HemBergab outsourcar sin IT-miljö till Nordlo

Dela i sociala medier

Bergab outsourcar sin IT-miljö till Nordlo

Nordlo, Nordens IT- och digitaliseringspartner, har inlett ett nytt samarbete med Bergab där Nordlo levererar en komplett outsourcing av servermiljön för Bergab. ”Detta är den andra affären på kort tid som vi vunnit inom outsourcing och vi är både glada och stolta att Bergab, ett specialistföretag med tekniska konsulttjänster inom områdena berg, mark och vatten, har valt Nordlo som sin helhetsleverantör för IT”, säger Claes Willén, VD för Nordlo Göteborg City och Stockholm City.

Nordlos åtagande omfattar drift av IT-infrastrukturen samt den virtuella servermiljön för kontoren i Göteborg och Stockholm. ”Nordlos erbjudande med fokus på ansvarstagande och kontinuerlig utveckling av vår IT-miljö passade bra in på vår kravbild. Genom ett nära samarbete skapar vi nu själva en effektivare IT-organisation där fokus flyttas från daglig drift till utveckling och fokus på vår kärnverksamhet”, säger Jörgen Nilsson, IT-chef på Bergab.

Nordlos och Bergabs samarbete kommer resultera i en kontinuerlig förbättring och effektivisering av Bergabs servermiljö, där Nordlo tar ett stort ansvar för leveransen. ”Vi ser verkligen fram emot samarbetet med Bergab. Möjligheten för oss att ta ett stort ansvar för leveransen passar oss perfekt. Bergabs IT-chef Jörgen Nilsson har bidragit stort till att detta projekt kunde genomföras med ett så bra resultat”, säger Karl Nilja, Operativ Chef på Nordlo Göteborg City

För mer information, kontakta:
Jörgen Nilsson, IT-chef på Bergab, 070-8440477, jorgen.nilsson@bergab.se
Karl Nilja, Kundansvarig Nordlo Göteborg City, 070-9529218, karl.nilja@nordlo.com
Claes Willén, VD Nordlo Göteborg City, 073-3877877, claes.willen@nordlo.com

Om Bergab
Bergab är ett fristående specialistföretag som sedan 40 år erbjuder tekniska konsulttjänster inom områdena berg, mark och vatten baserat på nytänkande, lång erfarenhet och ett starkt engagemang. Bergab är cirka 90 medarbetare på kontoren i Stockholm och Göteborg. Läs mer på bergab.se

Om Nordlo
Nordlo, Nordens IT- och digitaliseringspartner, bildades 2018 genom en sammanslagning av Zetup, Office IT-Partner, Dicom och norska IT total. Sedan dess har Nordlo förvärvat ytterligare fyra bolag; Netcomp, Insignis IT, Lerøen Datapartner och Appex Operations samt etablerat verksamhet i Helsingborg. Med fokus på rådgivning och lokal förankring ska den nya koncernen bli en stark nordisk utmanare inom molntjänster, infrastruktur, outsourcing och digitalisering för såväl nationella som internationella. Läs mer på nordlo.com

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare