IT-infrastruktur

Oavsett om er data ska lagras på en lokal server, i molnet eller i en hybridlösning så möter Nordlo era behov kring IT-infrastruktur. Vi hanterar även kommunikation till er plattform.

Vad är IT-infrastruktur?

För att förstå definitionen av IT-infrastruktur behöver man först veta vad infrastruktur är. Infrastruktur kan förklaras som ryggraden i ett samhälle, anläggningar och strukturer som måste finnas som en grund för att allt annat ska kunna fungera. IT-infrastruktur blir därför de grundläggande system som måste finnas i en IT-miljö för att det tekniska ska kunna fungera som det ska. Det kan beskrivas som de underliggande tekniska plattformar och applikationer som verksamheten vilar på.

IT-infrastruktur kan därför innehålla många olika typer av tjänster och variera i olika typer av verksamheter. En leverans av infrastruktur kan innehålla allt från nätverks- och säkerhetslösningar, serverdrift till underhåll av stödsystem. Leveransen skiljer sig åt för att skapa rätt förutsättningar och lösningar för att all IT fungerar som den ska.

Läs mer

Vad kännetecknar en pålitlig IT-drift?

I en välfungerande infrastruktur fungerar IT-driften problemfritt. En pålitlig IT-drift kännetecknas av följande:

1

Hög upptid

En trygg och pålitlig IT-drift kräver hög upptid, det vill säga att tjänsterna fungerar en lång tid med inga eller få avbrott.

2

Flexibilitet och skalbarhet

Oavsett om verksamheten växer eller minskar ska IT-driften enkelt kunna skalas upp och ned för att passa era behov.

3

Säkerhet och redundans

Med en pålitlig infrastruktur är säkerheten på högsta agendan. Oavsett om det gäller datacenter, backups och skydd mot intrång.

4

Hantering av licenser

Många tjänster och applikationer är molntjänster och kräver vanligtvis en licens för det. Därför är det viktigt med en leverantör som kan stötta med såväl köp som installation och underhåll av dessa. Även underutnyttjande av licenser kan spara en hel del pengar.

Betala per månad för en fungerande IT-infrastruktur

Nordlo erbjuder privata, publika och hybrida molntjänster. Vi på Nordlo ansvarar för servrarna och den infrastruktur ni köper från oss får ni i form av en tjänst där ni slipper hårdvara och endast betalar en månadskostnad för att täcka era infrastrukturbehov. Detta innebär bättre säkerhet, sekretess och anpassning för er verksamhet.

Vi kommer med handfasta råd angående er infrastruktur och erbjuder virtuella servrar, hosting, lagring, backup och drifttjänst. I och med att ni endast betalar för det ni förbrukar blir infrastrukturen enkel att upp- och nedgradera beroende på era behov. Många företag behöver exempelvis mer serverkapacitet under de månader på året som de har som mest trafik eller som mest försäljning. När ni samarbetar med Nordlo blir detta både kostnadseffektivt och lätthanterligt.

Nordlo tar även hand om er drift. Vi ansvarar för servrar, databaser, middleware och applikation. På så sätt får ni en helhetslösning för er infrastruktur när ni har Nordlo som samarbetspartner.

 

Kontakta oss Läs mer i vår rapport

Varför säkerhet är basen i en god infrastruktur

En säker och välfungerande infrastruktur är grunden för att applikationer och databaser fungerar på ett bra och säkert sätt. Säkerhet innefattar så mycket mer än bara hårdvara, och därför är rådgivning och rätt kompetens inom säkerhet, drift och infrastruktur otroligt viktigt för att skapa en säker teknisk bas för företag att luta sig emot.

Överlåt IT-drift och förvaltning till en leverantör

IT-drift innebär, precis som det låter, att driften och övervakningen av en organisations IT-miljö tas omhand. Hur driften ser ut och fungerar är beroende av hur infrastrukturen är uppbyggd. I de allra flesta fall innefattar IT-drift hosting (hård- och mjukvara), lagring, backup, fysisk- och teknisk-säkerhet samt hantering av licenser. Driften och förvaltningen av en IT-miljö kan skötas av företaget själva, men då de digitala tjänsterna blir både fler och mer komplicerade blir det också allt vanligare att outsourca det till en leverantör.

Servrar och datorhall 

Om infrastrukturen beskrivs som ryggraden i verksamhetens IT-miljö så är servern datasystemets hjärta, och idag är företag beroende av att deras tjänster körs på en välfungerande server för att verksamheten ska fungera. Därför blir det av största vikt att datorhallen där servern ligger har hög fysisk och teknisk säkerhet.

Överväger ditt företag att läggar er infrastruktur hos en leverantör?

Genom att investera i sin IT-infrastruktur och lägga den hos en leverantör med både hög kompetens och rätt resurser skapar man rätt förutsättningar för en välfungerande IT-miljö.

Vill du veta mer om hur Nordlo levererar IT-infrastruktur till sina kunder? Läs om några av våra kunder som valt att lägga sin infrastruktur hos oss:

Vill du veta mer om IT-infrastruktur och hur Nordlo kan stötta din verksamhet? 

Vi träffar dig gärna för att berätta mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet med IT-drift och infrastruktur, och mer om de fördelar som just ditt företag kommer dra nytta av. 

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare