HomeExperterKristofer Lund

How to choose the right solution for internal communication

Did you know that poor internal communication is considered to be one of the main causes of stress at a workplace? Small wonder that the need for effective communication is greater than ever and that the speed of the information flow has increased exponentially. The conditions for communication h...

Read more
Kristofer Lund
Produktivitetskonsult, Jönköping

”I mitt uppdrag som produktivitetskonsult leder och genomför jag implementationer av intranät, ledningssystem samt dokumenthanteringssystem till kund”

Bakgrund

Jag inledde min IT-bana där mina sex första år var verksam inom kundstöd, men även second-line inom e-posttjänster som vi levererade till våra kunder. Efter detta gick jag över till vårt driftteam med ansvarsområden för Active Directory samt e-posttjänster.

I samband med att vi började leverera Microsoft 365 på bredd ut till våra kunder klev jag vidare in i detta område som teknisk konsult. Sedan ett och ett halvt år tillbaka har jag gått vidare in i rollen som produktivitetskonsult på Nordlo.

Expertområden

Framförallt är jag bra på att utveckla kunders verksamheter genom digitalisering. Jag agerar ofta ”tekniskt bollplank” för våra affärsutvecklare i valet av lösningar för kund och arbetar som teknisk konsult inom Microsofts molntjänster med primärt fokus på Microsoft 365. Jag har även kunskap inom GDPR med rådgivning till kund.

Uppdrag

I mitt uppdrag som produktivitetskonsult leder och genomför jag implementationer av intranät, ledningssystem samt dokumenthanteringssystem till kund. Jag arbetar även med analyser av kunders IT-miljöer kopplade till deras verksamhet för att hitta förbättringar och möjligheter.

Internt arbetar jag med att stötta kollegor inom mina fokusområden samt arbetar även med att utveckla och hitta nya tjänster som kan hjälpa och stötta våra kunder. Utöver detta så utför jag olika tekniska konsultuppdrag, främst inom Microsoft 365-området.

Välj en annan expert

Jesper Neumann
Cloud Solution Architect, Borås
Read more
Karl Nilja
Operativ chef, Göteborg City
Read more
Porträtt Weronica Sjögren
Weronica Sjögren
Produktivitetskonsult, Växjö
Read more

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!