HemExperterKristofer Lund

Så väljer du rätt lösning för er internkommunikation

Visste du att dålig internkommunikation anses vara en av de främsta orsakerna till stress på en arbetsplats? Det är därför inte konstigt att behovet av effektiv internkommunikation är större än någonsin. Förutsättningarna för kommunikation har på kort tid genomgått stora förändringar och förväntn...

Läs mer

Hur kan IT-outsourcing förbättra den nya arbetsplatsen?

Digitalisering kan ses som ett mänskligt hantverk, där digitala lösningar är till för att förenkla och förbättra människors arbetsliv. För de flesta företag tillhör inte IT själva kärnverksamheten och därför vill man låta en leverantör ta hand om delar, eller hela, IT-miljön. Då kan man istället...

Läs mer

Öka produktiviteten i möten med digitala hjälpmedel

Möten är en stor del av människors arbetsdagar och sker oftast genom att man träffas fysiskt, men kan även ske via telefonsamtal, chatt eller video. Det blir allt vanligare att ta möten digitalt då nya arbetssätt och verktyg möjliggör det. Men är de möten vi har idag effektiva? Enligt Atlassians...

Läs mer

Jobba hemifrån med Microsoft Teams!

Det finns flera olika sätt att kommunicera med varandra på ett företag, och idag står många verksamheter i ett paradigmskifte med nya krav på olika sätt att kommunicera. Medarbetare vill vara mer mobila än tidigare, och det finns också önskemål om att hitta information både snabbare och tydligare...

Läs mer
Kristofer Lund
Produktivitetskonsult, Jönköping

”I mitt uppdrag som produktivitetskonsult leder och genomför jag implementationer av intranät, ledningssystem samt dokumenthanteringssystem till kund”

Bakgrund

Jag inledde min IT-bana där mina sex första år var verksam inom kundstöd, men även second-line inom e-posttjänster som vi levererade till våra kunder. Efter detta gick jag över till vårt driftteam med ansvarsområden för Active Directory samt e-posttjänster.

I samband med att vi började leverera Microsoft 365 på bredd ut till våra kunder klev jag vidare in i detta område som teknisk konsult. Sedan ett och ett halvt år tillbaka har jag gått vidare in i rollen som produktivitetskonsult på Nordlo.

Expertområden

Framförallt är jag bra på att utveckla kunders verksamheter genom digitalisering. Jag agerar ofta ”tekniskt bollplank” för våra affärsutvecklare i valet av lösningar för kund och arbetar som teknisk konsult inom Microsofts molntjänster med primärt fokus på Microsoft 365. Jag har även kunskap inom GDPR med rådgivning till kund.

Uppdrag

I mitt uppdrag som produktivitetskonsult leder och genomför jag implementationer av intranät, ledningssystem samt dokumenthanteringssystem till kund. Jag arbetar även med analyser av kunders IT-miljöer kopplade till deras verksamhet för att hitta förbättringar och möjligheter.

Internt arbetar jag med att stötta kollegor inom mina fokusområden samt arbetar även med att utveckla och hitta nya tjänster som kan hjälpa och stötta våra kunder. Utöver detta så utför jag olika tekniska konsultuppdrag, främst inom Microsoft 365-området.

Välj en annan expert

Daniel Cronström
CISO, Umeå & Lycksele
Läs mer
Alexander Dervall
Systemkonsult, Helsingborg
Läs mer
Jesper Neumann
Cloud Solution Architect, Borås
Läs mer
Karl Nilja
Försäljningschef, Nordlo City
Läs mer
Porträtt Weronica Sjögren
Weronica Sjögren
Produktivitetskonsult, Växjö
Läs mer
Mattias Jadesköld
IT-arkitekt, Stockholm Kista
Läs mer

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare