Välkommen till Nordlo i Nyköping

Vi tror på långsiktiga relationer där vi löpande bidrar med vårt engagemang, vår kompetens och vår kapacitet för att uppnå den högsta kvaliteten och de bästa lösningarna.

Lokalt engagemang

Behöver du en lokal IT-partner med lång erfarenhet som hjälper dig att hantera företagets IT? Vi på Nordlo i Nyköping tar hand om allt som rör din IT-miljö och du kan med trygghet lämna över ansvaret för din IT på oss.

Våra IT-lösningar täcker hela ert behov, allt från den grundläggande infrastrukturen och dagliga driften till ett strategiskt stöd inom digitalisering och systemutveckling.

Genom att välja någon av våra IT-tjänster inom klienter, infrastruktur, nätverk och drift får du ett flexibelt upplägg där du hyr allt som tjänst på månadsbasis istället för att investera i dyr hårdvara.

För oss står kunden i centrum, och med vår lokala servicedesk får du den support som du och dina medarbetare behöver samtidigt som du får full kontroll över den dagliga verksamheten. Vi har certifierad kompetens inom infrastruktur, molntjänster och digitalisering och för att garantera vår leveranskvalitet är vi ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Ta gärna kontakt med någon av våra medarbetare för en diskussion kring hur vi tillsammans kan utveckla era befintliga IT-lösningar.

Vi tror på långsiktiga relationer där vi löpande bidrar med vårt engagemang, vår kompetens och vår kapacitet för att uppnå den högsta kvaliteten och de bästa lösningarna.

Välkommen till Nordlo i Nyköping

Support

Telefon: 0155-293720

E-post: support.nykoping@nordlo.com

Säljchef

Niclas Österlund

E-post: niclas.osterlund@nordlo.com

VD

Johan Bark

E-post: johan.bark@nordlo.com

Vill du komma i kontakt?

Vi älskar kunddialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare