IT Outsourcing

Genom att outsourca sin IT kan verksamheter få de bästa möjliga IT-lösningarna utan att behöva lägga stora kostnader på en egen avdelning för det. Outsourcing blir ett vanligare alternativ hos många företag, men den viktigaste delen är att välja en leverantör du kan lita på. 

Fyra fördelar med IT Outsourcing

1

Det blir mer kostnadseffektivt

Genom att outsourca er IT får ni minskade kostnader och ökad kostnadskontroll. Ni slipper investeringar i infrastruktur och undviker oförutsedda kostnadsökningar. 

2

Ni får en flexibel och skalbar lösning

Ni kan skala upp eller ned er IT när behoven förändras och slipper binda upp er över tid eller tänka på att ha rätt kapacitet eller rätt kompetens tillgänglig. 

3

Er organisation blir effektivare 

Era medarbetare kan fokusera på kärnverksamheten, och ni får både snabbare och bättre support. 

4

Ni får stärkt konkurrenskraft 

Med tillgång till större kompetens och mer resurser för er IT ihop med att ni kan fokusera på det som är verksamhetsnyttigt för er, kommer er verksamhet ni bli mer konkurrenskraftiga. 

Vad är IT Outsourcing?

Begreppet IT Outsourcing är brett och kan innefatta många olika tjänster och typer av lösningarGemensamt oavsett tjänster och lösningar är att ni inte längre behöver lägga tid på att släcka bränder, utan istället kan fokusera helt på er kärnverksamhet. Dessutom sparar ni tid och får ökad kostnadskontroll. 

Definitionen av outsourcing är när ett företag väljer att köpa tjänster från leverantörer av sådant som tidigare gjorts inom företagetInom IT-branschen innebär det att du låter en leverantör ta hand om din organisations IT istället för att göra det internt. Vilka IT-tjänster man vill och behöver outsourca bestämmer man efter en diskussion med leverantören, och tillsammans tas det fram en lösning skräddarsydd efter önskemålen organisationen har. 

Genom att låta en leverantör ta hand om sin IT behöver man alltså inte lägga tid, energi eller pengar på att anställa och underhålla en egen IT-avdelning. Det gör också att man får en förutbestämd servicenivå med en tydlig prissättning.  

Kontakta oss

Det viktigaste att tänka på när du överväger att outsourca er IT

För att veta vilken leverantör du ska outsourca till och hur stor del av din IT som du vill lägga ut på en partner måste det finnas ett tydligt syfte bakom satsningen. Den vanligaste anledningen till outsourcing kan man tro är de ekonomiska fördelarna och besparingarna, men undersökningar i exempelvis Sveriges kommuner visar att drivkrafter som ökad tillgänglighet och bättre driftsäkerhet är de starkaste faktorerna som leder till ett beslut om outsourcing.

Genom att ta fram en tydlig kravspecifikation, utan en färdig vision för hur IT-miljön ska fungera, skapar man stora möjligheter för en lyckad outsourcing. Utan att ha en väl genomarbetad plan blir det svårt att förmedla målet med uthyrningen till leverantören.

När rätt investeringar görs i IT-miljön kan du få ut mer lönsamhet och högre avkastning. För att nå dit är det viktigt att ni först hittar ert nuläge – var ni befinner er idag – och därefter vilka investeringar som kan hjälpa er att nå ert mål, och för det krävs det förankring i såväl ledningsgrupp som hos den övriga personalen. Om man internt har svårt att kommunicera vad man förväntar sig av leverantören och själv inte har tillräcklig kunskap om verksamhetens mål och strategier möter satsningen sällan de förväntningar man har.

Exempel på IT-tjänster som vanligtvis outsourcas 

Som tidigare nämnt så kan outsourcing av en IT-miljö vara olika omfattande och innefatta olika tjänster beroende på en verksamhets behov. Däremot finns det vissa outsourcingavtal som är mer förekommande än andra. Ett av de vanligaste är att outsourca IT-helpdesk. Andra tjänster som är vanligt att outsourca är; systemutveckling- och systemförvaltning, infrastruktur, integration, klienter, processer, hårdvara och support.

Jag vill lära mig mer om IT Outsourcing

Outsourcing VS Insourcing

Insourcing innebär att man använder interna resurser, men bristande kompetens eller svårigheter att attrahera kompetent personal är vanliga orsaker till att verksamhetens IT istället läggs hos en leverantör. En fördel med att välja outsourcing istället för insourcing är att leverantörer, som har IT som expertområde, har bättre möjlighet att investera och utveckla metoder än vad den interna organisationen många gånger har. Genom att använda expertkompetens i IT-miljön kommer möjligheterna för effektivisering i form av bättre IT-verktyg att öka. Samtidigt kan den egna personalen fokusera på företagets kärnverksamhet och därmed förbättra kundrelationer som ger ökad försäljning. 

Utmaningar med IT Outsourcing

Den största utmaningen med att outsourca IT är att hitta en leverantör som förstår era behov och kan leverera de tjänster som efterfrågas. Ibland när förhållandet till leverantören upplevs som dåligt, att IT-miljön är rörig och IT-chefen får skulden för ett dåligt resultat finns det en risk för att det är avtalet som är felformulerat eller felkommunicerat. Därför är det viktigt att involvera hela ledningsgruppen från början, och på så sätt se till att kraven på leverantören är i paritet med vad ni vill uppnå i verksamheten. 

Om outsourcing är en del av ditt företags framtidsplaner är det viktigt att välja en stabil partner, och att tillsammans göra en analys av er verksamhet för att se var effektivitetsmöjligheter finns för just er. 

Med outsourcing får du en mer kostnadseffektiv verksamhet 

När verksamheten växer eller krymper snabbt finns det många fördelar med att exempelvis ha lagt ut sin IT-drift eller klienter på en leverantör. Hos leverantören som du väljer bör det finnas en flexibilitet i snabba skiftningar vad gäller diskutrymme, serverkapacitet eller datorpark. Genom att hyra IT som tjänst kan du från en månad till en annan göra utökningar eller minskningar efter det behov som krävs av din verksamhet. Genom att köpa delar av sin IT-miljö hos en partner kan företagen vinna, främst i besparingar och effektivitet. 

Kostnadsminskningen eller besparingen består egentligen av att du endast betalar för det du utnyttjar, och slipper de fasta kostnaderna med köpt hårdvara. När verksamheten växer och det startas upp nya kontor i olika delar av landet brukar man välja att ha IT som en central funktion alternativt köpa in den som tjänst. På så sätt tas kostnaden för dubbla administrativa kostnader med personal och funktioner på flera kontor bort. 

Överväger ditt företag att outsourca er IT?

Sammanfattningsvis så kan man genom att outsourca företagets IT sänka sina kostnader rejält. Detta tillsammans med mervärden som ökad säkerhet, ökad kompetens och kvalitetsnivå samt bättre tillgänglighet gör outsourcing av IT till ett smart alternativ för många verksamheter.

Vill du veta mer om hur Nordlo levererar IT Outsourcing till sina kunder? Läs om några av våra kunder som valt att outsourca sin IT till oss. 

Vill du veta mer om IT Outsourcing och hur det gynnar ditt företag?

Vi träffar dig gärna för att berätta mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet med outsourcing av er IT, och mer om de fördelar som just ditt företag kommer dra nytta av.