Välkommen till Nordlo i Umeå

Vi hjälper dig att växa med rätt IT-lösningar genom starka och nära relationer.  

En IT-leverantör med lokal närvaro och engagemang

Nordlo i Umeå är en IT- och digitaliseringspartner som levererar IT-tjänster till regionens verksamheter. Vi erbjuder tjänster inom IT och digitalisering och finns alltid nära till hands med stor verksamhetsförståelse och en bred teknisk kompetens.

IT-tjänster för infrastruktur, molntjänster och digitalisering

Behöver du en nära IT-partner med lång erfarenhet som hjälper dig att hantera företagets IT? Vi tar hand om allt som rör din IT-miljö och du kan med trygghet lämna över ansvaret för din IT på oss.

Våra IT-lösningar täcker hela ert behov, allt från den grundläggande infrastrukturen och dagliga driften till ett strategiskt stöd inom digitalisering och IT-säkerhet. Genom att välja någon av våra IT-tjänster inom klienter, infrastruktur, nätverk och drift får du ett flexibelt upplägg där du köper allt som tjänst på månadsbasis i stället för att investera i dyr hårdvara.

Kundstöd och IT-support

För oss står kunden i centrum, och med vår service desk får du den hjälp som du och dina medarbetare behöver, samtidigt som du får full kontroll över den dagliga verksamheten.

Ta gärna kontakt med någon av våra medarbetare för en diskussion kring hur vi tillsammans kan utveckla era befintliga IT-lösningar, eller skapa helt nya efter era önskemål.

Vi tror på långsiktiga relationer där vi löpande bidrar med vårt engagemang, vår kompetens och vår kapacitet för att uppnå den högsta kvaliteten och de bästa lösningarna.

Välkommen till Nordlo i Umeå!

Support

Telefon: 010-182 38 23

E-post: support.mitt@nordlo.com

Säljchef

Mikael Larsen

Telefon: 0768-98 88 28

E-post: mikael.larsen@nordlo.com

VD

Andreas Gärdsback

Telefon: 0910-711 400

E-post: andreas.gardsback@nordlo.com

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare