IT-outsourcing

Med IT-outsourcing kan din verksamhet få de bästa möjliga IT-lösningarna utan att behöva lägga stora kostnader på en egen IT-avdelning. Outsourcing blir ett vanligare alternativ hos många företag, men den viktigaste delen i outsourcing är att välja en leverantör du kan lita på.

Jag vill veta mer om IT-outsourcing

Låt någon annan ta hand om er IT och spara pengar!

Begreppet IT-outsourcing är brett och kan innefatta många olika tjänster. Det gör därför att innehållet varierar beroende på behovet din verksamhet har. Det som är gemensamt för alla lösningar är att ni inte längre behöver lägga tid på att släcka bränder utan istället kan fokusera helt på er kärnverksamhet. Dessutom sparar ni tid och får ökad kostnadskontroll, vilket gör det tydligt över varför det blir allt vanligare att outsourca sin IT.

I den här texten kan du läsa om hur ditt företag kan öka era besparingar och få högre kostnadseffektivitet för din verksamhet genom att outsourca er IT-miljö. Du kommer att lära dig vad IT-outsourcing faktiskt är och varför det kan vara ett alternativ för ditt företag.

Innehåll:

  1. Vad IT-outsourcing är och varför det kan vara ett alternativ till din verksamhet
  2. Vad som är viktigt att tänka på när man överväger outsourcing och vilka tjänster som är vanligast att outsourca
  3. Vilka fördelar outsourcing kan ge din organisation
  4. Huruvida ditt företag bör satsa på en internt IT-avdelning eller istället outsourca er IT
  5. Utmaningar med att outsourca IT
  6. Hur IT-outsourcing skapar en mer kostnadseffektiv organisation
  7. Exempel på företag som väljer att outsourca sin IT
  8. Kontakta Nordlo för mer information

 

Vad är IT-outsourcing?

Definitionen av outsourcing är när ett företag väljer att köpa från andra företag sådant som tidigare gjorts inom företaget. Det kan vara allt från komponenter till tjänster som service och systemutveckling. Inom IT-branschen innebär det att du låter en leverantör ta hand om din organisations IT istället för att ni gör det internt. Vilka IT-tjänster man vill outsourca bestämmer man tillsammans med leverantören, och det får ofta att hitta en flexibel lösning som passar just din organisation.

Genom att låta en leverantör ta hand om er IT behöver man inte lägga tid, energi eller pengar på att anställa och underhålla en egen IT-avdelning. Det gör också att ni får ni också en förutbestämd servicenivå med en tydlig prissättning. När Nordlo outsourcar IT kallar vi det för IT som tjänst.

Läs mer om IT som tjänst

Det viktigaste att tänka på när du överväger att outsourca er IT

För att veta vem du ska outsourca till och hur stor del av din IT som du vill lägga ut på en partner måste det finnas ett tydligt syfte. Den vanligaste anledningen till outsourcing kan tyckas vara ekonomiska fördelar och besparingar, men undersökningar i exempelvis Sveriges kommuner visar att drivkrafter som ökad tillgänglighet och bättre driftsäkerhet är de starkaste faktorerna som leder till ett beslut om outsourcing.  

Genom att ta fram en tydlig kravspecifikation, utan en färdig vision för hur IT-miljön ska fungera, skapar man stora möjligheter för en lyckad outsourcing. Utan att ha en väl genomarbetad plan för outsourcing blir det svårt att förmedla målet med uthyrningen till leverantören. Idag går trenden mot att fler och fler IT-beslut fattas ute i verksamheten, alltså där investeringarna blir som mest tydliga. 

När du gör rätt investeringar i din miljö kan du få ut mer lönsamhet och högre avkastning. Först är det viktigt att ni hittar ert nuläge – var ni befinner er idag – och vilka investeringar som kan spara mes. För det krävs det förankring i såväl ledningsgrupp som hos den övriga personalen. Om man internt har svårt att kommunicera vad man förväntar sig av leverantören, och själv inte har bra kunskap om verksamhetens mål och strategier blir satsningen på IT som tjänst inte alltid så som man har förväntat sig.

Exempel på IT-tjänster som vanligtvis outsourcas

Som tidigare nämnt så kan outsourcing av en IT-miljö vara olika omfattande och innefatta olika tjänster beroende på en verksamhets behov. Däremot finns det vissa outsourcingavtal som är mer förekommande än andra. Till exempel så är det vanligt att outsourca; systemutveckling- och systemförvaltning, infrastruktur, integration, klienter, processer, hårdvara och support.. 

 

Jag vill lära mig mer om IT-outsourcing

Fyra fördelar med IT-outsourcing

 

Kostnadseffektivt

Genom att outsourca er IT får ni minskade kostnader och ökad kostnadskontroll. Ni slipper investeringar i infrastruktur och undviker oförutsedda kostnadsökningar.

Flexibelt

Ni kan skala upp eller ned er IT när behoven förändras och slipper binda upp er över tid eller tänka på att ha rätt kapacitet eller rätt kompetens tillgänglig.

Effektivare organisation

Era medarbetare kan fokusera på kärnverksamheten, och ni får både snabbare och bättre support.

Stärkt konkurrenskraft

Med tillgång till större kompetens och mer resurser för er IT ihop med att ni kan fokusera på det som är verksamhetsnyttigt för er, kommer er verksamhet ni bli mer konkurrenskraftiga.  

Outsourcing VS Insourcing

Bristande egen kompetens eller svårigheter att attrahera kompetent personal är vanliga orsaker till att IT hyrs in som tjänst. En fördel med att välja outsourcing istället för insourcing är att leverantörer, som har IT som expertområde, har bättre möjlighet att investera och utveckla metoder än vad den interna organisationen många gånger har. Genom att använda expertkompetens i IT-miljön kommer möjligheterna för effektivisering i form av bättre IT-verktyg att öka. Samtidigt kan den egna personalen fokusera på företagets kärnverksamhet och därmed förbättra kundrelationer som ger ökad försäljning.

Utmaningar med IT-outsourcing

Den största utmaningen med att outsourca IT är att hitta en leverantör som förstår era behov och kan leverera de tjänster som efterfrågas. Ibland när förhållandet till leverantören upplevs som dåligt, att IT-miljön är rörig och IT-chefen får skulden för ett dåligt resultat finns det en riskt för att det är avtalet som är felformulerat eller felkommunicerat. Därför är det viktigt att involvera hela ledningsgruppen från början, och på så sätt se till att kraven på leverantören är i paritet med vad ni vill uppnå i verksamheten.

Om outsourcing är en del av ditt företags framtidsplaner är det viktigt att välja en stabil partner, och att tillsammans göra en analys av er verksamhet för att se var effektivitetsmöjligheter finns för just er.

Med outsourcing får du en mer kostnadseffektiv verksamhet 

När verksamheten växer eller krymper snabbt finns det många fördelar med att exempelvis ha lagt ut sin IT-drift eller klienter på en leverantör. Hos leverantören som du väljer bör det finnas en flexibilitet i snabba skiftningar vad gäller diskutrymme, serverkapacitet eller datorpark. Genom att hyra IT som tjänst kan du från en månad till en annan göra utökningar eller minskningar efter det behov som krävs av din verksamhet. Om du väljer att köpa delar av sin IT-miljö hos en partner kan företaget vinna i besparingar och effektivitet.

Kostnadsminskningen eller besparingen består egentligen av att du endast betalar för det du utnyttjar, och slipper de fasta kostnaderna med köpt hårdvara. När verksamheten växer och det startas upp nya kontor i olika delar av landet brukar man välja att ha IT som en central funktion alternativt köpa in den som tjänst. På så sätt tas kostnaden för dubbla administrativa kostnader med personal och funktioner på flera kontor bort.

Överväger ditt företag att outsourca er IT?

För att sammanfatta det hela så kan man genom att outsourca företagets IT sänka sina kostnader rejält. Detta tillsammans med mervärden som ökad säkerhet, ökad kompetens och kvalitetsnivå samt bättre tillgänglighet gör outsourcing av IT till ett smart alternativ för många verksamheter.

Undrar du hur Nordlo levererar IT-outsourcing till sina kunder? Läs nedan om hur några av våra kunder upplever att köpa IT som tjänst. 

Vill du veta mer om IT-outsourcing och hur det gynnar ditt företag?

Vi träffar dig gärna för att berätta mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet med IT som tjänst, och mer om de fördelar som just ditt företag kommer dra nytta av.