Kammarkollegiets ramavtal IT-drift större

Nordlo Improve AB har tecknat ramavtal med Kammarkollegiet inom område “IT Drift Större”, vilket innefattar leverans av tjänster kring IT-drift till myndigheter med fler än 400 anställda.

Nordlo är en nordisk IT- och digitaliseringspartner som med närhet till kundens verksamhet hjälper företag och organisationer att förbättra sin IT-miljö. Med nordisk närvaro och lokala rötter hjälper vi företag och organisationer att komma närmare digitala lösningar som skapar bättre arbetsplatser, rikare kundupplevelser och snabbare tillväxt.

Nordlo Improve arbetar med metoder som bygger på lång, samlad erfarenhet och med en unik passion för området. Leverans sker bland annat i form av drift, specialistkompetens, förbättringsplaner samt produkt- och processlösningar.

Genom Kammarkollegiets ramavtal får nu myndigheter på ett effektivt sätt tillgång till kvalificerade och av branschen erkända leverantörer inom området.

Certifiering

Nordlo Improve innehar följande certifieringar: Kvalitet ISO 9001:2015, miljö ISO 14001:2015, arbetsmiljö ISO 45001:2018 samt informationssäkerhet ISO/IEC 27001:2013.

Avtalstid

Ramavtalet gäller från och med 2017-11-14 till och med 2020-11-13. Ramavtalet kan förlängas med ytterligare 48 månader.

Avropa tjänster

Myndigheter, kommuner och landsting, samt även andra organisationer kan avropa Nordlo Improves tjänster via www.avropa.se. Området är större myndigheter med fler än 400 användare.

Standardtjänster från Nordlo

Nordlo Improves övergripande mål med IT-tjänster handlar alltid om att hjälpa kunderna att utveckla sin IT för att stödja verksamhetens mål. En viktig del i detta arbete är Nordlo Improves metod Improve, där vi arbetar tillsammans med våra kunder på ett strukturerat och inarbetat sätt.

Tillsammans identifierar, prioriterar och föreslår vi åtgärder till förbättringar som kan genomföras snabbt, och som har stor effekt för kundens verksamhet. Alltid med utgångspunkt i de krav som kundens verksamhet och miljö har.

Nordlo Improves leverans inom drift baseras till stor del på beprövade standardtjänster. Standardtjänsterna består av en mix mellan marknadens “best practices” och Nordlo Improves infallsvinklar kring effektivisering, säkerhet och flexibilitet.

Tjänsteområden inom ramavtalet

Följande tjänsteområden ingår i ramavtalet

Referenser

Exempel på kunder som Nordlo Improve har inom offentlig sektor är Upplands-Bro kommun, Partille kommun, Tillväxtverket samt Lerums kommun.

Kontakt och mer information

Avrop och förfrågningar skickas till improve.salj@nordlo.com

Övriga frågor skickas till Magnus Blomberg, telefon 0736-840 454, magnus.blomberg@nordlo.com

Generell information om ramavtal och avrop hittas på www.avropa.se