslösningar som Teams eller Slack.

Vad är det privata molnet?

Det privata molnet innefattar datorresurser som enbart används av en verksamhet eller organisation. Med det privata molnet är tjänsterna och infrastrukturen alltid underhållen på ett privat nätverk, och både hårdvara och mjukvara är exklusiv för er verksamhet. Därför blir det lättare att anpassa resurser för att möta specifika IT-krav.

Vad är det hybrida molnet?

En hybridlösning är en lösning som sprider ut lagringsinformationen till olika geografiska platser. Det innebär att vissa delar kan ligga lokalt, en del hos en lokal partner och andra i det publika molnet. Hybridlösningen gör att även om något skulle hända den ena backupen så finns alltid den andra backuplösningen att falla tillbaka på.

Jag vill lära mig mer om molntjänster

Hur din verksamhet migrerar till molnet

För att börja använda molntjänster krävs det att din verksamhet utför en migrering. Vilket kortfattat innebär att du flyttar dina tjänster och data till molnet. Nedan går vi stegvis igenom ett exempel på hur Nordlo kan gå till väga för att genomföra en lyckad migrering:

1

Skapar en förståelse av er målbild och vision

Först skapar vi en klar och tydlig bild av er målbild och vision med utgång från kostnad, innovation, säkerhet och önskan om automation. I det här steget genomför vi ett riskanalysarbete vilket innebär att ni blir införstådda i de risker och utmaningar som kommer med den nya molnstrategin. 

2

Genomför en djup teknisk analys för att hitta rätt lösning

Därefter genomför vi en teknisk analys. I den tar vi hänsyn till företagets kultur, säkerhetskrav, systemets tekniska krav, befintliga system och ekonomi. Det gör vi för att ta fram en lösning som passar din verksamhet och kan skapa en bra och smidig övergång till molnet.  

3

Bekräftar insikter med en mjuk analys

Sedan fortsätter vi med en mjuk analys. Den består av intervjuer och en muntlig förståelse för att säkerställa att det vi sett i den tekniska analysen stämmer med samma bild ni har av er verksamhet. Det är vanligt att många processer som önskas in i molnet inte finns väldokumenterade, och därför är det viktigt med en muntlig analys.

4

Bygger en molnbild och utbildar personal

Utifrån analyserna väljer vi tillsammans vilken molntjänst som passar din verksamhet och preferenser bäst. Sedan bygger vi den molnbild som vi kommit överens om, vilket oftast landar i en hybridlösning. I det här steget lägger vi stor vikt på utbildning för att säkerställa att den kunskap som krävs för att kunna använda den nya lösningen finns i verksamheten.

Fördelar med molntjänster

De främsta fördelarna ligger i skalbarheten och att du får ta del av innovationskraften. Andra fördelar är att du med fillagring på molndisk har dina filer skyddade, även om något skulle hända din dator, tjänsterna uppdateras löpande och att du inte behöver tänka på underhåll.

Du får dessutom en fast månads- eller årskostnad, vilket gör att ni inte längre behöver stå för underhålls- eller säkerhetskostnader och gör det lättare att budgetera. Ni kommer spara tid och pengar, och kan istället fokusera helhjärtat på er kärnverksamhet.

Nackdelar med molntjänster

Den främsta nackdelen är om migreringen inte görs ordentligt från början. En dålig migrering kan leda till att systemet blir osäkrare än tidigare, eller ge effekten av att bli en dyrare tjänst som fungerar långsammare. Informationen sparas ju trots allt, enkelt uttryckt, på någon annans dator. Därför är det viktigt att göra en bedömning av vad för företagsinformation som kan sparas i molnet och vad som inte kan göra det. Det är alltså viktigt att ha tillgång till god erfarenhet i en migrering och att allt görs noggrant från början.

Vilken molntjänst är bäst för ditt företag?

Erfarenhet visar att ett hybridupplägg av privata och publika molntjänster oftast fungerar bäst, och är därför den lösning som vi på Nordlo vanligtvis rekommenderar våra kunder. En sådan arkitektur ger förutsättningar att nyttja moderna och innovativa lösningar i det publika molnet, men också möjlighet att spara delar av IT-plattformen lokalt. Enkelt beskrivet kan man förklara en hybridlösning som att ni har ett eget molnsystem men också får ”godbitarna” från publika moln.

Nordlo hjälper ditt företag in i molnet

En migrering till molnet ser olika ut beroende på din verksamhet, era preferenser och behov samt vilka typer av tjänster ni väljer att använda. Det är en process som kräver mycket planering, erfarenhet och kunskap, och med våra experters hjälp kan vi analysera och implementera en skräddarsydd molnlösning som passar er och era behov. 

Vill du veta mer om molntjänster och hur det gynnar ditt företag?

Vi träffar dig gärna för att berätta mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet med olika typer av molntjänster, och mer om de fördelar som just ni kommer att dra nytta av.