Kom närmare
IT som tjänst

Med IT som tjänst kan ditt företag skala er IT upp eller ned, få bättre kontroll över kostnaderna och låta medarbetarna fokusera på kärnverksamheten. Våra flexibla tjänster är anpassade efter verksamhetens behov, med skalbarhet och support nära dig.

En nära partner, i med- och motgång

Outsourcing eller IT som tjänst ger er möjlighet att fokusera på er kärnverksamhet, samtidigt som ni får en trygg och flexibel IT-miljö som kan skalas upp eller ned vid behov.

Genom att lämna över ansvaret för hela eller delar av er IT får ni en effektivare organisation med snabbare support och hållbara lösningar som är rustade för framtiden.

 

Nordlo hjälper ditt företag att identifiera behoven utifrån ert nuläge och önskade läge och guida er till de IT-lösningar som ger störst effekt för er verksamhet. Vi arbetar nära er verksamhet för att skapa hållbar förändring.

Kostnadseffektivt

Ni slipper investeringar i infrastruktur och undviker oförutsedda kostnadsökningar.

Flexibelt

Ni kan skala upp eller ned er IT när behoven förändras och slipper binda upp er över tid eller tänka på att ha rätt kapacitet eller rätt kompetens tillgänglig.

Effektivare organisation

Era medarbetare kan fokusera på kärnverksamheten, Nordlo tar hand om hela eller delar av er IT-miljö

1

Flexibilitet när behoven förändras

I ovissa tider är det svårt att veta hur man ska anpassa sin IT-miljö för framtidens behov. Med flexibiliteten hos en IT-partner finns möjlighet att skala upp eller ned vid behov.

2

Hållbarhet

En partner som hanterar IT-produkters livscykel innebär att elektronikavfall kan minska och produkternas livslängd öka. Möjligheten till att säkra tillgången till viktiga råvaror som finns i dessa enheter blir också större.

3

Högre säkerhet

Med outsourcad IT och en partner som erbjuder säkerhetslösningar som är anpassade efter behoven i ert företag har ni större möjligheter att arbeta proaktivt med IT-säkerhet.

Tjänster

IT som tjänst eller outsourcing är en kundanpassad helhetslösning. Tjänsteinnehållet skräddarsys efter er verksamhet men kan exempelvis innehålla IT-infrastruktur och drift, Klienter, Säkerhet, Kontorsnätverk, Mötesrum, Dokumenthantering, Servicedesk, Konsulter och en TAM/IT-chef. Outsourcing ger en förutbestämd servicenivå med en tydlig prissättning.

Infrastruktur & drift

Vi hjälper er med er IT-drift - oavsett om det är till våra säkra privata moln i nordiska datacenters, till det publika molnet eller en hybridlösning. 

Digital verksamhetsutveckling

Tillsammans effektiviserar vi er verksamhet genom automatisering, digitala verktyg och data. Genom att nyttja kraften i befintliga lösningar kan er verksamhet arbeta mer effektivt och produktivt. 

Användarnära IT

Vi stöttar er med datorer, livscykelhantering av enheter, kontorsnätverk, mötesrum samt print- och dokumenthantering som tjänst. 

En säker arbetsplats

Nordlo arbetar proaktivt och nära er verksamhet för att minska era sårbarheter och kan förbättra er cybersäkerhet. Vi hjälper er med såväl teknisk, taktisk och strategisk säkerhet så att era användare kan arbeta säkert på och utanför kontoret.

Kundteam och support

Vi erbjuder våra kunder ett kundteam som känner till er verksamhet. Med vår användarsupport har ni möjlighet att lägga fokus på er kärnverksamhet.

Lämna över ansvaret 

Våra flexibla tjänster är anpassade efter verksamhetens behov, med skalbarhet och support nära dig. Ta kontakt med oss för att få veta mer.

Kontakta oss

En nära partner

I vår organisation finns det en tydlig röd tråd som går att sammanfattas som närhet. Vi vill jobba nära våra kunder och finnas nära dem, även när de är internationella. Vi vill agera lokalt, bygga nära relationer och förstå kundernas verksamheter på djupet. Dessutom arbetar vi hela tiden för att sätta våra lösningar i en mänsklig kontext, för att minska avståndet mellan teknik och användare. Vår strävan och vilja är att aldrig vara nöjda, att ständigt förbättra, utmana och förändra.

 

Kundcase och artiklar

Vill du komma i kontakt?

Vi älskar kunddialoger och utmaningar. Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Behöver du support så leta upp ditt lokala Nordlo-kontor på vår kontaktsida >>

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare