Nordlos tre
hållbarhetsområden

Nordlos hållbarhetsarbete grundar sig i vår vilja att utveckla samhället genom stärkt konkurrenskraft och hållbarhet hos våra kunder både i dag och i framtiden. Arbetet står på tre ben: hållbart erbjudande, hållbar organisation och hållbar leveranskedja. Varje område har flera konkreta mål på både kort och lång sikt, och varje mål kan kopplas till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Att IT står för en stor del av världens råvarumaterial, energiåtgång och farliga avfall är inget nytt. Dessutom finns stora sociala brister i produktionsleden. Därför vill vi vara en ansvarsfull aktör som jobbar aktivt för en positiv utveckling i den egna verksamheten, hos våra kunder och hos våra leverantörer.

Hållbart erbjudande

De långsiktiga målen inom området för hållbart erbjudande är att vi ska tillhandahålla tjänster som stödjer kundens hållbarhetsmål och att cirkulära tjänster erbjuds alla kunder. Vi vet att en bra och välanpassad IT-miljö kommer ha positiv inverkan på din företagstillväxt och hållbarhetsarbete. Därför ska vi erbjuda skalbara tjänster av hög kvalitet som håller över tid och är anpassade till era verksamhetsbehov.

Digitalisering och automatisering leder till ökad produktivitet och resurseffektivt vilket bidrar till hållbarhetsarbetet på alla plan – ekonomiskt, socialt och klimat- och miljömässigt. Nordlo erbjuder ett brett tjänsteutbud inom Digital verksamhetsutveckling, Moln & Infrastruktur, Säkerhet, Modern arbetsplats och Applikation & utveckling. Vilket tjänsteområde det än gäller, stöttar våra experter dig att göra hållbara val för ditt företag, dina kollegor och för planeten.

Läs mer om våra hållbara tjänster

Hållbar organisation

Inom området för hållbar organisation är ett av de långsiktiga målen Net zero klimatavtryck. Här har Nordlo inkluderat kriterierna för Science Based Traget initiative (SBTi) och signerat åtagandebrev för klimatmål i linje med Paris-avtalet. Nästa steg är att sätta planer för en halvering av våra utsläpp till 2030 och klimatneutralitet före 2050. Här inkluderas såväl direkta som indirekta utsläpp för verksamheten och även kopplat till våra tjänster och inköp från leverantörer.

Nordlo vill även vara en attraktiv arbetsgivare med branschledande medarbetarnöjdhet. För att nå dit ska vi vara en inkluderande arbetsgivare som prioriterar mångfald och jämställdhet. Ett konkret mål är att öka andelen anställda kvinnor och icke-binära, speciellt inom tekniska roller och ledande positioner. Det långsiktiga målet är även här att ligga över genomsnittet i branschen. Vidare vill vi att alla som jobbar på Nordlo ska känna engagemang och driv att hjälpa våra kunder framåt. Här ska man känna att man utmanas och utvecklas i sin roll, därför satsar vi på hållbart ledarskap och ett bra arbetsklimat.

Hållbar leveranskedja

Det tredje och sista hållbarhetsområdet fokuserar på effektiv hantering och uppföljning av Nordlos leverantörskedja. Både leverantörer och samarbetspartners ska följa lagar och förordningar samt respektera internationella konventioner. Mer konkret betyder detta att Nordlos leverantörer ska jobba aktivt med hållbarhetsfrågan och verka för transparens inom området. Nordlo ska följa upp hur våra leverantörer jobbar med kvalitet, klimat och miljö, arbetsmiljö, social hållbarhet och informationssäkerhet.

Läs mer om våra hållbarhetsområden i vår hållbarhetsredovisning

Vill du komma i kontakt?

Vi älskar kunddialoger och utmaningar. Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Om du redan är kund och behöver support, kontakta din Nordlo-leverantör här: support.

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare

Denna webbplats använder cookies och personuppgifter

När du besöker https://nordlo.com använder vi på Nordlo Group AB cookies och dina personuppgifter. Vissa cookies och vissa personuppgiftsbehandlingar är nödvändiga medan du själv väljer om du vill samtycka till andra, du gör ditt val här nedan. Ditt samtycke är helt frivilligt.

Du har vissa rättigheter, till exempel, rätt att återkalla ditt samtycke och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Läs mer i vår cookiepolicy och vår integritetspolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Cookies och personuppgifter vi använder för analys

För att analysera hur du använder vår hemsida används cookies från Googles analysverktyg Google's analytics service och HubSpot. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter, bl.a. din krypterade IP-adress, din geografiska plats och annan information om hur du använder hemsidan.

Cookies och personuppgifter vi använder för marknadsföring

Vi använder cookies och dina personuppgifter för att visa dig relevant marknadsföring och för att följa upp sådan marknadsföring när du besöker andra hemsidor eller sociala medier. Vi gör detta med hjälp av Google, Facebook, HubSpot och LinkedIn. De personuppgifter vi behandlar av marknadsföringsskäl är bl.a. din IP-adress, information om hur du använder hemsidan och information som dessa tjänster har om dig sedan innan. 

Cookies och personuppgifter vi använder för personlig marknadsföring

För att visa relevanta annonser placerar vi cookies för att skräddarsy annonser för dig.

Cookies och personuppgifter vi använder för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att erbjuda unika erbjudanden som är anpassade efter dina användardata.