HemFolkspel väljer Nordlo som ny IT-driftspartner: ”Nordlo hjälper oss flytta in i framtiden”

Dela i sociala medier

Folkspel väljer Nordlo som ny IT-driftspartner: ”Nordlo hjälper oss flytta in i framtiden”

När Folkspel skulle välja en ny IT-driftspartner och samtidigt flytta hela sin IT-infrastruktur var det nödvändigt att hitta en framåtlutad leverantör som kunde bidra till att driva affären framåt, ge proaktiva förslag på digitaliseringsåtgärder och hantera deras mycket höga krav på driftsäkerhet. Valet föll på Nordlo.

– Som lotteribolag har Folkspel väldigt höga krav när det kommer till IT-infrastruktur och driftsäkerhet, ingenting får gå fel. Under stora uppesittarkvällar är det extra hårt tryck på deras plattformar, då måste allt funka felfritt. Dessutom växer verksamheten med fler digitala lotteriprodukter och då ökar behovet av en stabil infrastruktur som alltid går att lita på, säger Ola Hammarstedt, affärsansvarig på Nordlo.

Folkspel, som bland annat äger och driver Bingolotto och Sverigelotten, är en ideell organisation som bedriver lotteriverksamhet. Företaget har 130 anställda och 72 ideella riksorganisationer som medlemmar, de i sin tur organiserar 35 000 föreningar som engagerar cirka 5 miljoner människor i svenskt föreningsliv. Folkspel är helt enkelt föreningslivets eget lotteribolag och drivs helt utan privata vinstintressen. De har sedan starten 1991 delat ut 17 miljarder kronor till Sveriges föreningsliv och ungdomsidrott.

Jan Olsen, IT-chef Folkspel och Ola Hammarstedt, affärsansvarig Nordlo
– Som ideell organisation arbetar vi samstämt med våra medlemsorganisationer och utifrån en gemensam värdegrund. Alla människor, oavsett bakgrund eller förutsättning, har rätt att må bra och vara en del av ett positivt sammanhang där man blir uppskattad, känner gemenskap och blir respekterad för den man är. Med de överskott som verksamheten ger skapar vi möjligheter för föreningar och organisationer att växa och bidra till ett bättre Sverige, säger Jan Olsen, IT-chef på Folkspel.

Nordlo är idag Folkspels helhetsleverantör inom IT och ansvarar för att flytta företagets hela IT-system och produktionsmiljöer till Nordlos standardtjänster. Anledningen till flytten är att Folkspel behöver en innovativ partner för att möta de ökade verksamhetskraven på en modern och skalbar IT-miljö samt att IT-infrastruktur och drift ska kunna prestera jämnt med ökande belastning när Folkspel nu utökar sina satsningar på digitala tjänster och produkter. Ola Hammarstedt, affärsansvarig på Nordlo berättar:

– Förra året gjorde vi planen för hur hela flytten skulle genomföras, i vilken ordning och vid vilka tider. Det är en hel infrastruktur som flyttas så vikten av att planera noga kan inte underskattas. Vi påbörjade sedan flytten till de nya fysiska datahallarna i slutet på 2020, då med kritiska SQL-databasplattformar. Parallellt med produktionsmiljöerna pågår en transformation av Folkspels test och utvecklingsmiljöer till Nordlos containerplattformar och en expansiv användning av Kubernetes. I varje del av den nya miljön är säkerhetsaspekten viktig för att möte upp de krav som Folkspel har.

Arbetet omfattar att bygga upp en ny IT-miljö utifrån spelplattformen som en central komponent och sedan flytta över helheten av Folkspels applikationsmiljöer. Flyttprojektet pågår under våren 2021 och ska enligt plan slutföras till sommaren. Befintliga publika molntjänster ska ses över samt säkerhetsgranskas och lämpliga delar av övriga miljön skall förflyttas till PaaS-tjänster.

– Till hösten 2021 ska vi sedan stänga ner den tidigare IT-leverantören och gå över till en förvaltande roll parallellt med utvecklingsarbete där vi löpande kvalitetssäkrar och effektiviserar. Folkspel bedriver lotteriverksamhet och verkar under hårda lagkrav med löpande revisioner. Så allt måste vara dokumenterat i minsta detalj och det måste finnas processer samt rutiner för att hantera förändringar och drift på ett kvalitetssäkrat sätt.

– Men det finns flera projekt som vi planerat fortsätta med, så vi ser fram emot att hjälpa Folkspel växa vidare när flytten är klar, säger Ola Hammarstedt, affärsansvarig på Nordlo.
Folkspel är nöjd med valet av leverantör och ser fram emot att fördjupa samarbetet under de kommande åren i takt med att verksamheten växer och lanserar nya tjänster.

– Nordlo har musklerna som krävs för att hjälpa oss växa in i framtiden. Vi ser stora möjligheter med dem eftersom de är en IT- och driftspartner som arbetar nära oss och även hjälper driva vår affär framåt med proaktiva utvecklings- och åtgärdsförslag. Vi bytte inte IT-partner på grund av missnöjdhet utan för att vi vill komma upp ytterligare en nivå i digitalisering och där har Nordlo helt rätt kompetens, säger Jan Olsen, IT-chef på Folkspel.

Om Folkspel
Folkspel är föreningslivet egna lotteribolag som har genererat 17 miljarder kronor till Sveriges föreningsliv sedan starten 1991 genom lotteriprodukterna Bingolotto och Sverigelotten.

Om Nordlo 
Nordlo erbjuder IT- och digitaliseringstjänster till företag och offentlig verksamhet i Norden, på regional, nationell och internationell nivå. Med strategisk rådgivning, ett nära samarbete och med ansvarsfulla val av innovativ teknik hjälper Nordlo kunderna att driva digitaliseringen framåt. Nordlo har över 740 medarbetare på 41 orter i Sverige och Norge, omsättningen uppgick år 2020 till 1,4 miljarder SEK. Läs mer på www.nordlo.com.

Vill du veta mer – kontakta:
Ola Hammarstedt, affärsansvarig, Nordlo, 0736-84 04 09, ola.hammarstedt@nordlo.com

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare