HemExperterJesper Neumann

Skydda företaget mot passwordspraying

Passwordspraying är en effektiv metod för dataintrång där angriparen testar utvalda lösenord mot en mängd användare. Försöken görs utifrån en lista på de mest populära och vanliga lösenord och står för ca. 16% av alla lyckade dataintrång idag. I den här bloggen beskriver vi stegen som angriparna ...

Läs mer

Lösenord är fortfarande det vanligaste sättet att stjäla data

Idag beror största delen av alla datastölder på stulna eller svaga lösenord. Genom att exempelvis återanvända sina lösenord utsätter man sig och företaget för en större risk för intrång. Vi är också utbildade i att utforma lösenorden på ett säkert sätt, de får inte vara för korta och så vidare. M...

Läs mer

4 varningstecken för nätfiskeattacker att uppmärksamma

Pandemin har ökat behovet av att arbeta på distans, vilket också har drivit på behovet av att säkra upp molntjänster och andra applikationer som medarbetarna använder utanför kontorets trygga miljö. En bieffekt av distansarbete en längre tid är att man distanserar sig mer och mer från arbetsplats...

Läs mer

IT-infrastruktur

IT-infrastruktur Oavsett om er data ska lagras på en lokal server, i molnet eller i en hybridlösning så möter Nordlo era behov kring IT-infrastruktur. Vi hanterar även kommunikation till er plattform.Jesper NeumannVad är IT-infrastruktur? För att förstå definitionen av IT-infrastruktur behöver m...

Läs mer

Fyra enkla tips för att öka er IT-säkerhet

Med att allt idag digitaliseras i högre takt har en säker IT-miljö blivit en av de mest prioriterade frågorna för många företag. När fler personer söker sig till digitala lösningar blir också risken att råka ut för en IT-attack större än vad den tidigare varit och för att undvika att bli måltavla...

Läs mer

Vägen mot en kostnadseffektiv IT-miljö

Har era IT-kostnader spårat ur? Då är ni tyvärr i gott sällskap. Att skapa och följa en IT-budget blir allt svårare, eventuellt eftersom den mängd som i dag spenderas på IT inte alltid hänger ihop med förväntningarna på hur mycket som måste satsas inom området. Att skapa en kostnadseffektiv IT-mi...

Läs mer
Jesper Neumann
Cloud Solution Architect, Borås

”Det sista året har jag nästan uteslutande arbetat med säkerhetslösningar ovanpå Microsoft 365”

Bakgrund

Jag är en senior IT-konsult som varit verksam inom flera olika tekniska områden inom IT-infrastruktur de senaste 20 åren. Jag har arbetat hos många olika kunder i olika branscher men på senare tid har jag främst fokuserat på migreringar till molnet och olika typer av säkerhetslösningar kopplat till identitet.

Expertområden

Jag sitter ofta i dialog med kunder om vilka funktioner de bör implementera och i vilken takt. Några områden som jag har erfaren från är IT-infrastruktur, säkerhet, hybrida miljöer, cloud-migrering.

Uppdrag

Jag har flyttat många företags mejlmiljöer till Microsoft 365, från fåmansbolag till bolag med tusentals användare utspridda över världen. Det är ofta startskottet på en resa som omfattar säkrandet av identiteter samt nyttjande av många olika applikationer och tjänster från flera leverantörer. Flertalet multifaktorsimplementationer, ofta med olika scenarier baserat på varifrån kunden kommer, med vilken enhet osv.

Vi hjälper ofta bolag med sin förflyttning mot Cloud genom att migrera rätt komponenter till rätt leverantör, med en centraliserad identitetshantering.

Välj en annan expert

Karl Nilja
Försäljningschef, Nordlo City
Läs mer
Porträtt Weronica Sjögren
Weronica Sjögren
Produktivitetskonsult, Växjö
Läs mer
Mattias Jadesköld
IT-arkitekt, Stockholm Kista
Läs mer

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare