HemExperterDaniel Cronström

Digital risk – balansera risk och innovation

Idag investerar allt fler företag i att bygga kapacitet för att främja den digitala utvecklingen. Däremot missar många verksamheter att lägga resurser på säkerhetsfrågor. Här diskuterar vi hur man bör tänka kring IT-investeringar och den digitala risken som uppstår. När din organisation invester...

Läs mer

Skräddarsydda lösningar för Retail

Retail är en snabbrörlig bransch och dagens konsumenter har höga krav på köpupplevelsen. Detta oavsett om den sker i en butik eller online. Vårt uppdrag är att jobba nära kunden och förstå deras och deras kunders behov för att sen kunna omsätta detta till praktiska lösningar.

Läs mer
Daniel Cronström
CISO, Umeå & Lycksele

”Mina erfarenheter i olika roller på bolaget har gett mig en bred kunskap som hjälper mig att förstå helheten och kunna skräddarsy lösningar inom IT-säkerhet till våra kunder””

Bakgrund

Jag har jobbat i IT-branschen i över 10 år och har erfarenhet från ett flertal olika roller, bland annat Technical Account Manager (TAM).

Jag har alltid haft ett stort intresse för IT-säkerhet och nu är min roll mer renodlad till att nästan enbart fokusera på hur jag kan stötta våra kunder och vår organisation inom både teknisk- och organisatorisk IT-säkerhet.

Expertområden

Mina erfarenheter i olika roller på bolaget har gett mig en bred kunskap som hjälper mig att förstå helheten och kunna skräddarsy lösningar inom IT-säkerhet till våra kunder.

När vi genomförde vår certifiering ISO 27001 inom Informationssäkerhet var jag den primära resursen som drev processen och nu underhåller jag arbetet tillsammans med min kollega Jenny.

Uppdrag

Idag arbetar jag som CISO på Nordlo i Umeå & Lycksele där mina primära uppgifter är att underhålla vår certifiering ISO 27001 inom informationssäkerhet och driva på kontinuerliga förbättringar. Det kan röra sig om bevakning, säkerhetstester, produktutveckling samt att hålla dokumentationen uppdaterad.

En verksamhet med bra informationssäkerhetsnivå börjar genom kartläggning av det egna läget. Här stöttar jag våra kunder med att kontinuerligt mäta och utvärdera deras egen IT-säkerhet och tar fram lösningar och verktyg för att förbättra hela organisationens säkerhetsinsatser. Ofta handlar det om kundunika lösningar för att möta verksamhetens behov.

Välj en annan expert

Daniel Cronström
CISO, Umeå & Lycksele
Läs mer
Alexander Dervall
Systemkonsult, Helsingborg
Läs mer
Jesper Neumann
Cloud Solution Architect, Borås
Läs mer

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Om du redan är kund och behöver support, kontakta din Nordlo-leverantör här: support.

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare